‘Özgür Basın’ ‘Özgür Türkiye’

 ‘Özgür Basın’ ‘Özgür Türkiye’

Sevil Yılmaz

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, basının kamuoyu huzurunda ne derece önemli bir görev üstlendiğini, “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” sözleriyle ifade etmişti. Bunun dışında yegane önderimiz Mustafa Kemal, “Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir” sözleriyle de basın özgürlüğünün halkın düzeninde ne denli önemli olduğunu, toplumun düzeninin temin edilmesinin basın hürriyetinden geçtiğini ifade etmişti. Mustafa Kemal Atatürk’e göre basın özgür bırakılmalı ki, topluma karşı olan görevini yaparken, özgürce davranmalı ve temsil ettiği halka da özgürlük algısıyla rehberlik edebilmeli.

Bu sözlerin ışığında dünyaca ünlü gazeteci Joseph Pulitzer, basının mesleğini yaparken halkı nasıl şekillendirdiğini şu sözleriyle anlatıyor: “Ahlaki değerlerden yoksun, çıkar peşinde, demogog bir basın, zaman içinde kendi gibi bir halk yaratır.”

Buna göre özgürlüğüne düşkün ve bu uğurda kan dökmüş olan Türk Milleti’ni temsil eden Türk basınının özgür olmasının önemi anlaşılmaktadır.

Türk basın camiasına adımımı yeni atmış genç bir gazeteci olarak; ‘Özgür Türkiye’ için, ‘Özgür Basın’ diyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutluyorum…

 

 

DİĞER HABERLER