Orman parkı işletme hakkı kiraya verilecektir

İlan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Milas Orman İşletme Müdürlüğü, Milas  Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 163 No.lu

Bölme  içerisinde kalan  Konaklamasız Denizcik Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, (1 Adet Denizcik Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 25 ve Ek 8'inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir.

İhalenin Yapılacağı yer: Milas Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu

Tarih ve saati: 27/ 02 / 2023 - 14 : 30
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız      
https://www.ilan.gov.tr/ilan/1130120/ihale-duyurulari-kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi-orman-parki-isletme-hakki-kiraya-verilecektir

 

DİĞER HABERLER