YERLİ VE MİLLİ - CUMHURİYETİN FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK...

YERLİ VE MİLLİ - CUMHURİYETİN FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK...

17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde toplumun çeşitli kesimlerinden oluşan 1135 delegenin katılımıyla İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi , daha milli bağımsızlığımızı sağlayan Lozan Barış Antlaşması imzalanmadan önce ekonomik açıdan bağımsızlığımız sağlayan ''MİSAK-I İKTİSADİ''Yİ ( Milli Ekonomi İlkesi ) kabul etmiştir.

MİSAK-I MİLLİ'DEN MİSAK-I İKTİSADİ'YE GİDİŞ.

12 Ocak 1920'de İstanbul'da son kez açılan Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920'de tam bağımsızlığımızın manifestosu olan MİSAK-I MİLLİ'yi ( Milli Yemin, Ulusal Ant ) kabul etmiştir.Bu gelişme üzerine İngilizler İstanbul'u işgal edip, Meclis'i kapatınca Ankara'da TBMM açılmıştır.Böylece Kurtuluş Savaşı TBMM'nin yönetiminde yürütülmüştür.

SABAN - KILIÇ İLİŞKİSİ.

17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal ''Askeri ve siyasi zaferlerimiz ne kadar parlak olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkları sürece ; sönük kalmaya mahkumdurlar '' diyerek gerçek bağımsızlığın ekonomik bağımsızlık olduğu gerçeğini vurgulamıştır.

KENDİ YAĞI VE TUZUYLA KAVRULMAK.

İzmir İktisat Kongresi'nde dışarıya el avuç açmadan kendi yağımız ve tuzumuzla kavrulmamız kararlaştırılmıştır.Ekonomik kalkınmanın da özel sektör öncülüğünde olması benimsenmiştir.Bu konuda en büyük sıkıntımız yerli burjuvazinin olmamasıydı.

Günümüz Türkiye'sinin en zengin topluluklarından biri olan Koç holding'in kurucusu Vehbi Koç o sırada 25 bin nüfuslu bir kasaba olan Ankara'da bakkal dükkanı işletmekteydi.

Sabancı Topluluğu'nun kurucusu olan Hacı Ömer Sabancı da kayseri'den Adana'ya göç etmiş ve çırçır fabrikasının kantarında çalışmaktaydı.

HER MAHALLEDE BİR MİLYONER YARATMAK

Bu dönemde devlet eliyle milli burjuvazi yaratılmaya çalışılmıştır.Bu konuda İş Bankası kurulmuş, Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır.Ayrıca köylünün durumunu düzeltmek için de vergilerin % 40'ını karşılayan Aşar Vergisi kaldırılmıştır.

Her mahallede bir milyoner yaratmak anlayışı 1950'de Celal Bayar - Adnan Menderes öcülüğünde iktidara gelen Demokrat parti döneminde Başbakanı Adnan Menderes'in sloganı olmuştur.

CUMHURİYETİN BELİNİ BÜKEN İKİ DURUM:

1- YETİŞMİŞ, EĞİTİLMİŞ İNSAN GÜCÜ VE NÜFUS EKSİKLİĞİ

Genç Cumhuriyetin belini büken en büyük sıkıntı yetişmiş, eğitilmiş insan gücü ve genel üretici nüfus eksikliğidir.Özellikle Çanakkale Savaşı okumuş gençlerimizin büyük çoğunluğunun kaybedilmesine neden olmuştur.Türkiye bu konudaki eksikliğini ancak 1940'lı yıllarda tamamlayabilir.
Bir diğer eksiklik ise Anadolu'daki genç üretici nüfus eksikliğidir.Uzun yıllar süren Balkan, I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı kayıpları Anadolu'daki üretici nüfusun azalmasına ve neredeyse tamamı tarıma dayanan üretimin azalmasına neden olmuştur.

2- 1929 DÜNYA EKONOMİK BUNALIMI.( KARA PERŞEMBE )

28 Ekim 1929 tarihinde Nevyork Borsası'nın çökmesi Kara Perşembe olarak adlandırılmış ve başta ABD'de olmak üzere Binlerce şirket ve banka iflas etmiş ve milyarlarca dolar buharlaşmıştır.Bu durum bütün dünya ekonomisini etkilediği gibi ; ihracatı büyük oranda tarımsal ürünlere dayanan Türkiye'yi de derinden etkilmiştir.

Çünkü Türkiye'nin sattığı tarım ürünleri para etmemiş, değerinin çok altında satılmıştır.Bu da ekonomimize büyük darbe vurmuş ,hatta bir ara Lozan'da sırtımıza kalan Osmanlı Dış borçlarının ödenmesinin bile aksamasına neden olmuştur.

