Tabip Odası’ndan Tıp Bayramı törenine boykot

 

Tabip Odası’ndan Tıp Bayramı törenine boykot

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Tabip Odası ortaklığında düzenlenen Tıp Bayramı etkinliğini, Muğla Tabip Odası “kendilerine konuşma hakkı verilmediği” gerekçesiyle bu yıl törenlere katılmayarak boykot etti.

Sevil Yılmaz

14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan, ülkede yapıcı hiçbir tespit ve eleştiriye izin vermez antidemokratik tutumların ne yazık ki tamamen bağımsız, bilimsel, özerk olmasını umdukları kurumların yetkililerine de sirayet ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bu seneki 14 Mart töreninde de çağrıcılar arasında adımız bulunmasına rağmen kürsüden konuşma yapıp yapmayacağımız, yaparsak ne diyeceğimiz sorgulanmakta ve açıkça konuşma yapmamamız istenmekte, bunun ötesinde çağrıcıları arasında yer aldığımız 14 Mart törenine katılımımız halinde bizlere konuşma hakkı verilmeyeceği bildirilmektedir. Görevimiz sağlık çalışanlarının haklarını, çalışma koşullarındaki aksaklıkları, tıp eğitiminde öğrenci ve asistanların sorunlarını, halk sağlığını koruyucu uygulamaları ve daha pek çok sağlık alanına ilişkin düşüncelerimizi söylemektir. Yukarıda bahsettiğimiz konuları duymak birilerini rahatsız edecek ve Muğla Tabip Odası’nın bu yüzden bugün hekim ve tıp öğrencileriyle buluşması konusunda tereddüt ediliyorsa, doğal olarak biz de toplantıya katılmamayı ve basın yoluyla düşüncelerimizi paylaşmayı uygun buluyoruz.”

Törende yapacakları konuşmayı basın yoluyla dile getireceklerini ifade eden Turan, oda yönetimi adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İsteriz ki Tıp Haftası, hekimlerin bir arada kutlamalarını yaptığı, bilimsel ve akademik tartışmalarını yürüttüğü, ülkedeki sağlık ortamını nasıl daha iyiye götürürüz sorusuna, yetkililerle karşılıklı tartışarak yanıt bulma yönünde adımlar atıldığı günler olsun, bizler yaptığımız halk sağlığını koruyucu- sağaltıcı çalışmalarımızı anlatalım. Çocuk felci, kızamığı eradike ettiğimiz günlerdeki heyecanımız gibi, kanser vakalarını ne kadar azalttığımızı, anne-bebek ölümlerinde Avrupa ülkelerindeki oranın yakalandığını, halkın sağlığa erişiminin önündeki engeller ve eşitsizliklerinin olmadığını, yeni üretilen aşıyla artık x hastalığından korkulmasına gerek kalmadığını, bunu nasıl başardığımızı anlatalım birbirimize. Oysa ki yıllardır, katlanarak artan sorunlarımızı konuşuyoruz, konuşmak zorundayız.”

“HEKİMLERİN SORUNLARI VAR”

“Çünkü; hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çok yakıcı sorunları var. Şiddet, emekli hekim ücretleri, çalışma saatleri, nöbet ertesi çalışma, sağlıkta dönüşüm politikaları ve çok hasta bakma üzerine oturtulan performans sisteminin hem aile hekimleri hem de 2. ve 3.basamak hekimlerinde yarattığı tükenmişlik, tıp fakültelerinin nitelikli eğitim veremez hali, üniversite ve devlet hastanelerinin ortak kullanımı olan afiliasyon uygulamaları sonucu iş barışının bozulması vb.”

“SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMDE ENGELLER VAR”

“Çünkü; halkın sağlık hizmetine erişimi konusunda engeller var. Yıllardır sağlık hizmetinden yararlanmak için nüfus cüzdanı yeterli olmalı diye dile getirdik. İçtiği suya bile vergi ödeyen bir halkın, eczanelerde ödediği muayene katkı ve ilaç katılım bedeli, tıbbi malzeme katılım payı gibi 14 ayrı kalemde ödediği katılım payları ciddi meblağlara ulaşmaktadır. Öyle ki; Genel Sağlık Sigortası sisteminde, prim ödeyemediği için sigorta kapsamı dışında kalan, bu nedenle kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanamayanların sayısı 4.5 milyonu geçmiştir.”

“HASTANE APAR TOPAR AÇILDI”

İlimizde yeni yapılan hastane mevcuttaki eksikliklerine, personel ve fiziki yetersizlikleri de dâhil ederek, açıkça ifade etmek gerekirse apar topar açılmıştır. Merkezdeki hastanenin polikliniğe dönüştürülmesiyle, halkın hastaneye ulaşımı oldukça zorlaşırken, bunun yanında çevre ilçelerden sevklerin artmasıyla beraber, daha geniş bir fiziksel alanda daha çok hastaya aynı sayıda hekim, sağlık çalışanı ve personel tarafından hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Şu çok iyi bilinmelidir ki; bugün eğitim araştırma hastanesinde bir sağlık hizmeti verilebiliyorsa, bu çalışanların tüm olumsuzluklara rağmen yoğun, özverili, sabırla çalışmaları sayesindedir.”

“MERKEZDE 2. BASAMAK HASTANE ŞART”

“Muğla Tabip Odası olarak konuyla ilgili tarafların da yoğun olarak katıldığı bir forum düzenlemiştik. Forumdan çıkan sonuç da, bizim yıllardır dile getirdiğimiz gibi, Muğla merkezinde bir 2. Basamak devlet hastanesine ihtiyaç olduğu yönündeydi. Bu talebin olmazsa olmaz bir gerçeklik olduğunu tekrar hatırlatıyor ve verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz.”

“BİLİMDEN BİLİMSELLİKTEN YANAYIZ”

“Türk Tabipleri Birliği ve ona bağlı odalar 6023 sayılı yasa ile kurulmuş ve yasasından kaynaklı sorumluluğu olan kurumlardır. Bu sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda çalışmalarımızı son derece hassas bir şekilde yürütüyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar;  tıp eğitimini, etiği, deontolojiyi, hekimlik uygulamalarını, halkın sağlığını daha iyiye götürme amaçlıdır. Hiçbir ekonomik fayda ya da kar gözetmez. Ne şehir hastaneleriyle peşkeş çekilen kaynaklar, ne görüntüleme merkezleri ve cihazlarının kullanımının artırılması ile sermaye çevrelerinin zenginliklerine zenginlik katması, ne de vajinal sülük, hacamat, hastanelerdeki moral verici din hocaları vb. gibi ehil olmayan kişilerin sertifikalandırılmasıyla, bilim dışı, sorgulama ve takip mekanizmaları olmayan uygulamalar bizim yakınımızda olamaz. Tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart’ı kutlu olsun.”

 

 

 

 

 

 


DİĞER HABERLER