Muğlalı kadınlardan yağmur altında özgürlük eylemi

 

Muğlalı kadınlardan yağmur altında özgürlük eylemi

Muğla Kadın Platformu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlarının Birlik Dayanışma ve

Mücadele Günü nedeniyle, Muğla Sınırsızlık Meydanı’nda yağmur altında eylem yaptı. Muğlalı kadınlar yaşamlarının her alanlarında özgürlük talep ettiklerini belirterek, ‘Bugün, yarın ve gelecekte eşit, özgür ve laik bir yaşam için alanlardayız’ sloganları attılar.

Sevil Yılmaz

Toplu şekilde yapılan basın açıklamasında, kadına yönelik şiddet, taciz, çocuk istismarı, eğitim sistemindeki sorunlar, eşcinseller, çocuk yaşta evlilikler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi pek çok konuya değinen kadınlar, yağmur yağmasına rağmen, basın açıklamasını yaparak, açıklamanın sonunda şarkılar eşliğinde dans etti. Yaptıkları eylemde Özgecan Aslan ve Hande Kader’i de anan Muğlalı kadınlar, basın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye'nin gündeminde, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri konusunda söylenecek çok söz var. Ne yazık ki 2018 yılının 8 Mart'ını, OHAL kararnameleri ile laik demokratik hukuk devletinin hedef alındığı Türkiye'de kadınların yaşam koşullarının iyileştirilmesi bir yana var olan haklarımızın adım adım gasp edildiği koşullarda karşılıyoruz.

Dünya kadınlarının yüzlerce yıldır sürdürdükleri eşitlik ve özgürlük mücadelesinin temel taşı laikliktir. Bugün Türkiye'de anayasal hakların temelinde yer alan laikliğin bilinçli olarak yok edildiğini görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hedef alan her saldırı karşısında iktidarın, çağdaş laik hukuk sistemi yerine inanca dayanan referanslarla saldırganları ve saldırıları meşrulaştırdığına, devleti ve toplumsal yaşamı gün be gün dinselleştirdiğine tanık oluyoruz. Böyle bir ülkede kadın olarak ben de varım, demenin koşulları oldukça ağırlaşmış olsa da bizler pes etmiyoruz! Bugün bir kez daha kadınların hak mücadelesinin olmazsa olmazı laikliğe sahip çıkacağımıza söz veriyoruz!

Yaşadığımız sorunların çözümü, eşit ve onurlu yurttaşlar olarak yaşayabilmek, kendi geleceğimiz hakkında en doğru kararı verebilmemiz için siyasi ve bürokratik karar mekanizmalarında yer almamızın kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Dünyada ve Türkiye'de yaşadığımız deneyimler bize açıkça gösterdi ki bizim adımıza kararlar alıp uygulamaya kalkan erkek başkanlar ve erkek meclisler kadınlar yararına değil, kadınları ayrımcılığa, eşitsizliğe, şiddete, tacize, tecavüze, işsizliğe ve eğitimsizliğe maruz bırakan cinsiyetçi kapitalizmin yararına çalıştılar.”

“KADIN YURTTAŞLAR OLARAK TALEPLERİMİZ VAR”

Yaptıkları basın açıklamasında kadın yurttaşlar olarak taleplerini sıralayan Muğla Kadın Platformu üyeleri şu ifadelerde bulundu: “Anayasada ve uluslararası sözleşmelerde ifade edilen kadın-erkek eşitliğini toplumun her alanında yaşama geçirmeyi siyasi bir hedef olarak belirlemeyi ve bu hedeflere ulaşmak için siyasal, yasal ve yönetsel mekanizmaları harekete geçirmek için çaba sarf etmeyi; Türkiye'de yaşanan kadın erkek eşitsizliklerini ortadan kaldırmanın ancak kadınların siyasal karar süreçlerine etkin katılımlarıyla olanaklı olduğunu kabul etmeyi; siyasi partilerin iç işleyiş mekanizmalarından ülke genelindeki siyasal karar organlarına kadar, kadınların siyasal karar mekanizmalarına etkin ve güçlü katılımlarını sağlayacak olumlu ayrımcılık önlemlerini benimsemeyi; Zaman kaybetmeden, Siyasi Partiler Yasası ile genel ve yerel seçimleri düzenleyen yasalarda, kadınları hem örgütsel ve yerel hem de ülke düzeyinde karar mekanizmalarına taşıyacak

değişiklikler için çaba göstermeyi; Kadın-Erkek Eşitliği Çerçeve Yasası'nın zaman kaybetmeden çıkarılması ve TBMM'de Kadın Erkek Eşitliği Daimi İzleme Komisyonu oluşturulması için çalışmayı; Şenel bütçe harcamalarının toplumsal cinsiyete göre dağılımını görünürleştirmek ve toplumun her düzeyinde kadın-erkek eşitliğini sağlamak üzere genel ve yerel bütçe harcamalarından pay

ayrılması için çalışmayı; Türkiye'de, işyerlerinde, eğitim kurumlarında, üniversitelerde, meslek örgütlerinde, siyasi partilerde, sivil toplum kurumları ile tüm kamu ve özel kuruluşlarda var olan cinsiyet ayrımcılığına karşı önlemler geliştirmek için çaba göstermeyi;

kabul eden seçilmişleri destekleyeceğiz. Seçilenlerin; kadın yurttaşların haklarından haberdar olmaları, haklarını koruyabilmeleri ve savunabilmeleri için yaygın eğitim programlarını desteklemenizi, hakların kullanılmasını destekleyecek sosyal hizmetleri kurumlaştırmak için çaba göstermelerini; Kadınlara yönelik şiddete karşı ilgili kamu personelini eğitmek, yerel ve ulusal düzeyde sığınma evleri açmak, şiddete maruz kalan kadınlara yönelik hukuki, psikolojik danışma hizmetlerini kurumsallaştırmak için uğraş vermelerini; kadın cinayetlerine karşı hayatı tehlikede olan kadınlara koruma sağlanması, yasal ve sosyal hizmet desteği verilmesi için çalışmalarını; İstihdamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın yoksulluğuna karşı istihdamı artıracak projeler geliştirilmesi için çaba göstermelerini; kız çocuklarının eğitimini yaygınlaştırmak için ailelere ve öğrencilere destek vermelerini; Kadınları ikincilleştiren, aşağılayan ve küçümseyen kültürel araçlarla kadın bedenini cinsel bir nesne olarak sunan ve her türlü saldırıya açık hale getiren görsel ve basılı her türlü iletişim etkinliğine karşı tavır almalarını ve engellemek için çalışmalarını; Ve kadın- erkek eşitliğini gerçekleştirmeyi hedefleyen tüm bu ilkeleri, örgütlenme anlayışını ve politikaları; toplumun farklı kesimlerinden kadınların taleplerini gözeterek ve kadın örgütleriyle etkin bir işbirliği halinde gerçekleştirmelerini Belediye bütçesinde, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme yapılmasını; Belediyelerde kadın-erkek eşitlik birimlerinin kurulmasını ve etkin bir şekilde çalışmasını; Talep edeceğiz ve tüm bu taleplerin takipçisi olacağız.”

DİĞER HABERLER