TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ DEMOKRASİ İLE MÜMKÜNDÜR.

                                  TÜM  SORUNLARIN  ÇÖZÜMÜ   DEMOKRASİ    İLE    MÜMKÜNDÜR.

        Demokrasi,"haydi demokrasi " deyince gerçekleşen bir gerçeklik değildir.Önce bir toplum şekline bağlıdır.Sonra bir yaşayış şeklinin uygun olması gerekir.Feodal bir toplum ve kültürde,inanç ağırlıklı toplum ve kültürlerde  ırkçı bir anlayışın geçerli olduğu bir toplum ve kültürde demokrasi olamaz.Yöneten anlayışların egemenlik peşine koşan yaklaşımların geçerli olduğu toplumlarda da demokrasinin olması ve barınması mümkün değildir.Çünkü demokrasinin olmazları vardır ve bunlar ANLAYIŞ,HOŞ GÖRÜ ve SAYGIDIR.Bunlardan yoksun olan kişi ve toplum yönetimleri demokrasiye asla izin vermezler.Demokrasiye izin vermeyen toplumlar ise eninde sonunda yyok olmaya,parçalanmaya mahkümdür.Bakınız tarihte yüzlerce toplum olmaşutur ama hepsi yılmışlardır.Bu gün adlarını bile bilmediğimiz bu   toplumların yıkılmasını getiren ise  anti demokratik yapı ve anlayışların olmasıdır.Tarihte bu toplum demokrasiden dolayı çökmüştür,yıkılmıştır denilebilecek bir tek örnek yoktur.akisini ise söylemek her zaman olasıdır.Tarihte bu toplum demokrasi olduğu için geri kalmıştır,yok olmuştur denilebilecek bir tek örnek bile yoktur ama aksini  söylemek için yüzlerce örnek vardır tarihin sayfaları arasında..

       Egemen anlayışlar ,egemenlikleri bitecek korkusuyla sürekli "şu olursa toplum yıkılır,şu hak ve özgürlükler getirilirse silinir gideriz2türünden yalanlarla  toplumları uyutmuşlardı.insanların da demokrasi taleplerini bastırmak için sürekli bir HAİN,DÜŞMAN gerekçesi kullanırlar.sanki demokrasiler hain ve düşman üretiyormuş gibi korkular salarlar.Egemen kültürünü yönetim anlayışlarını besleyen bu ürettikleri öcülerdir.Kendi çıkarlarına aykırı gördükleri her düşünce ve eylemin nedeni olarak da verilmiş hakları,tanınmış özgürlükleri gerekçe yaparlar.Bizim demokrasi anlayışımız bu açıdan özellikle epey zengin görünmektedir.Çünkü bol bol hain üretiriz düşman yaratırız kendimize.Hain ve düşman yaratmada sanırız ki Dünyada olmasa bile Avrupada ilk sıralarda yer alıyoruz.BİZİM GİBİ DÜŞÜNMEYEN,İSTEMEYEN,KONUŞMAYAN HERKES HAİNDİR ,DÜŞMANDIR AYNI ZAMANDA..Örneğin eskiden solcu olarak bilinen herkes hain oluyordu egemenler için.Hain olunca da elbette düşman olacaktı hain denilen..Bu yüzden nice olcu,aydın bilinenlerin canı yanmıştır.

     Bu hain ve düşman sayılmalar zamanla şekil değiştirebiliyor bizim gibi toplumlarda.Örneğin eskiden  hoca efendiden yana görünmek bir övünç sayılırken,onun adını FEto OLARAK KULLANMAK SUÇ  SAYILIRKEN bu gün bir öcü haline getirilmiştir.Meclis kürsüsünde bu zata Feto DEDİĞİ İÇİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞLERDER MACLISTEKİ BİR GRUP.Hoca efendiye neden FETO DİYORSUN DİYEREK k.Genç  saldırıya uğramıştı.Bu efendinin okullarında Türkçe olimpiyatlarına katılmak bir gövde gösterisiydi.Onun adına  futbol ligi bile düzenlenmişti ve adı o zaman BANK Asya OLMUŞTU.Onun fotoğraf karelerinde yer alabilmek için yarışanlar bu gün onu düşman ve hain olarak kabul etmektedirler

     Bunun yanında bir de bölücülük öcüsü  yaratılmıştır.Bir anlayıştan yana olduğu görülen kişiler hain ve düşman sayılmıştır.Bunun gibi sürekli değişen bir öcü anlayışımız var son yıllarda.Hangi siyasi anlayışı beğenmiyorlarsa bu gün ona bölücü dediniz mi kendinizi en büyük vatansever olarak sunmuş olursunuz.

    Oysa gelişmiş

 demokrasilerde öcüler yoktur÷Demokrasilerde elbette hain veya düşman olarak suçlanabilecek anlayışlar çıkabilir.Ama demokrasinin içinde bunların da çözümü mümkündür.yetir ki çözüm istensin..

 

        Demokrasiler asla düşman,hain barındırmaz içinde.Onun için tam demokrasi anlayışını geliştirmek ve yerleştirmek gerekir.aksi halde bu  güne  dek  sürüp gelen sorunların altında kalkmamız olası değildir.bu sorunları da çözmek olası değil.Tam demokrasi anlayışı yerleştirilmedikçe..Demokrasiden korkmamak ürkmemek gerekir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI