DEMOKRASİLERDE HABER

                                                        DEMOKRASİLERDE  HABER

       Toplumların istediği insan  modelini yaratmak için eğitim denilen araç kullanılır.Bunun için eğitimin evrensel tanımı  topluma uygun insan yetiştirmek olarak yapılır.topluma uygun insan ne demektir,nasıl olur?

Toplumun öngördüğü insandır.yani toplum  "bana böyle düşünen,böyle davranan,şunları seven  şunları sevmeyen ,şunları isteyen bunları istemeyen kısaca varlık ve olaylara benim öngördüğüm gibi bakan yaşayan insan" gereklidir.Bu insanı yaratırsam varlığımı sürdürebilirim,diye düşünür,Bu insanı yetiştirmek için eğitim denilen aracı kullanılır.Toplumlar insan değil kendilerine uygun insan yaratmak peşindedir.Ekonomik,siyasal,kültürel,sosyal yapısı neysi insanlarının da bunlara uygun olmasını bunları geliştirmesini,benimsemesini ister.Bu yapıya en uygun düşecek insan ne ise eğitim bu insanı yaratmak peşindedir.Feodal denilen toplumun öngördüğü insan  feodal kültüre uygun insandır.Bu toplumda insanın bilime uygun değil feodal kültürün öngördüklerine uygun insan olmasını ister.eğtim anlayışını bu ölçülere göre kurar ve geliştirir.Aynı şekilde teokratik toplum da insanından teokratik kavramlara bağlı olmasını ister.örneğin hiçbir zaman fikri hür,vicdanı hür,irfanı hür insan olmasını asla istemez.

     Basın yaygın eğitim aracıdır.Örgün denilen eğitimi okul döneminde yaşanılan eğitimdir.Basın ise okuldan sonra da devam eden eğitim amaçlıdır.dolayısıyla örgün eğitim nasıl topluma uygun insanı yaratmak peşinde ise yaygın eğitim de toplumun öngördüğü insanı yaratmak için kullanılır.Toplumun ekonomik sosyal kültürel,siyasal yapısına en uygun düşen insan modellerini yaratmak için bir araç olarak kullanılır.yani örgün eğitim nasıl bir model yaratma peşinde ise yaygın eğitim olan basın da öylesine bir modeli oluşturmak için kullanılır.

  Demokratik yönetim anlayışlarının geçerli olduğu toplumlarda basın  öncelikli olarak demokratik anlayışlara bakışlara yer verir.Toplumun demokrasiye olan inancı,bakışı ne ise basının görevi bunu devam etirmek,geliştirmektir.Yazılarında haberlerinde yorumlarında resimlemelerinde demokrasi öngörülerine öncelik verir.Demokrasinin az olduğu v eya gelişmediği toplumlarda ise basın egemen anlayışın istediği haberleri ,görüntüleri,yazılımları tartışmaları kullanmak zorundadır.Haberlerini demokrasiye uygunluk açısından değil kendisine dikte ettiren anlayışa uygun olarak kullanmak zorundadır÷

     Bu açıdan bakılınca dünya basınında basın özgürlüğü anlayışı ortaya çıkmıştır.Bu açıdan da basın özgür olan ve olmayanlar olarak ayrılmaktadır,Dünyada bu alanda ülkelerin  basın özgürlüklerine göre  durumları ortaya çıkar zaman zaman.Uluslararası raporlarda filanca ülkenin basın özgürlüğündeki yeri sıralaması budur şeklinde raporlar yayınlanır.

  Ne acıdır ülkemiz özellikle son yıllarda bu sıralamanın hep sonlarında gösterilmektedir.Çünkü  konuyla ilgli resmi açıklamaları birileri tokmak bizde-davul bizde anlayışıyla yaklaşmışlardır.Oysa özgür basının olabilmesi için böyle bir yaklaşımın olmaması gerekir.

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI