Osmanlının Ünlü Paşaları…

 Osmanlının Ünlü Paşaları…

Osmanlı Devletinin on dört yaşında tahta geçmiş 14’üncü Padişahı I. Ahmet (1590-1617), Padişah III. Mehmet ve Handan Sultan’ın oğludur…

Yaşı çok küçüktü, çevresindekilerinin etkisi altında kalan bir padişahtı ama, devlet görevlerine atadığı bazı yetenekli devlet adamları sayesinde çok da iyi işler yapmıştı… Örneğin; Anadolu ve Suriye’de önü alınamayan o ünlü Celâli İsyanlarını bastırması için atadığı Kuyucu Murat Paşa; Canbolatoğlu ve Kalenderoğlu gibi isyancıları alt etmiş, çok sayıda öldürttüğü isyancıları kuyulara attırdığı için adı “Kuyucu Murat Paşa” olarak anılmıştı…

Bu başarılarını kıskanan Arnavutluk kökenli Nasuh Paşa, İran seferi sırasında çadırında Kuyucu Murat Paşa’yı zehirle öldürttü… Onun yerine İran seferine katılan Nasuh Paşa, Şah Abbas ile imzaladığı yeni antlaşmayla, Fatih Sultan Mehmet döneminden beri Osmanlının elinde bulunan bütün eyaletler İran’a verildi, İran da, sadece yılda iki yüz deve yükü ipek verecekti…

Bu antlaşma sonrasında Nasuh Paşa çok zenginleşti… Malı-mülkü dillerden düşmez oldu… Yaptığı bütün kötü işler Padişahın da kulağına gidiyordu, ama Padişah I. Ahmet, Yeniçeriler içinde bulunan Arnavut kökenlilerin bir isyan çıkarmasından korktuğu için sabır gösteriyor, uygun bir zamanda fırsat kolluyordu…

Bir Cuma günü Padişah haber gönderdi ve Nasuh Paşa’nın namazda kendisine eşlik etmesini istedi… Paşa o kadar şımarmıştı ki; rahatsız olduğunu söyleyerek camiye gelmedi… Bunun üzerine Padişah, iki yüz saray muhafızı Bostancıyı gönderip, Nasuh Paşa’yı öldürttü…

Hazine görevlileri Paşa’nın mal sayımı ve tespiti yaptıklarında, neredeyse küçük dillerini yutacaklardı… Nasuh Paşa’nın sahip olduğu zenginlik şöyleydi: Yüzlerce torba inci ve duka altını, altın kabzalı 1.800 adet antika kılıç, 1.200 avcılık ve savaş atı, 1.500 top ipekli-simli kumaş, binlerce Acem halıları, 20.000 deve, 6.000 sığır, 400 Arap kısrağı ve dağlarda 500. 000 koyun… Şu zenginliğe bir bakar mısınız? Bu kadar zenginlik çalışmayla kazanılacak bir servet midir? Bu Paşa’nın, İran antlaşmasında ülkesini sattığı ne kadar da belli oluyordu, değil mi? O gün bunların hepsi de devlet hazinesine aktarıldı...

Onun yerine Sadrazam olarak, Padişahın kızı Gevher Sultanla evli olan “Damat Öküz Mehmet Paşa” atandı… Paşa lâkabını, İstanbul-Üsküdar’da öküz nalbantlığı yapan babasından almıştı… Bir rivayete göre de;  İran seferi sırasında ordu bir ovada dinlenmeye çekilince, Paşa komutanlarıyla çadırda harita üzerinde çalışıyordu… Bu sırada ordunun öküzlerinden biri çadır kapısına gelip, gözlerini de Öküz Mehmet Paşa’ya dikerek, birkaç defa böğürmüş… Komutanlar da durumu görüp gülmüşler… Bu işe bozulan Öküz Mehmet Paşa; “Ne gülüyorsunuz, onun buraya benim için geldiğini mi sanıyorsunuz? Hayır!.. O asıl sizin gibi eşekler ne yapıyorlar diye merakından gelmiş, vallahi bana öyle söyledi” diyerek espri yapmış, adının oradan bu sebeple geldiği söylenir, ama işin doğrusu öyle değildir…

Kısa zamanda başarısız bir devlet adamı olduğu görüldü ve yerine Kaptanıderya Halil Paşa Sadrazam yapıldı…

Tarih, sadece savaşlardan ve antlaşmalardan ibaret değildir!.. İnsanların geçmişte yaşadıkları olaylar, sosyal aktiviteleri, aile konuları ve çevreleriyle iletişimleri de tarihtir… Bunları da derslerde okutmalı, anlatmalı, gelecek nesillere doğru bilgileri aktarıp, her olaydan ders çıkarmaları da sağlanmalıdır… Tarihçiler bunu yapmazsa, biz yerel basın olarak bu boşluğu da doldururuz, ne olacak, elimizde mi kalacak ki? Bu dersimizde okuyucularımıza biraz faideli olabildiysek eğer, ne mutlu bize!..        Sakin KOŞAR…     

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI