"ALDANMA HAKKI."

 

                                                      "ALDANMA HAKKI."

   Son yıllarda ülkemizde insan haklarına bir de "aldanma hakkı"!" diye bir anlayış eklenmiştir. Özellikle FETÖ  denilen bir şahsiyetin çevresinde yer alanların sonrada kendilerini yadsımaya kalkışması üzerine bu "aldanma"  sözcüğü güncelleştirilmiştir. Bu keşi vaiz hocası olarak İzmir'de görev yaptığı zamandan beri bazı insanların ilgi alanlarına sokulmuştur.Bu kişinin bir doğu ilinden gelip İzmir'e nasıl vaiz hocası olabildiğini yetmişli yıllarda basın sıkça işlemiştir. Görevi sırasında birkaç düzmece olayın da yaratılmış olduğunu o zamanki basın dan izleyenler anımsayacaktır.12 Marttan sonra kısa bir sürgün yaşamışsa da hemen bazı kesimlerin günlük yaşamına sokulmuştur bazı eller tarafından. Sonra 12 Eylül darbesinden sonra da il il gezerek  vaazlar vermiştir ve bu vaazları dinlemek için tüm il ve ilçelerden insanlar akın akın onu izlemeye gitmiştir. Dönemin pek çok yazarı v e basın organında bunun eleştirileri de yapılmıştı. Örneğin bir ilkokul mezunu vaaz hocasının vaaz vereceği yerlerin   mülki amirlerce belirlenmesi ve  izin verilmiş olmasını pek çok köşe yazarı soruyordu.Hangi özellikleri nedeniyle devlet bu kişiye böylesine  yardımlar yapıyor du?  Bunun ne gibi çıkarları vardı ki devletin güvencesinde olabiliyordu bu vaazlar il ve ilçelerde.

   Bunların dışında ise mecliste bu kişi ile ilgili eleştiriler getiren Sayın kamer Genç de uyarılarda bulunmuştu.Bu uyarıları  yaptığı için de mecliste neredeyse linç bile edilmek isteniyordu.Kamer Genç neye dayanarak uyarılarını yapıyordu?Kamer Gencin neden bu adama inanmamış ve ona inananları uyarmaya çalışmıştı? Kamer Gencin elinde devletin dışında bilgiler mi vardı da bu adama inanmıyordu ve kanmıyordu?

    Ekranda sayın B.Arınc'ın bir soruya verdiği yanıt günlerce sonra hala konuşulur tartışılır oluyordu. Yanıtın özü bu şahıs hepimizi aldatmış oluyordu.Yani devletin tüm bilgilerinin elinde olması gerekirken sayın Arınç yine de yanıltılmıştI. Bu FETÖ denilen adam neler vaat etmişti ki bir sürü insanı aldatmayı başarmıştı? Yani .izi aldattı diyenler ne bekliyorlardı ki aldanmış oluyorlardı/İnsan ne zaman yanılırdı? beklediği bir şey kendisine vaat edilirse,beklentilerinin karşılanabileceğini düşünürse÷.örneğin geçmişte ünlü bir Kastellimiz vardı bizim.insanları evlerini bile satarak paralarını ona yatırıyorlardı.Nice kocaman adamlar da bunu yapıyordu.Ama sonunda aldandıklarını anladı çoğu..neden aldanıyordu? Çünkü paralarına olağanüstü bir para katılacağını düşünüyordu da ondan.eğer bu insanların havadan kazanç beklentileri olmasaydı yanılır mıydı?demek ki  yatıracağı paradan kat kat fazlasını alabilme düşüyle yanılmıştı bu Kastelcilerimiz,..

    Fetö'nun kendilerini aldattığnı söyleyenler acaba ne beklemişti ondan/onun hangi vaatlerine kanıyordu da aldanmaları ortaya çıkıyordu?bu beklenenlerin ne olduğunu söyleseler de biz de onların gerçekten aldanmış olabileceklerini düşünelim.

    Çünkü siyasette aldanmak olmaz.aldanma sadece çocuklara haktır.çocuklar kandırılabilir.ama bir siyasi anlayışın peşinden koşanların asla aldanma hakları yoktur.Eğer biz bir siyaset anlayışın bizi aldattığını söylersek birileri çıkıp aklın yok mu diye sorması gerekir.çünkü seni aldatan siyaset neden başkalarını aldatmadı gibi bir soru durur önümüzde.Aynı toplumda aldanalranı sayısı aldanmayanlardan çok daha az görünüyorsa demek sorun aldananda duruyor.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI