"HAK VE ÖZGÜRLÜKLER" NEDEN VARDIR

"HAK  VE ÖZGÜRLÜKLER" NEDEN VARDIR

 Hak ve özgürlüklerin varlığı değil,kullanılabilmesi demokrasinin  olmazlarındandır.Günümüz dünyasında yasalarında hak ve özgürlükler tanımayan hiçbir yönetim anlayışı yoktur.Bu hak ve özgürlüklerin şekil olarak varlığı değil kullanılabilmesidir demokrasiyi demokrasi yapan;hukukun varlığını gösteren.Yönetim anlayışlarının en büyük korkuları insanların  hak ve özgürlükleri kullanmak istemeleri ve kullanmaya kalkışmalarıdır.O zaman onların bam teline dokunulur.Bu hakları kullanmaya kalkışanları ise her türlü suçlamalarla taşa tutarlar.Özelikle gelişmemiş hukuk ve demokrasilerdi bu daha çok g3örülür.bu hak ve özgürlükleri kullananlar ise  her tülü suçlanmaktadır.Onlara göre bu hak ve özgürlükleri kullananların hepsi HAİNDİR.HEPSİ SUÇLUDUR,HEPSİ DEVETLERİN VE REJİMLERİN DÜŞMANIDIR.Bunlar yasalardan doğan haklarını kullanıyor demezler.Çünkü bu kullananlar yönetim anlayışlarına karşı cephe alan zorluklar çıkaran suçlulardır.Bizim  gibi toplumlarda gösteri,yürüyüş, gibi hakları kullanmak isteyenler ise hepsi de dışarıdan talimat alan,yönlendirilen.yönetim ve devlet düşmanı sayılan son olaylarda  eşcinsel bile ilan edilen bozgunculardır.Çünkü bu suçlamaları getirenler BİAT VE İTAAT kültürüyle  yetişmiş ve herkesi de öyle görmek istene .ir anlayışa sahiptirler.

   Son olaylarda yapılan suçlamalar ise insanlık içen utanç verici olmuştur.Herkesi terörist saymak,hain ve düşman saymak emirleri dışarıdan alıp ortalığı karıştırmak,hatta YILAN bile sayılmaktan kurtulamadı.Gerçi hiçbir hak ve özgülük sırasında egemen düşünceler NE YAPALIM ONLAR HAK V ÖZGÜRLÜKLERİNİ KULLANIYYOR türünden bir bakış gösteremedi.Sürekli suçlama sürekli   ile karşılandı eylem yapanlar ve destek verenler.Bu suçlamayı yapanların dünya görüşüyle ilgilidir.Bu görüşün  özünde Biat ve itaat BAKIŞI OLDUĞU İÇİN BUNA UYMAYANLARIN TÜMÜ SUÇLUDUR.

   Geçmişte Almanya'da  madenci grevi yaşanmıştı.Sendika isteklerinin karşılanmaması durumunda gece yarısı başlayan bir grev kararı almıştı.O zamanın bir bakanına  durum sorulmuş ve şu yanıtı vermişti soranlara.Onlar grev haklarını kullanacaklar.Bizim görevimiz de onların isteklerine yanıt bulabilmektir.Siz böyle bir bakış açısını herhangi bir grev veya yürüyüşte hiç  görebildiniz mi/Nitekim gece yarısı başlayan grev bir saat içinde çözümlenerek olay tatlıya bağlanmıştı?

Bizim gibi toplumlarda yönetenlerin hak ve özgürlüklerin nasıl kullanılması gerektiğini açıklaması gerekir.Ne zaman  insanlar bunu kullanabilir.Kullandıkları zaman neye yapacaklardır  gibi sorulara açıklık getirmeleri gerekir.Yönetenler nasıl bir hak ve özgürlük kullanmasından yanadır?bu özgürlükleri kullananların suçlanmasını önlemek için örneğin kimsenin onlara hain dememesi için yılan dememesi için nasıl kullanmaları gerekir konusunda bir duyuru yapmaları gerekir.Bunu seçim öncesinde yaparlarsa bilinecek ki ancak buna izin var öteki eylemlere izin verilmeyecektir..

Bunu yapmıyorlarsa da biz bu hak ve özgürlük denilenlerin kullanılmasını asla istemiyoruz.kimse buna kalkışmasın demeleri gerekir.Dünya kamu oyunun tepkisinden çekindikleri için bunu diyebilecek kaç kişi çıkar dünyamızda?

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI