Yıldız: "Kadın düşmanlığı ve gericiliği öldürür"

 

Yıldız: "Kadın düşmanlığı ve gericiliği öldürür"

Tüm Yerelsen Muğla Şube Başkanı Salih Yıldız Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, dinci-gerici Akp İktidarıyla birlikte her alanda tarihsel bir gerileme dönemine girmiş, Cumhuriyetin kazanımları tek tek yok olmuş, laiklik ayaklar altına alınmıştır. Ülkenin dini referanslarla yönetildiği böyle bir ortamda, eşitsizliklerin, gericiliğin artması da kaçınılmazdır.

Siyasi liderler, gerici kurumlar ile bu kurumların yöneticileri tarafından dile getirilen kadın düşmanı söylemler ve yasal düzenlemeler, Akp rejiminin ürünüdür. Kadınlara biçilen rol, ya ev içi rollerine geri dönmek ve çok çocuk doğurmak ya da esnek çalışma modelleri ile ucuz iş gücü olarak sermayenin sınırsız sömürüsüne terkedilmektir. Ülkemiz karanlığa sürüklenirken kadın düşmanı politikalar ve söylemler toplumsal gericileşmenin başat unsuru haline gelmektedir.

Suçu failde değil, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlarda arayan kadın düşmanı zihniyetin sonucudur bu yaşananlar. "O da çok kısa etek giymiş", "gece vakti bir kadının sokakta tek başına ne işi vardı", "erkek arkadaşı varmış zaten" v.b nefret dolu söylemler ile kendini koruma görevi kadınlara yüklenirken, failler tahrik edilmiş zavallı insanlar olarak tanıtıldı topluma. Sonucunda da, yapılan ceza yargılamalarında faillere uygulanan ceza ve infaz indirimleri ile şiddet ve cinayete teşvik sağlanmış, suçlular cesaretlendirilmiştir.

Pınar Gültekin de, kendisine namus bekçisi rolü yüklemiş bir cani tarafından öldürülmüştür. Her zamanki oyun yine sahneye çıkmış, öldürülen kadın "suçlu" ilan edilmiş, katil ise "haklı" bulunmuştur.

Aydınlanmanın, eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir ülke haline gelmeden kadına yönelik şiddet, cinayet son bulmayacaktır. Cumhuriyetin kazanımlarını yeniden elde etmek için, yerel yönetimlerde çalışan tüm kamu emekçilerimizi sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz. Sendikamız Tüm Yerel Sen, kadına yönelik şiddetin, eşitsizliklerin son bulduğu laik bir düzenin tesisi için çalışmaya devam edecektir."

DİĞER HABERLER