YİNE BİR RÜŞVET SAVI

 

                       YİNE BİR  RÜŞVET SAVI

Bir  ilaç  şirketi RUSYA  VE   TÜRKİYEDE  rüşvet verdiği için dünyanı rüşvet gündeminde yer almış,dünya basınında günün konusu olarak konuşuluyormuş.Elbette dünya basınında böyle bir  konu yer alabilir ama bizim yandaş medyamızda böyle bir habere asla rastlayamazsınız.Yabancı kanallarda işlenen bir konuymuş bu son günlerde..

        Üç-beş yıl kadar önce de yine  iki yabancı şirketin dünya medyasında yer alan rüşvet konularını işlemiştik bu köşede.Bu yabancı  şirketler Türkiyede iş yapabilmek için rüşvet verdiklerini açıklamışlardı.Hatta bu açıklamalarından dolayı kendi ülkelerinde yargılanmışlardı.Bunlardan biri rüşvet verdiğini kabul etmiş ama yargılanmadan gereken tazminatı ödemiyi kabul etmişti.YANİ YARGIYA BAŞVURMADAN GEREKEN CEZAYI ÇEKECEĞİNİ SÖYLEMİŞ,Ötekisi ese kendi ülkesindeki mahkeme tarafından rüşvet verdiği için yargılanmıştı

       Bu rüşveti birileri çıkarmış değildi÷Bizzat kendi itirafları sonucu öğreniyordu dünya,BU RÜŞVETİ ALDIKLARI İÇİN SORGULANAN BU ŞİRKETLERLE ilgili kendi hukuk anlayışlarına göre ceza almışlardı ama bizde herhangi bir sorgulama yapılamamıştı.Hata yanlış anımsamıyorsak hukuki bir işlem yapılacak olur sa ilgili bakanlıklardan izin alınması gerekir diye bir genelge bile çıkarılmıştı.yani birileri çıkıp bu rüşveti sorgulamadan önce izin alması gerekirdi÷Böyle olunca şirketler hakkında bir sorgulama yapılmamıştı.Böylece olay kapatılmıştı..

      Oysa incelenebilseydi kimlerin rüşvet olayında yer aldığı  çok açık ve net olarak ortaya çıkacaktı.Çünkü rüşvet veren şirket mallarının tercih edilebilmesi için herhangi bir kurumun yetkilisi değil çok daha yukarılarda yer alan kişilerin izni olması gerekirdi.yani bir yerin müdürü ben bu şirketin şu mallarını alacağım diyerek bir tercih etme hakkına asla sahip değildir.ancak yukarılardan şu firmanın mallarını tercih ediniz izni olursa bir yabancı mal alınabilir.

Yani anlaşılacağı gibi bir yabancı malın satın alınabilmesi için çok önemli kişilerin o malların satılabilmesi izninin var olması gerekir.Bir yabancı firma ürünlerini kendi iç pazarında satabildiği gibi bir başka ülkenin pazarında satamaz.satabilmesi için o malların öteki firma mallarına göre tercih edilmesini sağlayacak izinlerin kararların bulunması gerekir.Onun için  iç pazarda dolaşan bir  rüşveti açıklamak zordur ama yabancı bir mal olunca bu çok daha kolay yapılabilir.

   Sanırım rüşvet vererek iş yaptıkların söyleyen firmaların malları arasında ,mobese kameralar ve tıbbı cihazlar yer alıyordu.Buradan hareketle bunların dışarıdan alınmasına kimler izin verdiyse rüşvet olayına oradan başlanarak çözmek mümkün olabilirdi.Bu son rüşvet söylemini de açıklamak zor olmasa gerekir,çünkü rüşveti veren firma bir ilaç firmasıymış.Bu firmadan ilaçların alınmasına kimler izin vermiş olabilir?Bu izni verenlerin sorgulanmasından başlanırsa rüşveti kimler almış olabileceğine ulaşmak zor olmasa gerekir.Ama önceki firmalarda nasıl rüşvet olayı çözümlenemediyse bu son olayda da çözümlenemeyeceği açıktır.

    Yandaş ve Candaş medya için bunun bir sorun olabileceğini sanmıyoruz.yani onlar için  bir rüşvet olayının var olması asla mümkün değildir.Yandaşlar için kendi adamlarının böyle bir olaya karıştırılması olsa olsa C HPnin işidir.örneğin geçenlerde bir yandaş Ankara belediyesinin yarattığı zararlardan söz ederken  şu ünlü DİNAZORLAR için harcarmış  milyonlardan asa söz edemedi.yani bu DİNAZORLAR belediyeye kazanç  getiriyor gibi görmezlikten geliniyor .Belediyenin esnafa bir sürü borç ettiğinden yakınıyordu bir yandaş kişi..

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI