EĞİTİMDE NE YAPMALIYI KONUŞMAK…

EĞİTİMDE NE YAPMALIYI KONUŞMAK…

Prof. Dr. Kemal Kocabaş

 

            Yaklaşık  on beş yıldır ülkenin eğitim sorunları üzerinde yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz. Yazmakla da kalmıyor üniversite birinci sınıf öğrencilerinde eğitimdeki nitelik kaybını yıllar içinde  acıyla da görüyor ve sonuçların ne denli ağır olduğunu tanıklık da ediyoruz… Bu böyle gitmemeli, rasyonel akıl egemen olmalı ve eğitimde akıl ve bilimin ışığında, pedagojinin evrensel ilkeleri ile  ulusal  özgün deneyimler harmanlanarak “Eğitim Reformu”  tartışmaları ülke gündemine girmelidir ve   ülkenin tüm çocukları ve onların geleceği için “kamusal nitelikli eğitimi”  temel alan eğitim reformunu  artık siyaset kurumu, eğitim örgütleri   iş edinmelidir.

            OECD, ülkelerin pek çok sorunları üzerinde sayılara dayalı raporlar yayınlıyor. OECD 2015 raporuna göre Türkiye OECD ülkeleri arasında okuldan kaçan, okulu terk eden  öğrenci oranı bakımından birinci sırada… Özellikle Türkiye kız öğrencilerin eğitimi erken terk etme oranında Avrupa ülkelerine fark atıyor. Gençlerin değerlendirildiği rapora göre, Türkiye’de kız öğrencilerin yüzde 39’u, erkek çocukların yüzde 35’i okulu bırakıyor ya da bırakmak zorunda kalıyor. Okulu terk nedenlerinin çok yoğun bir şekilde araştırılması gerekir.  Okul, özgürleşme, toplumsallaşma, birey olma  yetilerinin kazanıldığı yerlerdir. Görülüyor ki terk eden çocuklarımız bu yetilerle buluşamıyorlar…  Tüm bu süreçte çocuk okulu neden terk eder sorusunun yanıtları önemlidir.  Çocuk okulda aradığını bulamamakta mıdır? Okul çocuğun beklentilerini verememekte midir? Çocuklar okulda neden mutlu değildir?  Tüm bu sorular  yanıtlarını aramaktadır.

            Türkiye, 2003 yılından beri her üç yılda bir  yapılan PISA yarışmalarına katılıyor. Uluslararası OECD ülkeleri arasında yapılan bu sınavlar ülkedeki eğitimin niteliğini göstermesi anlamında nesnel çarpıcı sonuçlar veriyor. 2015 PISA sonuçları Türkiye için  tam bir felaket ve tüm PISA sonuçlarının en olumsuzu. Fen, matematik ve Türkçe’de 50. sırada…  İşin en ilginç tarafı son on beş yıldır ülkenin eğitim politikalarını yönetenlerin  PISA sonuçlarına bakarak önlem almaya, niteliği artırmaya yönelik ciddi çabaları da yok…

             Geçen haftalarda ilginç bir haber basına yansıdı. Milli Eğitim Bakanlığı,  adını “Yerli PISA” olarak tanımladığı ABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi)  sonuçlarını yayınladı. Sonuçlar PISA ve TIMMS  sonuçlarından farklı değildi… Türkçe testine giren 34 bin 700 kişinin yüzde 3.6’sı temel altı, yüzde 22.4’ü temel, yüzde 44.6’sı orta, yüzde 23’ü orta üstü, yüzde 6.4’ü ise ileri yeterlilik düzeyinde çıktı. Matematik testinde ise 34 bin 658 öğrencinin yüzde 26.4’ü temel altı, yüzde 33.6’sı temel, yüzde 28.7’si orta, yüzde 8.2’si orta üstü, yüzde 3.1’i de ileri yeterlilik düzeyinde çıktı. Fen bilimleri testine giren 34 bin 693 kişiden yüzde 17.9’u temel altı, yüzde 34.4’ü temel, yüzde 33.3’ü orta, yüzde 10.3’ü orta üstü, yüzde 4.1’i de ileri yeterlilik düzeyinde bulunuyor. Sosyal bilgiler de ise teste giren 34 bin 711 öğrencinin yüzde 6.3’ü temel altı, yüzde 25.7’si temel, yüzde 40.9’u orta, yüzde 16.8’i orta üstü, yüzde 10.3’ü ise ileri yeterlilik düzeyinde çıktı. Özellikle matematik, fen ve diğer  sonuçlar çok düşündürücü, okullar çocuklara artık temel bilgilerin verilmesinde çok gerilerde  mi kaldı? Neden böyle oluyor? sorularının yanıtları önemini korumaktadır…

