AKYAKA’NIN ANNESİ HAYIRSEVER KADIN ÜMMÜ GÜLSÜM HANIM II

AKYAKA’NIN ANNESİ HAYIRSEVER KADIN ÜMMÜ GÜLSÜM HANIM II

(Ölümü 1834)

MEHMET BİLDİRİCİ

Önceki kısımdan devam

Bir önceki yazıda hayırsever Ümmü Gülsüm Hanımın Kale-Tavas yolu üzerinde yaptırdığı Bılla çeşmesinden söz etmiştik, devam ediyoruz.

 

2.) BILLA KUYUSU

 Tavas Ovası Hırka Mahallesi sınırları içerisindedir.. Yaklaşık olarak 2 asırdır hizmet vermektedir. Aynı zamanda Bılla Kuyusu ismi, kuyu etrafında büyük arazinin mevki ismi olarak köylüler tarafından telafuz edildiği gibi, tapu da kuyunun bulunduğu bölgedeki araziler Bılla Kuyusu olarak geçmektedir.

 

3) Muğla (Merkez) Menteşe İlçesindeki Şeyh Bedrettin Camisinin Onarımı

MUĞLA MENTEŞE ŞEYH BEDRETTİN CAMİSİ

TAVASLI OSMAN AĞA'NIN HANIMI GÜLSÜM HANIM'IN ONARIMINI YAPTIRDIĞI MUĞLA'DAKİ CAMİİNİN KİTABESİ HEZA CAMİ'Ü'L-ŞERİF EŞ-ŞEYH BEDREDDİN DERGAH-I ALİ KAPICIBAŞILARINDAN MENTEŞE MÜTESELLİMİ [MUĞLA VALİSİ] OSMAN AĞA'NIN HAREMİ MERHUM VE MAĞFUR-I LEHA GÜLSÜM HANIM RUHUİÇÜN FATİHA.
FÎ. SENE: 1246 [MİLADİ: 1830-1831]


Şeyh Bedrettin Camii, Muğla Müştakbey mahallesinde bulunan camii 1565 yılında Ulemadan Şeyh Bedrettin tarafından yaptırılmıştır. Caminin minaresi 19.yy başında eklenmiştir. Şeyh Camii 19. yüzyılda iki onarım geçirmiş olup ilki olarak 1831 yılında Menteşe Mütesellimi Hırkalı Tavaslızade Osman Ağa'nın eşi Ümmü Gülsüm Hatun tarafından tamir ettirildi. Osman Ağa ayrıca camiye geniş vakıflar kurdurdu. İkinci onarım ise Şerif Efendi ile Ragıp Efendi tarafından 1896 yılında yaptırıldı.

Ekrem Uykucu’nun “Muğla Tarihi s 97-100) de alınan bilgilere göre Sultan 2. Mahmut döneminde Tavaslı Osman Ağa 1822-1840 yılları arasında Mütesellim olarak görev yapmıştır. 1852 yılında ölümü üzerine Tavas’ın Hırka köyüne gömülmüştü. Hırka köyünde Osman Ağanın büyük bir konağı olduğu bilinmektedir.

 

Ümmü Gülsüm Hanıma ait 3 kitabe bulunmaktadır. İlki Muğla’da yaptırdığı Şeyh Camiindeki kitabe H 1246 tarihini, ikincisi Bılla çeşmesindeki okunamamakla birlikte 1247 tarihini taşımaktadır. Akyaka’da İnişdibi sarnıcındaki H 1250 (1834). Bu kitabe daha önce çeşitli yazılarımda yayınlanmıştı.

Sene 1250 (1834)

Ya cennet-ül hayrat ve hasenat Menteşe Sancaktarı Osman Ağa’nın

Celile-i muhteremeleri Ümmügülsüm ruhuna fatiha

SONUÇ VE KANAAT

Ben önceki araştırmalarım H 1250 mezar taşına dayanarak, Ümmü Gülsüm’ün Akyaka’da gömülü olduğu kanısına varmıştım. Bu yeni araştırmalar sonucu Ümmü Gülsüm Akyaka’da gömülü olduğu kesinleşmiştir. Osman Parma ile telefon sonucu Tavaslızadelerden yaşayanlarca doğrulanmıştır.

Akyaka yoğun kadın kültürel etkinler olmaktadır. Gelin onu anneler gününde analım ve İnişdibi sarnıcının yanına bir büstünü dikelim.

Yazıma Sayın Osman Parma’nın gönderdiği Muğla Şeyh Camiinin girişini ve kapının sağ üstündeki kitabeyi ekliyorum

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI