“OHAL’siz yapamıyorlar”

“OHAL’siz yapamıyorlar”

DİSK Genel İş Sendikası KESK, TMMOB ve TTB Muğla Şubeleri ortak basın toplantısı düzenledi. Düzenledikleri toplantıda açıklama yapan KESK dönem sözcüsü Fatma Yarış, Olağanüstü Hal’in uzatılarak demokrasinin askıya alınmasına itiraz ettiklerini belirterek; “Kendi iktidarlarının bekası ve tek adam rejiminin kalıcı hale gelmesi için OHAL’e ihtiyaçları var”  dedi. Yarış, ülkeyi yönetenlerin OHAL’i kullanarak etkinliklerini sağladıklarını belirtirken, OHAL’e karşı yürüttükleri mücadelede toplumun tüm kesimlerini destek vermeye çağırdı.

Sevil Yılmaz

KESK Muğla Şubeler Platformu’nda düzenlenen ortak basın açıklamasına, KESK Muğla dönem sözcüsü Fatma Yarış ile birlikte DİSK Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş, TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Alifer Atasever, TTB Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Vehip Keskin ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Ortak basın açıklamasını okuyan Fatma Yarış şu ifadelerde bulundu: “Toplum olarak tarihimizin belki de en karanlık döneminden geçiyoruz. 20 Temmuz 2016  tarihinden bugüne süren OHAL ile hukuksuzluğun, adaletsizliğin, emeği hedef alan saldırıların merkez üssü haline getirilen bir ülkede hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB olarak toplumun tüm kesimlerini ortak mücadeleye çağırarak, siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, gazetecileri, akademisyenleri, sanatçıları, toplumun tüm renkleriyle Hayır’ı kazanan, adalet talebiyle yan yana yürüyen, adalet ve vicdan nöbeti ile vicdanları harekete geçiren, milyonları bir araya getirerek OHAL rejimine son vermeyi amaçlayan bir kampanyanın startını 3 Kasım 2017 Cuma günü Ankara’da yaptığımız ortak basın toplantısıyla verdik. Bir yanda yargı kararlarıyla tescillenmiş olan haklarını kullanmak isteyen işçiler- emekçiler; diğer yanda hukuk tanımazlığı alışkanlık haline getirenler... Büyük usta Ruhi Su’nun dizelerinde ifade edildiği gibi: “Sabahın bir sahibi var, sorarlar bir gün sorarlar” Evet; sabahın bir sahibi var ve biz DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak, tüm dostlarımızla beraber sabahın sahibinin kimler olduğunu Türkiye’nin dört bir yanında ifade etmek istiyoruz. ‘OHAL değil demokrasi’ şiarıyla yürüttüğümüz mücadelemiz sonuç alana kadar devam edecektir.”

“OHAL’E İHTİYAÇLARI VAR”

“Daha üç, beş yıl öncesine kadar ağızlarından ‘ileri demokrasi’ söylemini düşürmeyenler bugün anayasanın, hukukun ayaklar altına alındığı OHAL düzenine sımsıkı sarılıyorlar.” diyerek Olağanüstü Hal’in arkasına sığınıldığını ifade eden Yarış, şöyle devam etti: “ OHAL’ siz yapamıyorlar. Çünkü ülkenin yasalarla değil, fermanlarla yönetilir hale gelmesine itiraz eden herkesi susturmak, sindirmek için OHAL’le ayakta tuttukları baskı düzenine ihtiyaçları var.

OHAL’ siz yapamıyorlar. Çünkü yıllardır hayata geçirilen sermaye yanlısı, emek karşıtı düzeni daha da acımasız bir biçimde sürdürebilmeleri için OHAL’e ihtiyaçları var. OHAL’ siz yapamadıklarını, Anayasa ve yasalarla teminat altına alınmış grev hakkını, sendikal hak ve özgürlükleri engellemek için ‘OHAL ’den istifade ettiklerini ’ kendileri de itiraf ediyorlar. OHAL’siz yapamıyorlar. Çünkü kamu alanını tasfiye etmek, kamu kurumlarını şirketleştirmek, biz kamu emekçilerini iktidarlarının kapıkulu haline getirmek için OHAL’e ihtiyaçları var.

Fiilen yok edilen iş güvencemizi kalıcı olarak ortadan kaldırmak, kamuda kuralsız, esnek, güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmak için OHAL düzenine ihtiyaçları var. Kariyer ve liyakati yok saymak, bizi performans tuzağı ile birbirimizin düşmanı haline getirmek için OHAL düzenine ihtiyaçları var.

OHAL’ siz yapamıyorlar. Çünkü ülkenin, halkın, işçilerin, emekçilerin bekası için değil, kendi iktidarlarının bekası için, fiili tek adam rejiminin kalıcı hale getirilmesi için OHAL’e ihtiyaçları var.”

“DARBE GİRİŞİMİNİN SİYASİ AYAĞINI ORTAYA ÇIKARMADILAR”

Ülkenin bekası için OHAL’in uzatıldığı gerekçelerine itiraz ettiklerini ve inandırıcı bulmadıklarını kaydeden Yarış şöyle devam etti: “Eğer gerçekten, ülkenin, halkın bekasını düşünselerdi; 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında tüm toplumun ve parlamentoda yer alsın almasın bütün siyasi partilerin darbe karşıtı tutumunun belirleyici olduğunu unutmazlardı. Sırtlarını OHAL’e değil, tüm toplumda ve parlamentoda sağlanan darbe karşıtı tutuma dayarlardı. Eğer gerçekten, ülkenin, halkın bekasını düşünselerdi; 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağını ortaya çıkarmak için adım atarlardı. Darbelerin panzehiri olan gerçek bir demokrasinin hayat bulmasından yana tutum alırlardı. Ama yapmadılar. Bunların yerine parlamentoyu işlevsiz hale getirip, anayasayı askıya aldılar. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini yerle bir ettiler. OHAL’i yaşamımızın her hücresine müdahale etmenin aracı haline getirdiler. Gece yarıları çıkardıkları KHK’ler ile 110 bin kamu emekçisini hiçbir soruşturma ve mahkeme süreci olmadan sorgusuz, sualsiz işinden, ekmeğinden ettiler.Hukukun en temel normlarını tepe taklak edip masumiyet karinesini yok saydılar. Neyle suçlandığını dahi bilmeyen 116 bin kamu emekçisini bir yıl sonra kurdukları OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna havale edip, ‘git suçsuzluğunu ispatla’ dediler. 11 yıl boyunca ‘beraber yürüdük biz bu yollarda’ nakaratını tutturdukları yapıya karşı, birileri gibi, 15 Temmuz’dan sonra değil, en başından beri mücadele eden tüm muhalif kesimleri hedefe koydular. Demokrasiye, adalete, barışa, kardeşliğe, laik bir düzene ve seküler yaşama ihtiyacımız var. İnsanca Yaşam ve İş Güvencemiz İçin OHAL’e Hayır! diyoruz. Demokrasiden, barıştan, hukuktan, adaletten, emeğin hakkını aldığı insanca bir yaşamdan yana olan herkesi; OHAL’in kaldırılması,

KHK’lerin geri çekilmesi, Hukuksuzca ihraç edilen/açığa alınan tüm kamu emekçilerinin işlerine geri dönmelerinin sağlanması, bugünden tezi yok içeride ve dışarıda barışçıl, laik ve demokratik ortamı sağlayacak adımların atılması mücadelesinde yan yana, omuz omuza olmaya çağırıyoruz.”

DİĞER HABERLER