            Tüm bu verilere bir başka pencereden bakarak irdelemeye çalışalım. Geçen yıl Türkiye’de ÖSYS’ye 2 milyon 256 bin öğrenci başvurdu, bunlar sınava girdi ve  bir milyon 750 bini tercih yapma hakkı kazandı. Sonuçlar açıklandığında ilginç bir tablo karşımıza çıktı.  Öğrencilerin 800 bini tercih yapmamış  ve  üniversitelerde 322 bin boş kontenjan kalmıştı.  Telaşlanan YÖK öğrencileri arayarak neden tercih yapmadınız? sorusunu sorduğunda alınan yanıtlar çarpıcıydı. Öğrencilerin ifadeleri “Üniversitelerin beni geleceğe hazırlayacağını düşünmüyorum ve bu alanda iş bulamayacağıma inanıyorum” şeklindeydi. Tüm bu verileri toptan değerlendirdiğimizde öğrencilerin eğitim yoluyla yaşamlarını değiştirme umutlarını kaybetmekte olduğu gibi acı bir gerçeklik karşımıza çıkıyor… Bu sonuçlar acıdır, sıkıntılıdır ve ülkenin demokratik siyaset kurumu, tüm eğitim bileşenleri   bu çok ciddi durum üzerine düşünmeli, kafa patlatmalıdır. Zira umut okulda yani eğitimde olmalıdır.

            Ne yapmalı,  içinde yaşadığımız kaotik süreçte tartışmamız gereken en önemli soru. Tüm bu eğitim sorunlarının ortaya çıkmasında ülkeyi yönetenlerin on beş yıllık eğitim politikalarının neden olduğu çok  açık… Eğitimi ana okullarına kadar dinselleştiren, akıl ve bilimden uzaklaştıran, eğitim yönetimi kadrolarında liyakatı değil de yandaşlığı öne çıkaran bir eğitim politikası iflas etmiştir. Son on beş yıl okul ve caminin, öğretmen ile imamın işlevlerinin karıştırıldığı bir dönem olmuştur. Bu  durum  mutlaka düzeltilmelidir.  Diğer bir temel sorun eğitim fakülteleri eğitimin en önemli, öznesi olan nitelikli öğretmeni  yetiştirememektedir.  Bu  sorunları artık tartışmak ve konuşmak zamanı gelmiştir. Okullarımızı ülkemiz ve çocuklarımız için tıpkı Köy Enstitülerinde olduğu gibi “eğitim cennetine” dönüştürmek güncel bir görevdir. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI
OKULLAR AÇILIRKEN haberi

OKULLAR AÇILIRKEN

OKULLAR AÇILIRKEN “Eylül sabahının serinliğini/Yaprakların serinliğini/Ciğerlerime dolduruyorum/Sessizlik ve serinlik/Birleşiyor/Yıkanmış güvercinler/Ve çok uzakta bir tren sesi/Her zaman yeniden başlamak duygusu/Doğuyor içimde/Her uyanışımda/Düşm ...
OKULLAR AÇILIRKEN
YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU HAZIRLIK SINIFI haberi

YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU HAZIRLIK SINIFI

YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU HAZIRLIK SINIFI             23 Eylül 2017 günü  İstanbul’da yapılacak “Laik-Bilimsel Eğitim Platformu” (LABEP) İstanbul paneli için  bir gün öncesinden İstanbul ...
YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU HAZIRLIK SINIFI
BERGAMA'DA  KÖY ENSTİTÜLERİNİ VE HALK OYUNLARINI KONUŞMAK haberi

