Uzmanı uyardı: "Doğal dengeyi yok edecek"

Uzmanı uyardı: "Doğal dengeyi yok edecek"

Tatil sezonunun başlamasıyla, sahillerde doğal görünümü bozan ve insan sağlığına zararlı maddeler içeren beyaz kum serimi yeniden gündeme geldi. Bodrum'da sahil düzenlemeleri adı altında kum serimi yapan işletmelere zabıtalar müdahale ediyor.

Bodrum kıyılarının doğal görünümünü bozan ve insan sağlığına zararlı maddeler içeren "beyaz kum" adı altındaki kum serimlerine Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulayan zabıta ekipleri, serilen kumu da kaldırtıyor. Ekipler, son olarak Bitez ve Bahçelievler Mahallesinde iki işletmeye yaptırım uyguladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bilinçsizce kum alınması veya konulmasının kıyıların doğal dokusunu tahrip edeceğini belirtti. Özçelik, "Kıyısal alanda bilinçsiz kum alınması veya başka bir ortamdan kum veya mermer tozu gibi malzemenin getirilerek serilmesi, söz konusu kıyısal bölgenin dokusunu, ekolojisini ve dengesini değiştirecek çevresel sorunlara yol açabilecektir. Mümkün olduğunca doğal dengenin korunması ve insan faaliyetleri sonucu bu dengenin bozulmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Sürekli ve tekrarlamalı kum alım veya konulması faaliyetleri, kıyı topografyasını ve yakın deniz batimetrisini değiştirecektir. Kısa zamanda değişen kıyı dokusu, kum hareketliliğini doğal seyrinin tersine ve ani bir biçimde değiştirebilecektir. Serilen veya kaldırılan malzemenin cinsi, yapısı ve fiziksel özellikleri serilme veya kaldırılma şekli, kıyı ekolojisine etkisinin de nasıl olacağına karar verecektir. Olumsuz durumlarda, burada yaşayan bitki, deniz canlısı ve varsa nesli korunması gerekli canlılarında doğal yaşam alanlarını tamamen yok edecek sonuçlar doğuracaktır. Mermer atığı gibi kırıklı kesikli veya yoğun toz bulunduran malzemelerin plajlardaki canlılar kadar, toz solunumu ve kesik yarık vb. yaralanmalar yoluyla insanların sağlığı için de risk oluşturabilecektir. Zorunlu hallerde kıyısal alanlarda yapılacak her türlü çevresel düzenleme veya kum alımı veya konulması gibi süreçleri zorunlu kılan faaliyetler öncesinde çevresel etki değerlendirilmesi titizlikle yapılmalı çevreye olan etkiler saptanarak ancak bu etkilerin bertaraf edilebilir düzeyde olduğu bilimsel olarak tespit edilebilen durumlarda düzenlemelere izin verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

DİĞER HABERLER