ANADOLUNUN BİTİNYA (BURSA) BÖLGESİNDEN ALT TABAKADAN BİR KİŞİ İKEN YENİ KABUL EDİLEN HRISTIYANLIĞIN TEPESİNE YERLEŞEN ve İMPARATORİÇE OLAN AYA HELENA

ANADOLUNUN BİTİNYA (BURSA) BÖLGESİNDEN ALT TABAKADAN BİR KİŞİ İKEN YENİ KABUL EDİLEN HRISTIYANLIĞIN TEPESİNE YERLEŞEN ve İMPARATORİÇE OLAN AYA HELENA (SAINT HELEN) (246?-330)

 

MEHMET BİLDİRİCİ

 

Saint Helena ya da Aya Eleni İstanbul'u başkent kuran Büyük Konstantin'in annesidir.

Helena bir Anadolu kızıdır. Bithniya'da (Bursa İzmit civarları) Drapeum olarak bilinen ve bu günkü yeri tam belirlenemeyen bir kentte doğmuştur. Kaynaklar seviyesi düşük olan bir Rum kızı olarak belirler. Tam ismi FLAVIA JULIA HELENA

Kader onu Konstantin'in babası İmparator Constantin Cholus (250-306) ile karşılaştırmış ve ona 292 yılında bir oğul vermiştir. Konstantin'in babası için Helena bir cariye bir metrestir. Resmi evli değildir.

Oğul Büyük Konstantin tek başına ilk Hıristiyan İmparator olunca Helena'nın yıldızı parlamış, 326 tarihinde oğlu tarafından İmparatoriçe (Augusta) olarak atanmış yeni kurulan Hıristiyanlığın başına koruyucu olarak getirilmiş düşük statüden iken ilk resmi azize ilan edilmiştir. Tüm kiliselerce Konstantin ve Saint Helana birlikte anılmışlardır.

Yaklaşık 326-328 yılları arasında İmparatoriçe olarak Suriye, Filistin ve Kudüs (Jerusalem) ziyaret etmiş oranın imarı için çabalamıştır.

Oğlu tarafından üç yerde Helenepolis isimli kentler kurulmuştur. Bunlar Filistin, Lidya ve Bythina (Bursa) bölgesindedir. Yerleri bugün tam bilinememektedir.

Oğul Konstantin annesi adına bir Roma 'da Mouselum yaptırmış, ölümü üzerine buraya gömülmüştür.

Aya Eleni adına memleketim Konya'ya 12 km uzaklıkta SİLLE'de bir Bizans kilisesi vardır. Kilise burada yaşayan Rum Cemaati öncülüğünde Aya Eleni ismine Sultan 2. Mahmud'un izni ile yaptırılmıştır. Kilisenin Karamanlıca yazıtında (Grek harfleri ile Türkçe) kitabesinde 327 tarihine Aya Eleni adına atıldı temeli yazılıdır.

Buna dayanarak Konya Kültür Müdürlüğü kilisenin 1700 yıllık olduğunu açıklar. Konya Selçuklu Belediyesi tarafından Sille'de örnek kazılar yapılmış çevresi açığa çıkarılmıştır. Benim çok iyi incelediğim yerlerden biri de Sille'dir.  Bu kilise Aya Elena adına 327 yılında yapılmış bir kilise değildir. Çevresinin tümü 19. Yüzyıla aittir. Çok güzel bir yapıdır. Tarihidir, değerlidir. Sille tarihi suyolları ve çeşmeleri ile ünlüdür.

Çok daha geniş bilgiler için web siteme girilmelidir.

Aya Elena'nın Sille'ye geldiği konusunda dönemin tarihçileri tarafından verilmiş bilgiler yoktur

Elena'nın İmparatoriçe Augusta) olarak Roma'da heykeli, Roma'da Gömüldüğü yer ve Sille'de hatalı olarak Aya Eleni olarak bilinen tarihi kilise resmi  konulmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI