KARİA’DA BULUNMUŞ İLGİNÇ BİR OBJE, SAÇ KESME BIÇAĞI

KARİA’DA BULUNMUŞ İLGİNÇ BİR OBJE, SAÇ KESME BIÇAĞI

 


 

Büyük uygarlıkların yaşandığı Karia’da araştırmalar sürdükçe bizleri hayrete düşüren ilginç objelere rastlamak daima olasıdır.

Bu yazımda İsrail’de arkeolog arkadaşım ve dostum TSVIKA TSUG bana gerek İsrail’de gerekse dünyada ki ilginç arkeolojik haberleri aktarmaktadır.

Bu yazım benim yaşadığım coğrafyada (Karia) bulunmuş çok ilginç, muhtemelen saç kesme bıçağına ait olacaktır.

Bu bilgiler Ergün Laflı ve Hadrien Bru’nun “Hair Dedication in Caria: An Inscribed (bronze) Blade from Stratonikeia yazısından özetlenmiştir. Bu vesile ile yazarları bizleri bilgilendirdikleri için kutlamak istiyorum.

Konu edilen saç kesme bronz bıçak İzmir’de Bayan Berna Oğuz’un özel koleksiyonunda olup Müzece tescillidir. Bayan Oğuz bu bıçağa 2017 yılında sahip olmuştur.  Bahse konu yazıtlı bronz bıçağ’ın ilk sahibi Karia’da Alabanda antik kentinde bir mezar içinde bulmuştur. Uzunluğu 82 mm, yüksekliği 30 mm, kalınlığı 1-2 mm arasıdır.

Önce bu ilginç bıçağın kendisini resmi buraya konulmuştur.

Bıçağın ahşap bir sapı olduğu sanılmaktadır.

Bıçağın A yüzünde 3 satır, B yüzünde ise 5 satır yazıt bulunmaktadır.

A yüzü Paionoios, //Dionyisos oğlu //Hierokome köyünden

B Yüzü

Stratocles // Theon oğlu // Kaliorga köyünden // Kombria’da genç bir adam

Karia için altın değerinde olan harita (ekli) içinde açıklamalara yer verilecektir..

Alabanda (Bugün Aydın Araphisar) objenin bulunduğu antik kent, Stratonikeia (Bugün Muğla Yatağan ilçesinde kazıların devam ettiği antik kent)

Hierokome, Dionysos oğlu Painonois’ün köyünün adı. Hekate tapınağının yer aldığı Lagina (Leyne-Turgut) yakınında bir köy olmalı.

Bronze bıçağın B yüzünde ise Kombria’lı genç bir adam olan Kaliorga köyünden Theon oğlu Stratocles ismi yer almaktadır. Kaliorga’nın nerede olduğu belirlenmemiştir.

Yazıtlarda ismi geçen bazı bu şekilde yerleşim yerlerinin (deme-köy) bugünkü yerleri belirlenememektedir. Belki ileri araştırmalarda bunlara ulaşılabilecektir. Bölge dünya tarihinde çok önemli bir bölgedir. Bunun için yerli ve yabancı araştırmacıların müşterek çalışmaları ile başarılması mümkündür diye düşünürüm.

Tekrar haritaya dönersek Stratonikeia çok önemli bir yerleşim yeri, bugün kazılar devam etmekte ve pek çok antik değerler ortaya çıkarılmaktadır. Bu kentin iki önemli tapınma alanı vardır. Tamamen

Karia kökenli Hecate Tapınağı’nın bulunduğu Lagina (Yaklaşık 10-12 km bir kutsal yolla bağlıdır) diğeri ise gene hemen hemen aynı uzaklıkta PANARAMA (Yaklaşık Bağyaka civarı)

Burada önemli olan Osman Hamdi Beyin ilk kazı yapıldığı Hecate tapınağıdır. Gerçekten Karia’nın çok önemli ve görkemli tapınağından biridir. Bunun aksine Muğla’da yeteri çalışmanın yapılmadığı, bilinmeyen bugüne fazla kalıntını gelmediği Panarama Zeus tapınağıdır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI