BİRİNCİ YÜZYILDA YAŞAMIŞ LYSTRALI TIMOTHY (MS 17-97)

BİRİNCİ YÜZYILDA YAŞAMIŞ LYSTRALI TIMOTHY (MS 17-97)

 

 

Lystra (Listra okunur) bugün Konya'nın güneyinde Hatunsaray Beldesi yakınında eski bir kenttir. Özellikle Hıristiyanlık tarihinde özel bir yeri vardır. Bu yazı da konu edilecek Timothy (Timoti) Lystralı'dır. Bölgeden yaşamı bilinen ilk tarihi kişidir.

Babası yöre halkından bir Rum, annesi Eunice ve anneannesi Lois Yahudi kökenlidir. Her halde Roma yönetiminde burada görevli birinin kızı olmalıdır. Çünki Yahudi Cemaatı Konya'da hiç olmamıştır. Hıristiyanlığın kurucularından Aziz Paul 52 yılında Lystra'yı ziyaretinde Timothy'i kendisine yardımcı seçti. Onu sünnet ettirdi, onunla birlikte Makedonya'ya gitti. Daha sonra çağrılması üzerine Atina'ya gitti. Paul'ün en yakınındaki kişilerden biri oldu. İncil'de ona yazılmış mektuplarda oğlum diye hitap etmektedir. Orijinal Grekçe ismi Timetheus Tanrının seçilmiş kulu anlamına gelmektedir.

Timothy Efes kentinde onun temsilcisi idi, Efes'in ilk rahibi olarak kabul edilir.

52-56 yıllarında Efes'te, 57-58 yıllarında Korint'de kalmıştır.

Hayatı hakkında Raymont Brown'ın "The acts of Saint Timothy -Aziz Timothy'nin İşleri" adlı kitabında Efes kentinde ARTEMİS törenlerine karşı çıktığı için 22 Ocak 97 tarihinde şehit edildiği belirtilmektedir. Raymond Brown (1928-1998) Amerika'da tanınmış bir teologtur.

4. yüzyılda Hıristiyanlığın devlet dini olarak kabulünden sonra Efes'te ki mezarı açılarak kemikleri İstanbul'da Holy Apostels kilisesine götürülmüş ve gömülmüş (Sonradan yerine Fatih Camii yapılmıştır) ve Haçlıların İstanbul'u alıp yağmalandığında (1204) kemikleri alınıp bu defa Roma'da bir kiliseye götürülmüş 1945 yılında bu kilisede yapılan onarımda kalıntılarına rastlanılmıştır.

Yazı ekine bir ikonası ile dünyaca Hollandalı ünlü Ressam Rembrant'ın (1606-1669) Timoty ve anneannesi isimli tablosu eklenmiştir.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI