BİTMEYEN ÖZLEM!

BİTMEYEN ÖZLEM!

 

Varlığın onurdu, yokluğun acı veriyor. Bunca yıl, senin yüzünü görmeden dahi bunca sevgiyi hak ediyorsan, bunda bir hikmet var derim. Dünyada senin kadar sevilen birinin var olduğunu zannetmiyorum. Bu sevgi sadece kurduğun Cumhuriyetin vatandaşları değil, sana düşman olan, senin kanını dökmek, canını almak isteyen düşmanların dahi takdirlerini kazanmak hiçbir devlet adamına, hiçbir lidere nasip olmamıştır.

Bu ülkenin bazı din tüccarlarına, gerici güruha ve vatan hainlerine rağmen unutulmaması, unutturulmaması onun bağımsızlık, barış aşkı ve hiçbir insanı ayırt etmeden sevmesinin payı büyüktür! Her nasılsa takiye (Yapılan işle amacın farlı olma durumu, bir tür aldatma),  yaparak oy avcılığına soyunanlar boşuna caba harcamaktalar. Biliyoruz ki; toplum yine aldatılmak isteniyor. Seçimlerden sonra yine Mustafa Kemal Atatürk’e dinsiz, imansız diyerek iftira atacaklardır. Yine, “İki ayyaş” diyerek aşağılayacaklardır. Düşman işgalini dahi hoş görenlerin, kendi çıkarları için kardeşlerini dahi imha etmekten geri durmazlar! 

Bakın, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı dönemden ve vefatının ardından dostlarının ve düşmanlarının değerlendirmesini sizinle paylaşmak istiyorum.

MUSTAFA KEMAL, SOSYALİST DEĞİL

 

Mustafa Kemal sosyalist değil. Fakat görülüyor ki, iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önder…

O, soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultan’ı da etrafı ile birlikte altedeceğine inanıyorum.

 

Lenin

(Rus İhtilâlı lideri, 1921)

***

NASIL UNUTURUM

Atatürk, dünya üzerinde yeni bir devir açmış olan insandır.

Ben O’nun Türk kadınlarına hak vererek bir ülkede anayı, yakışırı olduğu yüceliğe eriştirip Batı’ya ders verdiğini nasıl unuturum?

Prenses Aleksandrina Cantacuzene

(Uluslararası Kadınlar Birliği

Romanya Delegesi, 1935)

***

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum.

Mustafa Kemal’de büyük bir ruh gücünün gizleri (sırları) var. (1922)

 

İngiliz Generali Sir Charles Towshend

(Yücel, 1942, c. XVI, sayı 91-93)

 

***

(Türk orduları 1922’de düşmanı Akdeniz’e dökünce İşçi Partisi lideri Mac Donalt parlamentoda devrin başkanı için: “Hazineden bu kadar para harcandı. Hani Anadolu taksim edilecek, hani Boğazlar bizim olacaktı! Gelsin hesap versin!” der. Güneşi batmayan imparatorluğun Türk düşmanı başbakanı, aşağıdaki sözlerden sonra istifa etmek zorunda kalır.)

-Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dâhi çağımızda Türk ulusuna nasip oldu.

Mustafa Kemal’in dehâsına karşı elden ne gelirdi? 

 Başbakanı Loyd George

(Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 1958)

Kaynak: Dünyanın gözünde Atatürk, derleyen, Ahmet Köklügiller, kitabından yararlanılmıştır.

Devam edecek.

Saygılarımla.

 

Kemal GÜRBÜZ

Şair-Yazar, Devlet Sanatçısı

10.11.2017

      

YAZARIN DİĞER YAZILARI