BERGAMA'DA KÖY ENSTİTÜLERİNİ VE HALK OYUNLARINI KONUŞMAK

BERGAMA'DA  KÖY ENSTİTÜLERİNİ VE HALK OYUNLARINI KONUŞMAK Prof. Dr. Kemal Kocabaş             Bergama Belediyesi 25-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında "Zeybek Festivali" düze ...
BERGAMA'DA KÖY ENSTİTÜLERİNİ VE HALK OYUNLARINI KONUŞMAK
TEKİRDAĞ’DA KÖY ENSTİTÜLERİNİN 77. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE  HASAN-ALİ YÜCEL’İ YENİDEN ANLAMAK haberi

TEKİRDAĞ’DA KÖY ENSTİTÜLERİNİN 77. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE HASAN-ALİ YÜCEL’İ YENİDEN ANLAMAK

TEKİRDAĞ’DA KÖY ENSTİTÜLERİNİN 77. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE  HASAN-ALİ YÜCEL’İ YENİDEN ANLAMAK “İnsan olarak yaşayabilmek için hava, su gibi, doğal koşullar arasında eğitim, öğretim ve kültür de bulunacaktır…” Hasan-Ali YÜCEL     ...
TEKİRDAĞ’DA KÖY ENSTİTÜLERİNİN 77. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE HASAN-ALİ YÜCEL’İ YENİDEN ANLAMAK
TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR! haberi

TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR!

TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR! Prof. Dr. Kemal Kocabaş “Öyle bir ilkyaz ol ki korkut yaprakları, /Öyle bir son yaz ol ki tut yaprakları,/Sararıp dökülürken güz rüzgarlarında/Ardında savrulsunlar, unut yaprakları./Sevinçlerinde onlar vardı, hüzünlerinde o ...
TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR!
TONGUÇ’A  TAŞ TAŞIMAK… haberi

TONGUÇ’A TAŞ TAŞIMAK…

TONGUÇ’A  TAŞ TAŞIMAK… Prof. Dr. Kemal Kocabaş “İnsanoğlunun kazanacağı en büyük zafer korkuyu yenmesiyle elde edeceği zaferdir”  İsmail Hakkı TONGUÇ             İsmail Hakkı Tonguç ...
TONGUÇ’A TAŞ TAŞIMAK…
YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER  DERNEĞİ haberi

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER  DERNEĞİ Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ kekocabas@gmail.com “17 Nisan, Köy Enstitülerinin kuruluş bayramıydı. Esaretten, yokluktan, tembellikten, birçok şeylerden kurtuluş bayramıydı. Bozkır bozkır olalı sevincin bayramı ...
YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ
OKULLAR KAPANIRKEN TÜRKİYE VE EĞİTİM haberi

OKULLAR KAPANIRKEN TÜRKİYE VE EĞİTİM

OKULLAR KAPANIRKEN TÜRKİYE VE EĞİTİM 2016-2017 öğretim yılı, 9 Haziran 2017 günü okullarda karne dağıtımı ile sona erdi ve   yaklaşık 18 milyon öğrenci,  900 bin öğretmen yaz tatiline merhaba dediler. Her öğretim yılı başında ve sonunda oku ...
OKULLAR KAPANIRKEN TÜRKİYE VE EĞİTİM
GÖNEN KÖY ENSTİTÜSÜ  VE SALİH URHAN haberi

GÖNEN KÖY ENSTİTÜSÜ VE SALİH URHAN

GÖNEN KÖY ENSTİTÜSÜ VE SALİH URHAN“…Çıktım da gurbet ele geri gelinmez/ Kimler öldü kimler kaldı bilinmez/ Ölsem buralarda gözüm yumulmaz/ Eğil dağlar eğil sılam göreyim/ Sılamda güller açmış nasıl durayım/ Dumanlı dağların başı baş değil/ Gülse ...
GÖNEN KÖY ENSTİTÜSÜ VE SALİH URHAN