TARIMDA MAKİNALAŞMAK...

Atatürk'ün en büyük hedeflerinden biri Ankara Orman Çiftliği'nde traktör üzerinde poz verdiği fotoğrafından da anlaşılacağı gibi üretici nüfus eksikliğini tarımda makinalaşmakla gidermekti.Ama o dönemde bu tür makinaların çok pahalı olması ve tarım ürünlerinden başka girdisi olmayan bir ekonomiyle bunların sağlanması çok zordu.

Ayrıca o dönemde nüfusunun % 80'i köylerde yaşayan Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri eğitim düzeyi düşüklüğü kadar sağlık sorunlarıydı.Anadolu'da halk sıtma,trahom ve frengi'den kırılmaktaydı.Genç Cumhuriyet sağlık alanında yaptığı hamlelerle ( Hıfzı sıhha enstitüsü'nün ve Numune hastahanelerinin kurulması gibi ) bu işin de üstesinden gelmiştir.

1929 Ekonomik Bunalımı'nın ardından Ekonimide Devletçi modele geçilmiştir.Böylece Türkiye'de beş yıllık kalkınma planlarıyla ,kalkınma hamlesi yürütülmüştür.
II.Dünya Savaşı sırasında ara verilen planlı kalkınma modeline savaştan sonra devam edilmiş ,tarımda makinalaşma ancak 1950'lerde Demokrat Parti döneminde başlamıştır.

SONUÇ - GÜNAYDIN.

Genç Cumhuriyet bunca olumsuz tablolara rağmen kalkınma konusunda Etibank'ından Sümerbank'na,Telekom'undan Tekel'ine Kayseri ve Eskişehir Uçak fabrikaları'na Karabük Demir Çelik,şeker fabrikalarından çimento fabrikaları olmak üzere bir çok sanayi kuruluşlarını Türkiye'ye kazandırmıştır. Bunlarla yetinilmemiş yabancların elindeki işltemeler bedelleri ödenerek millileştirilmiştir.Ama biz son 16 yıl da ne yaptık ? Bunları çoğu yabancılara olmak üzere sattık.

Şimdi ne diyoruz ''Yerli ve Milli'' .Yani Cumhuriyetin Fabrika ayarlarına ,başa geri döndük.Buna ''Günaydın '' denir.Yalnız bilinmesi gereken gerçek şudur: Şeker fabrikaları gibi yerli ve milli işletmeleri özelleştirip yabancılara satmakla ‘’Yerli ve milli ‘’olunmaz

.Biz yine de  ''Yerli ve Milli''den şaşmayalım.TÜRKİYE CUMHURİYETİ'ne hep birlikte sahip çıkalım.Başka Türkiye yok...

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI
BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE,ATATÜRK'ÜN EN YAKIN SİLAH VE KADER ARKADAŞI MİLLİ ŞEF  İSMET PAŞA ( İNÖNÜ )  İLK ÇOCUĞUNUN ÖLÜM HABERİNİ AYLAR SONRA CEPHEDE ALAN BİR ‘’ BABA ‘’ haberi

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE,ATATÜRK'ÜN EN YAKIN SİLAH VE KADER ARKADAŞI MİLLİ ŞEF İSMET PAŞA ( İNÖNÜ ) İLK ÇOCUĞUNUN ÖLÜM HABERİNİ AYLAR SONRA CEPHEDE ALAN BİR ‘’ BABA ‘’

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE,ATATÜRK'ÜN EN YAKIN SİLAH VE KADER ARKADAŞI MİLLİ ŞEF  İSMET PAŞA ( İNÖNÜ ) İLK ÇOCUĞUNUN ÖLÜM HABERİNİ AYLAR SONRA CEPHEDE ALAN BİR ‘’ BABA ‘’ Hamile karısını bırakıp cepheye giden,İlk çocuğu İzzet’in doğum haberini c ...
BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE,ATATÜRK'ÜN EN YAKIN SİLAH VE KADER ARKADAŞI MİLLİ ŞEF İSMET PAŞA ( İNÖNÜ ) İLK ÇOCUĞUNUN ÖLÜM HABERİNİ AYLAR SONRA CEPHEDE ALAN BİR ‘’ BABA ‘’
NAMLUYA ŞİİR SÜRMEK... haberi

NAMLUYA ŞİİR SÜRMEK...

Atalarımız geç olsun da güç olmasın demişler.Beş ay kadar önce Muğla Kültür Evi'nde MUSANDER ( Muğla sanat Severler Derneği ) Başkanı Sadettin Özbek ağabeyle sohbetimiz esnasında yanımıza gelen Muğla'nın en büyük şairlerinden Halikarnas Bal ...
NAMLUYA ŞİİR SÜRMEK...
TERS ZAMANLI TARİH…. haberi

TERS ZAMANLI TARİH….

TERS ZAMANLI TARİH…. OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRK - RUS İLİŞKİLERİ.... Rusların tarihleriyle Türklerin tarihleri ters zamanlıdır.Çünkü Türklerin tarihte inişe geçtiği dönemde Ruslar çıkışa geçmişlerdir.Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü olduğu Yüks ...
TERS ZAMANLI TARİH….
COĞRAFYA’NIN BEDELİ… haberi

COĞRAFYA’NIN BEDELİ…

COĞRAFYA’NIN BEDELİ… ‘’ Ülkelerin izleyecekleri politikalar coğrafyalarında saklıdır ‘’  Napoleon Bonaparte COĞRAFYA KADERDİR. Üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı coğrafyada ,Asya ve Avrupa kıtaları arasında doğal bir köprü konumunda bulu ...
COĞRAFYA’NIN BEDELİ…
YERLİ VE MİLLİ - CUMHURİYETİN FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK... haberi

YERLİ VE MİLLİ - CUMHURİYETİN FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK...

YERLİ VE MİLLİ - CUMHURİYETİN FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK... 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde toplumun çeşitli kesimlerinden oluşan 1135 delegenin katılımıyla İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi , daha milli bağımsızlığımızı sağlayan Loz ...
YERLİ VE MİLLİ - CUMHURİYETİN FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK...
ADI UMUT… haberi

ADI UMUT…

ADI UMUT…( 1960’lı ve 1970’li yıllarda Bodrum Mazı Köyü’nde geçen bir dönem öyküsü)   Umut ağlayarak merdivenleri çıktıktan sonra açık kapıdan içeri girdi.Babası küçük bir doğrama tahtasının üstünde Aziz marka keskin çakısıyla ağzından hiç dü ...
ADI UMUT…
ATATÜRK ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDA YOKTU DİYENLER ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR. ÇANAKKALE'DE MUSTAFA KEMAL'İ YOK SAYMAK AKIL FUKARALIĞI VE TARİH CAHİLLİĞİ DEMEKTİR. haberi

ATATÜRK ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDA YOKTU DİYENLER ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR. ÇANAKKALE'DE MUSTAFA KEMAL'İ YOK SAYMAK AKIL FUKARALIĞI VE TARİH CAHİLLİĞİ DEMEKTİR.

ATATÜRK ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDA YOKTU DİYENLER ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR. ÇANAKKALE'DE MUSTAFA KEMAL'İ YOK SAYMAK AKIL FUKARALIĞI VE TARİH CAHİLLİĞİ DEMEKTİR. Mustafa Kemal'in tanınmasını ve Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmasını Ç ...
ATATÜRK ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDA YOKTU DİYENLER ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR. ÇANAKKALE'DE MUSTAFA KEMAL'İ YOK SAYMAK AKIL FUKARALIĞI VE TARİH CAHİLLİĞİ DEMEKTİR.
EFENDİLİKTEN SEFALETE… haberi

EFENDİLİKTEN SEFALETE…

EFENDİLİKTEN SEFALETE… ‘’KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR’’.MUSTAFA KEAMAL ATATÜRK. Cumhuriyet Osmanlıdan bir köylü toplum devraldı.Cumhuriyet ilan edildiğinde nüfusumuzun %80’nine yakını köylerde yaşamaktaydı.Geçim kaynakları da çiftçilikti.Köylü üretti ...
EFENDİLİKTEN SEFALETE…
MUĞLA’NIN EN GÜZİDE OKULLARI ‘’MAHALLE MEKTEBİ’’NE DÖNÜŞTÜ… haberi

MUĞLA’NIN EN GÜZİDE OKULLARI ‘’MAHALLE MEKTEBİ’’NE DÖNÜŞTÜ…

MUĞLA’NIN EN GÜZİDE OKULLARI ‘’MAHALLE MEKTEBİ’’NE DÖNÜŞTÜ… Türkiye'nin en eski 8.Lisesi olan Muğla Turgut Reis (Anadolu ) Lisesi'nde 12 yıl,Muğla Anadolu Lisesi'nde 8 yıl ve Muğla Gazi Anadolu Lisesi'nde 2 yıl görev yapmış bir eğiti ...
MUĞLA’NIN EN GÜZİDE OKULLARI ‘’MAHALLE MEKTEBİ’’NE DÖNÜŞTÜ…