Tüvtürk Muğla direnişçileri kazanmaya devam ediyor

Nakliyat İş Sendikası tarafından Muğla Tüvtürk işvereninin her bir işçi için 12+ 4 olmak üzere 16 aylık sendikal tazminat ödemeye mahkum olduğu açıklandı.

Haber Merkezi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sendikamız, Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'de örgütlenmesini tamamladıktan sonra işveren, baskılarına rağmen sendikadan istifa etmeyen üyelerimizden 18 işçiyi işten atmış, atılan üyelerimiz adına işe iade davaları açılmıştı.

Bugüne kadar yapılan duruşmalarda işe iade davası açılan üyelerimizin tamamına yakını davalarını kazandı. Ancak işveren, işçi ve sendika düşmanlığı tutumu nedeniyle kazanılan bütün davaları istinaf mahkemesine götürdü. Bugün de istinaf mahkemesinin usulden bozduğu bu davalardan yedisi, yine yerel mahkemede, işçilerin lehine sonuçlandı.  Muğla 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinde yapılan duruşmada, mahkeme bir kez daha feshin geçersizliğini ve sendikal nedenle olduğunu belirterek üyelerimizin işe iadesine karar verdi.

Mahkeme karara bağladığı davada; bir kez daha üyelerimizin işten çıkartılmalarının haksız ve sendikal nedenle yapıldığını kabul ederek, işe iadeye, işçinin başvurusuna, işverenin işe başlayıp başlatmamasına bağlı olmaksızın 12 aylık brüt ücreti tutarında Sendikal Tazminata hükmetti. Ayrıca işçinin 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen sürenin ücretinin de ödenmesine karar verdi. Böylece Muğla Tüvtürk işvereni her bir işçi için 12 + 4 olmak üzere 16 aylık sendikal tazminat ödemeye mahkum oldu.

Dolayısı ile işverenin işçi sendika düşmanlığı yaptığı, üyelerimizi sendikal nedenlerle işten çıkarttığı, işyerinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını engellemek için yasaları çiğneyerek, haksız ve hukuksuz davrandığı mahkemeler tarafından da bir kez daha ispatlanmış oldu.

Muğla Tüvtürk'te 781 gündür işçi ve sendika düşmanlarına karşı anayasal haklarını savunan ve onurları için direnen TÜVTÜRK Muğla İşçileri kazanacak."

DİĞER HABERLER