GEKA kültür turizmine 30 milyon TL destek sağlayacak

GEKA kültür turizmine 30 milyon TL destek sağlayacak

Sevil Yılmaz

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), kültür turizminin artırılması amacıyla girişimcilerin hazırladıkları projelere toplamda 30 milyon değerinde destek verileceğini açıkladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, basın mensuplarıyla kahvaltıda biraraya gelerek, GEKA’nın destek projesi tanıtıldı.

Toplam 30 milyon TL değerindeki destek projesini anlatan Muğla Valisi Esengül Civelek şöyle konuştu: “Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarından oluşan Proje Teklif Çağrısında toplam 30 milyon TL’lik bir kaynağın Bölgemizde uygun bulunan başvuru sahiplerine kullandırılacaktır.

Ajansımız turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak için 2013 ve 2015 yıllarında Alternatif Turizm Mali Destek Programlarını yürütmüştür. Bu programlar kapsamında Bölgemizde 49 projeye 18 milyon TL destek sağlanmış ve toplamda 38 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleşmiştir.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinden oluşan Bölgemiz sadece deniz-kum-güneş olanakları ve doğal güzellikleri ile değil, bunun yanı sıra tarihi ve kültürel birikimiyle de turizm açısından çok önemli bir bölgedir. Uygarlıkların beşiği olduğunu söyleyebileceğimiz Bölgemiz zengin kültür turizmi kaynaklarına rağmen kültür turisti sayısı, ortalama geceleme sayılarına baktığımızda istenen seviyede değildir. Antik kentlerin, tarihi mekanların ve kültürel ögelerin turizme entegre edilmesi ile kültür turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi önemlidir.

2018 yılı mali destek programı kapsamında ise toplam 20 milyon bütçeli Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programında; Güney Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının arttırılması amaçlanmaktadır. Bu programa Bölgedeki Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversite Rektörlükleri ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.) başvuru yapabilecek. Kültür turizmi öğelerinin açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi ve çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizmi öğelerinin çekiciliğin artırılmasına yönelik uygun projelere, asgari 100 bin azami ise 2 milyon TL destek sağlanacak. Ajansımız ayrıca kooperatifçilik alanında da çalışmalar yürütmektedir. 2016 yılında Bölgemizdeki kooperatifler araştırılmış ve “Güney Ege Bölgesi’nde Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri” çalışması oluşturulmuştur. Kooperatifçiliğin yoğun olarak yapıldığı Bölgemizde kooperatiflerin üretim, pazarlama, finansman ve yönetim süreçlerinde birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz. Yerel ürünlerin yerelde işlenmesi, tarımsal gelişme ve gıda güvenliği konularında kırsalda önemli aktörler olan kooperatiflerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 10 milyon TL bütçeli Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı ilan edilmiştir. Program ile Bölgede; işleme, paketleme ve depolama süreçlerinin geliştirilmesi, pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik önceliklerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında; kâr amacı gütmeyen Kooperatif ve Birliklerin projelerine asgari 50 bin azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.Ajansımız Proje Teklif Çağrısı kapsamında bölge paydaşlarını ve uygun başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla, Aydın, Denizli ve Muğla illerimizin il ve ilçe merkezlerinde 8 Ocak tarihinden itibaren bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir.”

Vali Esengül Civelek’in ardından GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, GEKA projeleri ve yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

DİĞER HABERLER