EFES KENTİNTEN HIPONAX

 (M.Ö. 541-487) & MİLET KENTİNDEN ARCHEALOS (M.Ö. 5 YÜZYIL)

 

MEHMET BİLDİRİCİ

 

İyonya'dan pek çok filozof, sanat adamını hep inceledim ve Devrim Gazetesinde yayınladım.  Bu defa da son kalanları inceleyeceğim.

HIPPONAX

Hipponax M.Ö 541 Efes'te doğmuştur. Hiciv yapan ilk çağ şairlerinden biridir. Çirkin kısa boylu bir adam olarak belirtilir. Toplumdaki uyumsuzlukları yazar. Efes'ten sürgün edilmiş diğer bir İyonya kenti olan Klazomenai'ye yerleşmiş ve orada ölmüştür.

ARCHEKAUS (M.Ö 5 yüzyıl)

İyonya Okulu filozoflarındadır. Milet'te doğduğu bilinmektedir. Bazı kaynaklarda ise Atina doğumludur. Ünlü Filozof Klozemanai kentinden Anaksagoras'ın (M.Ö 510-428) öğrencisidir. Sokrates'e hocalık yaptığı sanılmaktadır. Atina'da ölmüştür.

Yazıya Hiponax'ın bir portresi eklenmiştir.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI