ÖYLE BİR KÜLTÜR Kİ.

 

                                                  ÖYLE   BİR KÜLTÜR Kİ.

         Geçmişte birkaç yazımız oldu kadına şiddet ile ilgili.Her yazının sonunda da   "bu şiddete yol açan, güdüleyen kültürü yok etmedikçe şiddetin önüne geçilemeyecektir" diye ir belirtme koymuştuk. yıllar önceki yazılarımızın da  son yazılarımızın da eleştirilerini bu mantıkla yapmıştık. Toplumların varlık ve olaylara bakış açıları vardır.Bu açıların  tüm o toplumdaki davranışları etkilediğini kimini de yönlendirdiğini biliyoruz , örneğin geçmiş yıllarda belediyeler sokak hayvanları ile mücadele etmek için onları zehirliyor veya bir şekilde öldürüyordu.bunu en iyi yapan belediye ise en başarılı sayılıyordu. Oya günümüzde bu bakış açısına asla yer yoktur.

        Bunun gibi çevreye bakış açıları da değişiyor zamanla. Örneğin ellili yıllarda  bir çevre  konferansında ,Ankara bir yetkilinin şu özü söylediğini biliyoruz: Çevre dediğimiz çarşaf mı ki kirlenecek.. Bunu söyleyen  en yetkili olması gereken bir kişiydi.Ama bu gün bunu bir çocuktan bile duymamız mümkün değildir.

   Bu toplumda kadına bakış açısını şekillendiren bir anlayış vardır her toplumda olduğu gibi..Buna görü kadınla ilgili bilgi o açıdan sunulur  özellikle yeni kuşaklara..Bu kuşakla da büyüklerinden işittikleriyle bakar kadına. Örneğin kadın kimileri için kaşık düşmanıdır.Düşman olunca elbette ona karşı iyi şeyler beslenemez.Kimileri için "karnında sıpayı,sırtında sopayı eksik etmeyeceksin"..kutsal yazıtlarda bile kadın en büyük düşmandır.. Tüm kötülükler ondan gelen bir  düşman..Kimi inançlarda kadın erkeğe hizmet için yaratılmıştır.Kimi beyinlerde de "Bana yar olmayanı kimseye yar etmem"diye bakılır kadına.. Bu  tür yargılarla kuşatılmış bir erkek mantığı elbette kadına sadece sahiplenmek açısından bakacaktır. Onu asla bir insan olarak kabullenmeyecektir.

    Bu mantık bu kültür devam ettiği sürece de bu toplumda kadının insan olma insanca yaşama özgür düşünme ve davranma hakkı asla olamaz.bunlardan birine göre davranan bir kadının ise yaşamaya bile hakkı yoktur.Geri kalmış toplumlarda kadın tüm davranış ve yaşam kurallarının erkekler tarafından belirlendiği bir çerçeve içine sıkıştırılmıştır.Erkek bu çerçevede kendisinin önceliklerini gözetmiştir sadece.Gelenek ve göreneklerini  inançlarını  yasal kurallarını sadece ve sadece kendi önceliklerine göre koymuş ve düzenlemiştir.

      İşte bunun içindir ki bu kültürün,bu bakış açısının şekillendirdiği  beyinlerde kadına asla yer kalmamıştır.Bunların beyinlerinde sadece ve sadece kadını bir araş olarak görme ve kullanma vardır.Bunun için  kadına şiddetim yok olmasını kimse bekleyemez bu toplumlarda.Erkek egemenliğinin  hazırladığı yasalar ve uygulamalar da bu şiddeti önleyemez.Çünkü bu yasaları uygulayanların kültüründe de  kadına şiddet içeren bakış örnekleri bulunmaktadır.örneğin gece sokakta şiddete hedef olan bir kadın için söylenen "O saatlerde sokakta ne işi var" sözünü çok duyduk üstelik en yetkili kişilerden.Doğal olayları bile kadının giyimine,davranışlarına bağlayan bir anlayışın olduğu bir toplumda kadına saldırıların bitmesi asla mümkün olmayacaktır.Giyim kuşamla ,söz ve davranışlarla doğal olayların bir ilgisi olamaz ama geri zekalılar için  bu ilgi kesindir.

     Kadına yönelik şiddetin yasalarla önlenmesi de beklenmemelidir.Hele bu yasaların arasında iyi hal  gibi,erkek hakkı gibi anlayışlar serpiştirilmişse hiç mümkün değildir.İyi hal ne demek acaba? BİR Kadını öldüren kişinin iyi hali ne olabilir ki?katilin iyi hali u ise kötüsü ne ola ki? Mademki  o kişi  yasaların kendisini affettirecek kadar iyi halde bulunuyordu neden cinayeti işlerken bu iyi halini gösterememiş acaba?

     Bu iyi halli kişilerin   "!" azaldığı değil bittiği zaman ancak kadına  yönelik şiddetin önüne geçilebilecektir.Yasalarda bir iyi hal indirimi dururken hangi suçlu bundan yaralanmak istemeyecektir acaba?  Çocukların gözü önünde annelerin öldüren bir yaratığın insan olarak görünmesi ve iyi hal denilen bir haktan yararlandırılması anlayışı devam ettiği sürece daha çok  saldırı örneklerine tanık olacaktır bu toplum..

    İşte bu yüzden geçmişte de aynı şeyleri söylemiştik bu gün de yineliyoruz ki bu kültürü silmedikçe,yok etmedikçe kadına yönelik şiddetin ortadan kalkmasını bekleyemeyiz. Nitekim yıllar geçtikçe bunun azılmasını beklerken daha da artmaktadır.

 

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI