UYGARLIK GÖSTERGELERİ

 UYGARLIK GÖSTERGELERİ

   Bazı göstergeler varsa bir yerde oranın özelliklerini anlayabiliriz. Söz gelimi gelişmişlikten söz edebilmek için gelişmiş denilen toplumların özelliklerinin ne oranda olduğunu göstermemiz ve görmemiz gerekir.. Demokrasiden söz etmek için gelişmiş toplumların demokratik özelliklerinin ne oranda  bulunduğunu göstermemiz gerekir. Hukuktan söz edebilmek için de aynı şekilde,bu alanda anılan toplumlarda var olanların bulunduğunu göstermemiz gerekir. Hukuk devletinin varlığı devletin yaptıklarına uygun bir hukukun bulunması değildir. Çünkü Hammurabi yasalarından beri devletler hukuk kurallarına göre kullanıldıklarını ileri sürmüşlerdir. Yani her yaptıklarının hukuka dayanılarak yapıldığını varsayarlar.. Buna göre en zalim en baskıcı devletler bile mutlaka  bir hukuk görüntüsüne dayanırlar. Önemli olan ise hukukun olması değil o hukukun evrensel hak ve özgürlüklere göre kullanılmasıdır, devletlerin buna göre yönelmesidir.

   Bunlar gibi uygarlığın da göstergeleri vardır. Bunlar varsa bir toplumun uygarlığından söz edilebilir. Bizim kendimizi uygar olarak göstermemiz değil uygarlık denilen ölçülere uygun bir yaşam biçiminin olması önemlidir. Yani uygar sayılmak için uygarlık denilen ölçülerimizin var olması gerekir.

    Tarih boyu, Çin-Hint uygarlığı, Mezopotamya uygarlığı, Mısır, Girit uygarlığı, Grek uygarlığı ve Batı uygarlığı denilen uygarlıklardan söz edilmiştir. Tarihte yüzlerce toplum olagelmiştir ama uygarlıklar bir elin parmaklarını aşmayacak kadar azdır.. Bunun elbette bir çok nedeni bulunmaktadır ve asıl önemli neden bir toplumun uygar toplumlardan biri olarak sayılması için uygarlık ölçeklerinin orada bulunup bulunmamasına bağlıdır.Yani her toplumu   uygar toplumlardan biri olarak göremeyiz. Böyle olsaydı tarihte ne kadar çok toplum görülmüşse   kadar uygarlıklardan söz edebilirdik. Yani tarihte dört-beş uygarlıktan değil yüzlerce uygarlıktan söz edilirdi o zaman..

      Neden her toplumu uygar toplumlardan biri olarak kabullenemiyoruz? Çünkü uygarlığın ölçüleri vardır. Her toplum bu ölçülere sahip değildir. Kimi bunların çok çok gerisinde seyrediyor. Bu ölçülere uygunluğu çağdaş uygarlık düzeyi olarak belirtmiştir Atatürk. Kimi toplumlar bu düzeye gelebilmiştir ,bunu yakalamaya çalışmıştır kimileri de yakınından bile geçememektedir. Böyle olunca da toplumların çoğu için uygar toplumlar deme şansımız bulunmamaktadır.

     Uygarlığın ilk koşulu bilimdir. Bilimin varlığı bilimin önemli sayılması, bilimsel alanda gelinen nokta toplumların uygarlıklarını belirleyen olmazlardan biridir. Her uygarlık kendi zamanındaki bilimin geldiği en son noktayı yakalayabildiği için uygar toplumlardan sayılmaktadır. Yani zamanın biliminin geliştiği en son noktayı yakaladığı için uygar sayılmaktadır. Bu bilim de tinsal bilimler tarihi bilimler değil pozitif bilimlerdir. Bunların varlığı ve gelişmişliği bilimsel ölçüyü getirmektedir hem insana hem de toplumlara..

    Uygarlıkların ikinci olmazı ise sanattır. Sanatın varlığı bilim kadar bazen de ondan daha önemlidir uygarlık düzeylerinin yakalanmasında. Çünkü sanatın gelişmesi bilimin gelişmesini de getirmektedir toplumlarda.. Sanat öyle bir koşuldur diye uygarlığın, olmadığı zaman diğerlerin olması mümkün olmayacaktır. Bunun için Atatürk sanatı toplumların hayat damarlarından biri olarak görmüştür. Uygar olmanın insan ve toplum için de böyledir bu, sanata sahiplenmektir, sanatı taşımakta kendinde koşul.. Birileri eğer sanat içine  “tüküreyim” diye bakıyor ve düşünüyorsa onların insanlıktan sayılmaları da mümkün değildir. Çünkü asla  vazgeçilecek bir ölçek değildir sanat uygarlık için..

    Uygarlığın olmazlarından biri de hukuk ve felsefedir. Gelişmiş bir toplum görüntüsünün bunlarsız yaratılması ise mümkün değildir. Bunlar olmadan  yaşanabilir belki ama insan gibi ve uygar biri gibi yaşamak mümkün değildir.

   Bu günün toplumlarına baktığımız zaman bu özelliklere olan mesafelerine göre onların uygarlıktaki yerlerini gösterebiliriz, tayin edebiliriz. Dünya haritasına baktığınız zaman bu açıdan toplumları görmemiz gerekir..

     Elbette kendimizi de bu açıdan bir yerlere koymamız mümkün olacaktır..

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI