Fethiye Körfezine hançer vuruluyor

Gökhan Saygın Güngör: "Yat yanaşma yeri projesi mutlaka durdurulmalı" 


Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Körfezinde yapılması planlanan bin 86 metrekare deniz doldurularak 100 metre uzunluğunda yat yanaşma yeri projesinin askıdan indirilmesine saatler kala Fethiyeli çevreciler itiraz dilekçeleriyle başvuru yaptı. Fethiye eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı onaylı izin belgesinin ortaya çıkmasının ardından başta Fethiye halkı olmak üzere projeye çevre dernekleri  tepki gösterdi. Mimarlar Odası Fethiye Temsilcilik Başkanı Gökhan Saygın Güngör, "'Yat Yanaşma Yeri' her hangi bir denizdeki her hangi bir iskele gibi düşünülmemeli, acil olarak kurtarılması gereken Fethiye Körfezi'nin orta yerine bırakılmış yeni bir problem olarak ele alınmalı ve onu takip etmesi muhtemel diğer projelere öncü olmaması adına mutlaka durdurulmalıdır" dedi.

Haber Merkezi

Deniz tarafında yer alan bu yapının hali hazırda tükenmekte olan Fethiye Körfezi'ne büyük ve onarılmaz bir darbe vuracağını öne süren Mimarlar Odası Fethiye Temsilcilik Başkanı Gökhan Saygın Güngör, "Tüm ilgili kurumlar körfezin neden bu halde olduğunu, nasıl kurtarılacağını, neler yapılması gerektiğini tartışırken, en önemli kirlilik sebeplerinden biri olarak tekne atıkları ve yoğunluk gösterilirken, burada yapılacak en küçük müdahaleye bile izin verilmemelidir. Fethiye Körfezi'ni ve tüm kıyıları bir bütün halinde düşünmek, bir an önce Bütünleşik Kıyı Alanları Planını hazırlamak, kıyıları parçacı yaklaşımlarla değil, bütün olarak ele almak ve kamu yararı gözeterek planlamak gerekmektedir. Bu 'Yat Yanaşma Yeri' her hangi bir denizdeki her hangi bir iskele gibi düşünülmemeli, acil olarak kurtarılması gereken Fethiye Körfezi'nin orta yerine bırakılmış yeni bir problem olarak ele alınmalı ve onu takip etmesi muhtemel diğer projelere öncü olmaması adına mutlaka durdurulmalıdır" dedi.

Fethiye Körfezi'nin, doğal süreçlerle temizlenmesi artık mümkün olmadığını söyleyen Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği'nden (FetDer) Biyolog Ulaş Kiper, "Deniz ve kıyı arasındaki ilişkiyi koparan betonlaşma, körfezin kent merkezine yakın kesimlerinde oldukça yoğunlaştı. Körfeze ulaşan DSİ kanallarının da ıslah adıyla betonlaştırılması sonucu tarımsal kökenli kimyasal atıklar hiçbir doğal filtrasyona tabi olmadan doğrudan körfeze ulaşarak kirliliği arttırıyor. Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği olarak, artık can çekiştiğini düşündüğümüz körfez üzerinde çevresel yük oluşturan tekne atıkları, kanallardan gelen kimyasal ve organik atıklar, belli dönemlerde kapasitesi yetersiz kalan arıtma tesisi gibi etkenlerin hızlı bir biçimde doğa lehine gözden geçirilmesi ve iyileştirmesini bekliyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu süreçte gündeme gelen bir gelişme Fethiye Körfezi üzerindeki baskının daha da artacağını gösteriyor" diye konuştu.

Fethiye Körfezinde bin 86 metrekare deniz doldurularak 100 metre uzunluğunda yat yanaşma yeri projesine Fethiye eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın 31 Mayıs 2018 tarihinde onay verdiği ortaya çıktı. Fethiye Eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın 31 Mayıs 2018 tarihinde imzaladığı evrakta; "1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Belediyemizce uygun olarak değerlendirmekte olup, talep edilen bilgi ve belge yazımız ekinde sunulmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Projenin askıdan indirilmesine saatler kala Mimarlar Odası, çevreci gruplar ve vatandaşlar projenin iptali için kampanya başlatırken, Fethiyeli çevrecilerin itiraz dilekçeleriyle başvuru yaptığı öğrenildi.

 

 

 

DİĞER HABERLER