Çimento fabrikası 2. ÇED raporu da tarihin çöplüğüne gönderildi

"BAKANLIK UYDURMA ÇED RAPORLARINI ONAYLAMAYA DEVAM EDİYOR"

Muğla'nın Yatağan Deştin ile Menteşe Bayır Mahalleleri sınırları içinde yapılmaya çalışan Muğla Çimento Fabrikası ÇED iptal davasında, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararı, Danıştay 4. Dairesi tarafından onaylanmıştı.

Deştin Çevre Platformu, MUÇEP Menteşe Meclisi, Bayır Çevre Komitesi tarafından sürece yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bir kez daha doğamızı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı korumadığı, hem bizim davamızda hem de İliç'te yaşanan felaketten de görüldüğü gibi uydurma ÇED raporlarını onaylayarak rant çevrelerini koruduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Mahkeme verdiği bu kararla ülkemizde halen hukukun, hukukçuların ve bilirkişi raporlarını hazırlayan dürüst bilim insanlarının var olduğunu göstermiş, hak mücadelesi yürüten yaşam savunucularına ümit vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, projenin tekrar canlandırılmaması için Entegre Çimento Fabrikası amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları iptal edilmesi ve Aydın, Muğla, Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'ndan Deştin Tekağaçsırtı Mevkiinin "Sanayi Alanı" işaretlenmesinin kaldırılması gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi: "Mücadelemizde haklı olduğumuz Danıştay tarafından da onaylanmıştır. Çimento Yıkım Projesinin dayanağı ve bakanlıkça da sözde denetimden geçerek onaylanmış 2.ÇED raporu da 1.ÇED raporu gibi tarihin çöplüğüne gitmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bir kez daha doğamızı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı korumadığı, hem bizim davamızda hem de İliç'te yaşanan felaketten de görüldüğü gibi uydurma ÇED raporlarını onaylayarak rant çevrelerini koruduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Mahkeme verdiği bu kararla ülkemizde halen hukukun, hukukçuların ve bilirkişi raporlarını hazırlayan dürüst bilim insanlarının var olduğunu göstermiş, hak mücadelesi yürüten yaşam savunucularına ümit vermiştir. Çimento Yıkım Projesinin başlangıcı 2006 yılıdır. 1. ÇED raporu Deştin köylülerinin açtığı dava sonucu 2015 yılında iptal edildi. Şu an iptali Danıştay'ca da onaylanmış olan 2.ÇED raporu ise 31 Aralık 2014 yılında bakanlıkça olumlu bulunarak onaylanmıştı.

"İKİNCİ ÇED'İN İPTALİ BİR KEZ DAHA ONAYLANDI"

ADOÇİM Çimento, 2020 yılında Muğla Çimento'yu Cemal Karakurt'un sahibi olduğu Kent Çimento'ya satmış ve  Muğla Çimento San.ve Tic. A.Ş, 2022 yılında çimento fabrikası inşaatına başlamıştı. Çimentocu şirkete karşı 27 Ocak 2022 yılında Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve Deştin köylüleri tarafından, ardından Deştin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından iki ayrı ÇED İptal davası açılmış ve 2.Muğla İdare Mahkemesinde görülen her iki dava da kazanılmıştır. 2.Muğla İdare Mahkemesi 07-09-2023 tarihinde 2.ÇED'i iptal etmiştir. Çimentocu şirketin Danıştay'a yaptığı temyiz başvurusu sonucu Danıştay'da süren dava 11-01-2024 tarihinde Muğla'nın lehine, çimentocuların aleyhine sonuçlanarak 2.ÇED'in iptali bir kez daha onaylanmıştır.

Deştin kurtulmuştur. Bayır, Akgedik, Yenikarakuyu, Alaşar, Bozarmut, Esenköy, Şerefköy, Kozağaç, Paşapınarı, Salihpaşalar kurtulmuştur. Muğla'nın içme suyu kuyuları, Deştin çayı, Bayır Barajı, Kazan göleti kurtulmuştur. Deştin / Bayır Ormanı kurtulmuştur. Çam ağaçlarımız, Zeytin ağaçlarımız, Deştin fasulyemiz, Çıntarımız, Kuzu göbeğimiz kurtulmuştur. Çam balı yapan arılarımız kurtulmuştur. Bağımız, bahçemiz, tarlalarımız kurtulmuştur. Bahsi geçen yaşam alanlarında yaşayan halkımız kurtulmuştur. Muğla büyük bir yıkım projesinden kurtulmuştur.

"DİRENE DİRENE, BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANDIK"

Çimento yıkım projesine karşı hem fiili hem de hukuki olarak örnek bir mücadele verilmiştir. Bu mücadelede bizlerle olan, bizlere destek veren başta hukukçu arkadaşlarımız olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz. Bu mücadelede bizimle birlikte alanlarda bulunan, çadır kurup, gece gündüz soğuk sıcak demeden direnen, yolları kesen, gerektiğinde ruhsatı iptal etmesi için belediye önünde, gerekirse Ankara'da mecliste, gerekirse mahkeme önlerinde günlerce gösteri yapan ve örnek mücadelesi ile bütün yaşam savunuculara ışık olan başta Deştin olmak üzere tüm halkımıza çok teşekkür ederiz. Direne direne, birleşe birleşe kazandık.

Çimento Yıkım Projesinin tekrar canlandırılmaması için Entegre Çimento Fabrikası amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları iptal edilmeli ve Aydın, Muğla, Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'ndan Deştin Tekağaçsırtı Mevkiinin "Sanayi Alanı" işaretlenmesi kaldırılmalıdır. Bu taleplerimiz gerçekleşene kadar hem hukuki hem eylem odaklı mücadelemiz kesintisiz olarak sürecektir. Deştin çayı özgür akacak, Muğla cennet kalacaktır."

DİĞER HABERLER