DEMOKRASİ ORTAK NOKTALARDA BULUŞMAYA BAĞLIDIR

 

 

 

                DEMOKRASİ   ORTAK NOKTALARDA BULUŞMAYA  BAĞLIDIR

Yöneten -yönetilen anlayışı var olduğu andan beri insanların ortak noktalarda buluşması zorlaşmıştır.Yönetenlerin istek ve beklentileri ile yönetilenlerin istek, düşünce ve beklentileri hap birbirinden farklı olmuştur.B undan dolayı toplumlarda insanların ortak noktalarda buluşmaları zor olmuştur. Son olarak demokrasi denilen yönetim ve yaşayış şekli ortak noktaları göstermesine rağmen yine de farklılıkların önüne geçilememiştir. Çünkü demokrasi de toplumların ekonomik ,sosyal yapılarına göre farklı algılanmıştır. Birilerinin algıladığı demokrasi başkaları tarafından onaylanmamıştır.bu da farklılıkların birleşmesini önlemektedir. Demokrasi bir yaşam biçimidir ve bu yaşama uygun bir yönetim anlayışıdır. Oysa toplumların yaşam biçimleri aynı olmamıştır. Kimileri daha iyi daha uygun koşullarda bir yaşamı seçmişken kimilerinin bundan çok farklı olabilmektedir..Çünkü toplumların yaşamları birbirinden farklı olmuştur.Kimi zamanın koşullarına uygun olarak ileri  bir yaşam örneği sergilerken kimileri buna biraz yakın kimileri ise büsbütün uzak olmuştur.Yani toplumların gelişme süreci aynı olmadığı için kültürleri de farklı olabilmiştir.Felsefe tarihinde bu kültürleri birbirlerine yaklaştırmak  daha ortak noktalara doğru kaydırmak çabaları vardır.Bu çabaların başında devlet denilen aracın her yerde ortak noktalara doğru geliştirilmesi gelmiştir.Yani düşünürler herkes için yanıt verebilecek bir devlet anlayışını geliştirmeğe çalışmışlardı.Ancak aynı zamanda aynı yaşam koşulları olmadığı için aynı devlet anlayışları bir türlü yaratılamamıştır.Bu kez düşünürler ideal devlet anlayışını yaratmağa  yönelmiştir.Bunların arasında en ünlüleri PLATON,FARABİ  gibi düşünürler vardır.Olması gereken en iyi devlet nedir üzerinde düşünmüşlerdir bu düşünürler.Onlardan sonra da pek çok kişi aynı konulara kafa yormuştur.Ama nedense ortak bir devlet anlayışında buluşulamamıştır..

Günümüzde bu devleti aramaya çalışsak acaba nasıl bir anlayış çıkar karşımıza.Örneğin bu devletin neyi yapması gerekir ki ideal olabilsin/Bu devletin olabilmesinin ilk koşulu,hak ve özgürlükleri yönetim anlayışları değil evrensel hukuk anlayışlarının belirlemesi ve koyması gerekir.Çünkü yönetimler daime kendilerine en uygun düşenin konmasından yanadır.Kendi anlayışları öngörüleri ne ise kuralların buna uygun olmasını isterler. Geçmişte bir  anlayış  Bu anayasa lükstür diyebilmişti.bu danıştayla memleket idare edilemez demişti.Tüm devlet şekillerinde yönetim anlayışları bu çerçeve içinde bakar yasalara ve kurallara..Yargı gücünün evrensel hukuk anlayışına uygun kural koymasının hiçbir devlet şekli hoş görmez.Yönetim anlayışlarının devleti kullanırken bir takım beklentileri vardır her zaman.birtakım kaygıları bulunur her devlet anlayışında.Ama evrensel hukuk bunlardan uzak olabilir.

    İdeal devlet anlayışlarında buna benzer düşünceler olmuştur ama ne yazık ki dünya heniz bunu nesnel olarak kabullenecek bir kültüre sahip değildir.Böyle olunca da insanlar arasında ortak noktalarda buluşmak zor olmaktadır.

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI