Datça’nın su sorunu için biraraya geldiler

Datça’nın su sorunu için biraraya geldiler

Güliz Karaoğlan

MUSKI Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya ve MUSKI Datça Bölge Sorumlusu Zeynel Öztürk, Datça Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Hayriye Balkan'ın da hazır bulunduğu 23 Kasım 2017'deki toplantıda Datça Kent Konseyi Su Çalışma Grubu ile biraraya gelerek yarımadanın su yönetiminin kısa ve uzun vadede nasıl sürüdürülebilir bir yapıya dönüştürülebileceği ile ilgili görüşlerini paylaştılar. Su Grubu’nun yarımadadaki su kullanımı ile ilgili mevcut durumu tespit etmek için çeşitli sorularına yanıtlar aldığı toplantıda Ali Tekkaya, yarımadanın kısıtlı su rezervlerinin büyük ölçüde bir yeraltı akiferi formunda Reşadiye Kızlan çöküntüsü ile sınırlanmış olduğunu ve aslında hepimizin bu kısıtlı yeraltı su kaynağını paylaşmakta olduğunu vurguladı. Açılan her yeni kuyu ile kısa vadede bir rahatlama sağlanırken uzun vadede mevcut kaynağın daha hızlı tükenme ve yeraltı sularının tuzlanma riskinin arttığı konusunda görüş birliğine varıldı. Datça'da su tüketiminin özellikle yaz nüfus artışından olumsuz olarak etkilendiğini  belirten Ali Tekkaya, Datça'da su kaynakları ile tüketim arasında akılcı ve sürdürülebilir bir denge kurmak için çeşitli öneriler üzerinde çalışan Su Grubu’na destek olacağını belirtti.

DİĞER HABERLER