Marmaris Kızılbük davasında karar çıktı: Sinpaş davayı kaybetti

Marmaris Kızılbük davasında karar çıktı: Sinpaş davayı kaybetti

Muğla'nın Marmaris İlçesi Kızılbük Koyu'nda 30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO'ya satılan otel-devremülk projesine ilişkin mahkeme, "ÇED raporu gerekli değildir"  kararını iptal etti. Mahkeme kararında, otel ve konut projesi bir arada yer alan projenin ÇED'den muaf tutulamayacağı vurgulandı.

Haber Merkezi

Kararda şu ifadeler kullanıldı: "Proje alanı, Marmaris Milli Park sınırları içinde yer almakta olduğu, bu nedenle, Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Plan Raporu hükümlerinde belirtilen hususlara uymak mecburiyetinde olduğu, ÇED gerekli değildir belgesine müstenit olan Proje Tanıtım Dosyasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünün bulunmadığı, proje alanındaki inşaat faaliyetlerinin, Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı Rapor hükümlerine uygun olmadığı, dava konusu olan ÇED gerekli değildir konusunda kıyı kenar çizgisi ve kısmen de olsa denize yapılan dolgu dikkate alındığında konunun değerlendirilmesi ve denizel ekosistem üzerinde oluşturulabilecek etkinin tekrar ele alınması gerekliliği bulunduğu hususunun ve tüm bu verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; çevresel etki değerlendirilmesi raporu hazırlanmasın uygun olacağı kanaatine varılarak, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Oteller, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri ve benzeri, (500 oda ve üzeri) eşik değerinin aşılması nedeniyle de ilgili yönetmelik 'Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, turistik amaçlı oda sayısının 205 Odalı Otel ve 1407 devre mülk olmak üzere 1612 olduğu, kanaatine varıldığı, otel ve devre mülk projesinin birbiriyle entegre olduğu ve birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."

MARMARİS BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: "BELEDİYEMİZİ YIPRATMAYA YÖNELİK EYLEMLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Mahkeme kararı sonrası Marmaris Belediyesi tarafından şu açıklama yapıldı: "Bilindiği üzere İlçemiz İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii, 2518 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesi ile ilgili olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 08.07.2021 tarih ve 33542905 220-02 E-2021185 Karar nolu Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi işlemi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararı verilmiş idi. Bu doğrultuda yasal iş ve işlemler ile hukuki süreçler  devam etmekteydi.

Ayrıca söz konusu taşınmaza ilişkin olarak Belediyemiz tarafından tanzim edilen yapı ruhsatlarına yönelik Muğla 2. İdare Mahkemesi ve Muğla 3. İdare Mahkemesinde açılmış bulunan davaların devam ettiği ve bu yargılamada Mahkemece bilirkişi incelemesinin yapılması kararının verildiği ancak henüz keşif ve bilirkişi incelemesinin tamamlanmadığı da bilinmektedir.

Bu defa kamuoyuna yansıyan bilgilerden Muğla 3. İdare Mahkemesinin 2021/1000 Esas, 2022/1046 Karar sayılı kararı ile ÇED gerekli değildir kararının İdare Mahkemesince iptal edildiği ve hukuki sürecin devam ettiği öğrenilmiştir. Bahsi geçen bu karar ile ilgili henüz Kurumumuza gelen herhangi bir resmi bildirim veya talep bulunmamakla birlikte, Belediyemiz tarafından hukuki süreçler takip edilmektedir.

Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından tesis edilen tüm idari işlem ve eylemler güncel durum ve mevzuata uyarlı, her daim bağımsız yargının denetimine açık olan işlemlerdir. Bu itibarla çevre bilinci içinde; gerek mevzuat hükümleri gerekse de yargı kararlarının gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Kamuoyunda kaos ve yanılgılı algı yaratmayı amaçlayan, Marmaris Belediye Başkanlığı'nı haksız surette yıpratmaya matuf açıklama, davranış ve eylemlere itibar edilmemelidir."

DİĞER HABERLER