Şenal Sarıhan: "İktidar ülkemiz kadınlarına sağladığı koruyuculuğu yok etti"

Şenal Sarıhan: "İktidar ülkemiz kadınlarına sağladığı koruyuculuğu yok etti"

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanlığından, Genel Başkan Şenal Sarıhan imzasıyla  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Her 25 Kasım'ı, hak mücadelemizde geçmişten güç alma ve yılgınlıktan uzaklaşma günü olarak değerlendiriyoruz. Ülkelerinin özgürlüğü ve kadınların eşit haklara sahip olması için mücadele eden Mirabel Kardeşleri katleden diktatörlük, onların anılarının kadınlar için yıllarca yol göstereceğini düşünemediler. Kadının insan hakları mücadelesi yüzlerce yıldır, kararlılıkla sürüyor. Bugün de kadınlar, dünyanın her yerinde hak mücadelesini örgütlü yapıları ve dayanışma ruhu ile ortaklaştırıyor. Kadının insan hakları mücadelesinin her alanda eşitliği sağlayacak olan demokrasi mücadelesi olduğu bilinci ile ve güçlerini birleştirerek yol alıyorlar. Ne var ki önlerindeki engeller kolay aşılmıyor. Elde edilen kazanımlar, yönetimlere hakim olan gerici anlayışlarla bir bir yok edilmeye çalışılıyor. Bugün ülkemizde de aynı sorunla karşı karşıyayız. Son 19 yıl, kadınların, Cumhuriyet Devrimleri ile elde ettiği ve yıllardır mücadele ederek ileriye taşımaya çalıştığı hakların fiilen ve yasal planda ortadan kaldırma girişimlerine sahne oldu. Son olarak İstanbul Sözleşmesi'ni fesih girişimi ile iktidar, Sözleşme'nin, ülkemiz kadınlarına sağladığı koruyuculuğu yok etti. Her gün en az dört kadın cinayetinin yaşandığı günümüzde, kadınların yaşam haklarının korunması için bağıtlanmış olan bu Sözleşme'den kadınlar vazgeçmeyecektir.

Bugün, özellikle ekonomik krizin ülkeyi yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya bıraktığı günümüzde, yoksulluğun özellikle kadınları vuracağı açıktır. Kadınların elinden alınan haklar ve yoksulluk, kadınları hak mücadelesinden geri bırakmayacaktır. Mücadelenin en temel gücü, örgütlülük ve örgütler arası dayanışmadır.

Bu bilinç ve kararlılıkla, kadınlar olarak sorumluğumuzun farkında olduğumuzu başta yaşam hakkımız olmak üzere tüm temel insan haklarının korunduğu bir ülkede yaşamak için mücadele edeceğimizi kamu oyu ile paylaşırız.

DİĞER HABERLER