Okutur: “Acilen sintine toplama merkezi yapılmalı”