Kamu taşınmazlarına yönelik günübirlik tesis tahsis üst süresi 10 yıldan 20 yıla çıkarıldı

 

Kamu taşınmazlarına yönelik günübirlik tesis tahsis üst süresi 10 yıldan 20 yıla çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi

Yönetmelikle günübirlik tesisler yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis üst süresi 10 yıldan 20 yıla çıkarıldı. Günübirlik tesis ve kür merkezi ile kamping ve konaklama amaçlı mesire yeri yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis süresi 20 yılı geçmeyecek, bu tahsisler kiralama şeklinde yapılacak. Kesin tahsis yazısının tebliğinden itibaren yatırımın tamamlanarak turizm işletmesi belgesi alınması için günübirlik tesis ile kamping ve konaklama amaçlı mesire yerlerine 2 yıl süre verilecek. Tahsis süresinin dondurulduğuna ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yatırımcıdan alınacak kullanım bedelinde toplam yatırım maliyetinin binde 5'i yerine cari yıl birim maliyetleri üzerinden hesaplanacak tutar alınacak. Tasarruf hakkı kamuya ait olup kamu yararına olmak üzere kamu iştiraki tarafından işletilen günübirlik tesisler için belirlenen esaslar dâhilinde bakanlıkça geçici olarak Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenecek ve bu tesisler işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleninceye kadar bu belge ile faaliyet gösterecek. 6831 sayılı Orman Kanununun 17'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerindeki konaklama amaçlı tesislerin yıkılıp yeniden yapılması halinde bu yapılar için tespit edilecek olan enkaz bedelinin yıkım masrafından artan kısmı bir defaya mahsus olmak üzere tahsis yapılmadan önce yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğünce bildirilen hesaba yatıracak. Bu yapı ve tesislerin tüm yıkım işleri yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek. Yatırımcı tarafından bu işlemler sebebiyle Bakanlıktan herhangi bir hak, bedel ve tazminat talep edilemeyecek. 1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla, ihale süreci başlamış ancak henüz sonuçlanmamış olan; Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile konaklama amaçlı mesire yeri kiralaması işlemlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

 

 

 

DİĞER HABERLER