" MİLLİLİK VE MİLLİYETÇİLİK" ÜSTÜNE

 

Pek çok kavram önce "kafa karıştırmak" sonra siyasi farklılıklar  yaratmak için  seçerek kullanır. Ama bu kavramların içeriğini boşaltmaktır tüm hedeflenen.. Bundan dolayı insanların farklı kutuplarda toplanmasını sağlar. Hatta bu farklılıklardan karşıtlıkların çıkması istenir. Bu karşıtların kavgalarından yandaş düşünceler üretmeye çalışır. Özellikle kapitalist-emperyalist sistem bunu başarıyla yapa gelmiştir bu güne dek..

     Atatürk ırka dayalı millet ve milliyet anlayışını eleştirirken birini emperyalizmin kullanmasına çok elverişli  diye ötekinden ayırmaya çalışmıştır. O zaman birileri siz hangi milliyetçilik anlayışından yanasınız dese yanlış bir soru sormuş olmayacaktır. Çünkü sistemin istediği kavramlardan dolayı ayrışan insanların olmasıdır.

    Kimi insanlar kendilerini milliyetçi derken kendileri dışında  milliyetçiliğin olamayacağını sanır.işte bu emperyalizmin istediği bir farklılaşmadır. Örneğin bir milliyetçi ile bir sosyalistin aynı kefede olması kimilerine göre mümkün değildir. Özellikle şekil ve siyasi milliyetçiliği öne çıkaranlar için sosyalistlerin milliyetçi olması mümkün değildir. Oysa gerçekte en büyük milliyetçiler sosyalistlerdir. Örneğin bir siyasal milliyetçi ile sizin madenlerinizi yabancıların kullanmasına aynı tepkiyi gösterebilir misiniz? Bir siyasi milliyetçi ile sosyalist milliyetçilerin vatan millet bayrak sevgileri aynı olabilir mi? Olamaz  çünkü siyasal milliyetçiler sosyalistlerin millici olmaları mümkün değildir, örneğin  Hitler Sovyet topraklarına gidecek askerlerini şunu söylemişti. "Sovyet askerleri milliyetsizdir vatansızdır  bayrakları ve vatanları için canlarını vermezler. Sizi görünce zaten teslim olacaklardır." Yani hitler için sosyalistlerin ne bayrağı ne vatanı önemlidir. Onlar Alman askerlerini gördükleri anda teslim bayraklarını çekecektir..

    Şimdi şöyle bakalım :Siz hiç  Türkiye'de milliyetçi geçinenlerin TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE dediklerini, bağımsızlığın ise mali, siyasi askeri, kültürel alanda tam bağımsız olmayı savunduklarını gördünüz mü.. Bunlar onlara göre sol söylemlerdir..

      Milliyetçilik gerçekte ulusal egemenlik alanı içinde var olan zenginliklerin  önce bu sınırlar içinde yaşayanlarca kullanılmasını öngörür. Milliyetçilikte asla dışarıdan almak daha ucuza gelir diye bir şey söylenemez, örneğin siz milliyetçilerin özelleştirme denilen vurgunlara karşı durduklarını gördünüz mü. Örneğin siz Seka'nın satılmasına karşı çıkan bir sağcı milliyetçi biliyor musunuz?

    İşte bunun içindir ki gerçek milliyetçi olanlar sosyalistlerdir diyebiliyoruz.

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI