BU KADAR RASTLANTI NASIL "BİR ARAYA "GELEBİLİYOR

  Bir olayın akla uygun açıklaması yapılamıyorsa, pek çok söylentinin dolaşmasının önüne geçilemez orada. Örneğin geçmişle günümüz arasındaki varlık gücü akla bir takım soruları veya kuşkuları getiriyorsa orada mutlaka doğru olmayan bir şeyler vardır. Özellikle varsıllık sorununda dünün yoksullarının bu günün varsıllar arasında sayılması konusunda yeterince kuşku vermeyen, noktalar varsa bir yerlerde o varsıllığın akla nasıl oluştuğuna dair soruların üretmesi de kaçınılmazdır. Eğer bu soruların sorulmasından veya üretilmesinden yakınılıyorsa onun nedeni mutlaka vardır. BU NEDENİN NET VE ANLAŞILIR OLMASI GEREKİR. Yani nereden buldun türünden sorulacak bir soruya net olarak yanıt verilmelidir. Bu yanıtları veremeyenlerin sorulardan rahatsız olacakları kesindir. Sen rahatsız olmayacak bir şekilde açıklamanı yapamıyorsan birileri kendine uygun gelen açıklamaları elbette yapacaktır.

  Genellikle siyasette bunun örneklerini çok görüyoruz. Sorulara kızan veya yeterince açıklama yapamayanlar söylentilerden bir hayli rahatsız olmaktadır. Bu rahatsızlıklarını örtebilmek için akla uygun gelmeyen bir çok yollara sapmakta ve bu  daha çok onlarla ilgili kuşkuların artmasını getirmektedir. Kuşkuların giderilmesi için istenen yanıtların kuşkuya izin vermeyecek içimde olması gerekir.

   Son  yıllarda özellikle içişleri bakanı ile ilgili BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR üzerinde, basında sürtüşmeler yaşanmaktadır. Bir ekranda belki ondan fazla fotoğraf yer almıştı. Bu fotoğrafların değişmez kişisi içişleri bakanı olmuştur. Toplumda  adı yasa dışı bir çok olaylara karışmış veya bu yüzden mahkumiyet bile almış pek çok suçlu ile sayın bakanın çekilmiş fotoğrafları yer aldı bir ekranda. Akla gelebilecek ne kadar yasadışı faaliyet içinde yer alan suçlularla bakanın fotoğraf çektirmesini anlatacak ve açıklayabilecek bir mantık yok. NEDEN BU YASADIŞI İNSANLARLA AYNI KAREDE YER ALABİLİYOR BU BAKAN? Nasıl oluyor da suçluların yer aldığı bir karede onları yakalamakla yükümlü bakan yan yana durabiliyor. Bu tür fotoğrafları kemler çektiriyor? Niçin çektiriyor? Bir yerlere nasıl bir kesaj veriliyor bu resimlerle?

   Acaba bu fotoğrafları birileri mi kullanıyor.? Bak benimle fazla uğraşmayın benim arkamda bu var mı deniliyor? Sayın bakan  aynı karede yer alacağı kişilerin yaptıkları işleden yasa dışı kazanım yollarının kullanmalarından  habersiz midir? Çünkü bu fotoğrafların içinde yer alanların kim ve ne olduklarını önce bakanın bilmesi gerekir? Bunları bile bile mi bu karelerin iççine giriliyor yoksa bir rastlantı sonucu mu?

   Bile bile ise bu ayrı bir suçtur bize göre. Ancak bilmeden bu karelerde yer alınıyorsa bu suç daha büyük olmaktadır. Çünkü sıradan bir bakan değil bu o suçlularla hiçbir şekilde yan yana durması bile hem ayıp hem suç sayılacak bir kişidir. Bilmemesi düşünülse bile bu suçtur. Çünkü bilmek zorundar.

  O zaman bu tür resimlerle ilgili insanların bir şeyler düşünmesi ve söylemesi kimin ayıbı olacaktır? ÇÜNKÜ ONLARCA BENZER TABLONUN YAŞANMIŞ OLMASININ HİÇ BİR MANTIKLI AÇIKLAMASI YAPILAMAZ.

     Yandaş basın denilen bir basınımız var bu ülkede. Her yerde var ama bizdeki yandaşlık gibisi yoktur. Örneğin bu yandaş basında ne bunun gibi haberler yer alıyor ne de bu resimler görülebiliyor.. Bunu da bir rastlantı olarak mı görmeliyiz?

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI