MUÇEP Bodrum Meclisi:"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sit alanlarında inşaat izni veremez"

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi tarafından Gümüşlük'te 1.Derecede Arkeolojik Sit Alanı'ndaki  arazi içerisinde kazı evi ve inşaat faaliyetlerine  yönelik açıklama yapıldı. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun vermiş olduğu yıkım kararının, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından durdurulduğu açıklanarak, "Çevreyi korumakla yükümlü bir müdürlük bu inşaata izin veremez" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi adına açıklama yapan Gümüşlük Formu üyelerinden Bige Karan "Gümüşlük'te yaşayanlar tarafından Bodrum Cumhuriyet Baş Savcılığına 6 adet şikayet dilekçesi verildi.  Muğla Valiliği'ne de bahse konu alanın 1. Derece sit alanı olması sebebi ile, Sit Alanı ve Kıyı Koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak gerekli tapu düzenlemesinin yapılması için müracaat edildi.  Bodrum Belediyesi ise çeşitli yasal müdahelelerde bulundu.  En son da Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun verdiği yıkım kararına istinaden,  14-15/ Ekim tarihlerinde Bodrum Belediye ekipleri yıkımı gerçekleştirecekdi. Ancak, inşaat yapan  firmanın Yapı Kayıt Belgesinin geçerliliği için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderildiği ve bu nedenle de yıkımın durduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.Ve şimdi Ç.Ş.B. İl Genel Müdürlüğü'ne sesleniyoruz: 'Yapı Kayıt Belgelerinin ücreti karşılığında isteyen her vatandaşa verildiğini biliyoruz. Bu da inşaaat yapabileceğinin belgesi  demek değildir. Sadece bir formalitedir. O nedenledir ki çevreyi korumakla yükümlü bir müdürlüğün hu inşaata izin vermeyeceğine inanıyoruz. Sayın yetkililer, burası 1.Dereceden Arkeolojik Sit Alanıdır. Bu anlamada anıtlar kurulu da yıkım kararını vermiştir. Sizlerin de bu karar doğrultusunda hareket edeceğinizden eminiz. Ancak, bazen sehven kararlarlar alınıp, geri dönülmez yollara girildiğine de şahit olduğumuzdan, müdürlüğünüze hatırlatmada bulunmak istedik" dedi.

 

 

DİĞER HABERLER