DENGELİ PLANLI KALKINMA İÇİN EĞİTİM 2

Dengeli Planlı  Kalkınma da, eğitimin yeniden yapılanması gerekir.

Zorunlu Eğitim, 16 yıla çıkarılmalıdır. yani Eğitim 4X4 olmalıdır.

Doğduktan sonra, çocukların,  Anne eğitimine ve bakımına ihtiyacı vardır.

Yeni doğan her çocuk için, Anne’ye doğumla birlikte 1 yıl  asgari ücretli izin hakkı verilmelidir.

Bunun için, 57 Ecevit Hükümeti zamanında çıkartılan “İŞSSİZLİK SİGORTASINA “ ek bir madde  “ANALIK SGORTASI” eklenmelidir. Çalışan ve çalışmayan her anne için,” ANALIK SİGORTASI” ndan karşılanmak üzere ANNE ÜCRETİ verilmelidir. 

Baba’ya ise doğumdan iki hafta önce ve  doğumdan sonra iki hafta olmak üzere yaklaşık  1 ay ücretli izin verilmelidir. Bu ücret de işsizlik sigortasından karşılanmalıdır.

Çalışan Anneye,  talep ederse  çocuk bakımı için 1-2 yaş arasında, ÜCRETSİZ İZİN verilmelidir.

Her köyde ve mahallede özel yada tüzel gündüz bakımevi veya kreş planlamalı ve  açılmalıdır.

Her çocuk için ,Ailenin gelir düzeyine bakılmadan, yani ayrım gözetmeden her aileye 1 yaşından sonra kreş ve gündüz bakımevi desteği verilmelidir. Böylece, Anne çalışabilir.

Çalışan, çalışmayan, zengin, fakir, şehirli, köylü ayrımı yapılmadan herkesin çocuğu için  kitap, defter, kalem, kırtasiye, yemek verilmesi, öğrencinin taşınması veya yatılı okul masrafı devlet tarafından karşılanmalıdır.

Zaten bu masrafların bir kısmı örneğin kitap dağıtımı, taşımalı okullarda, taşıma  masrafları, devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sınıflar zorunlu olmadıkça 24  kişiden fazla olmamalıdır. 

Eğitim tam gün olmalıdır. Birleştirilmiş sınıf olmamalıdır.

4X4  eğitimin BİRİNCİ DÖNEMİ  4 yıl ;  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM olmalıdır.

3  yaşından itibaren çocuk, sağlığı uygunsa,  okul öncesi eğitime başlamalıdır   

Okul öncesi eğitim; Her mahalle ve köyde 3,4,5 yaşlar için gündüz bakımevi , 6 yaş için  ana sınıfı olarak açılmalıdır. Özel tüzel tüm okul öncesi kurumlar belli bir dağılım planlaması ile yapılmalıdır.

Okul öncesi eğitimde belediyeler de etkin olabilir. Ancak her çocuk için okul öncesi gideri genel bütçeden karşılanmalıdır.

4X4  eğitimin İKİNCİ DÖNEMİ 4 yıl;    1.,2.,3.,4., sınıflar olmalıdır.  Bu ilkokullar, olabildiğince  çocuğun evine  yakın mesafede olmalı, Mahalle olmuş olan okulları kapatılmış köylerde, nüfus uygunsa yeniden açılmalıdır.

İkinci dönemde; Okuma yazma yanında, Türkçe, Basit matematik, hayat bilgisi ,oyun,  beden eğitimi, Müzik, Resim, beslenme, beceri geliştirme eğitimine önem verilmelidir. 

Bu arada, özür gruplarına göre veya üstün zeka gruplarına göre de  ayrı okullar açılmalıdır.

4X4  eğitimin ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ 4 yıl ;   5., 6., 7., 8. sınıflardan oluşmalıdır. Taşımalı eğitim 5. Sınıftan itibaren başlatılmalıdır.

Çocuğu;  hayata hazırlayacak şekilde sosyal ve fen dersleri verilmeli, bunun yanında,  yine oyun, beden eğitimi, Yetenek belirleme , beceri geliştirme, Müzik, Halk oyunları, Tiyatro, Resim eğitimine önem verilmelidir. 

Öğrencilerin; 5. sınıftan itibaren, yetenekleri, ilgi alanları değerlendirilmelidir.

Merkezi sistemle,  bilgi ve yetenek  sınavlarıyla çocukların başarı düzeyi belirlenmelidir.

 Ailelerin istekleri de göz önüne alınarak öğrenciler 1/2 oranında İlköğretim başarı puanına ve 1/2  yetenek testlerine göre Meslek,  Dil, Fen, Spor ve Güzel Sanatlar  liselerine  yönlendirilmelidir.

Mevcut Eğitimde OKUL GİRİŞ SINAVLARI, aileye büyük yük oluşturmaktadır. Dershane ücretleri de aileye ek yük ve gizli ek  vergi demektir.

Bu yüzden giriş sınavları kaldırılmalıdır.

Çocuğun ÜÇÜNCÜ DÖNEMde aldığı puanlar, merkezi sistemle hazırlanmış sınav puanları,  beceri puanları, ilgi alanları aile ile birlikte değerlendirilerek, hangi okullara gidebileceği belirlenmeli ve  büyük ölçüde çocuğun ve ailenin isteğine göre liseye 4. DÖNEME yerleştirilmelidir.

Çocuklar, okullarda  ilgi alanlarına göre değerleneceği ve eğleneceği için okula; zevkle, heyecanla, koşarak gelecektir.

4X4  eğitimin DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ  4 yıl;   MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR, YABANCI DİL  ve SPOR liseleri olmalıdır

 

DENGELİ PLANLI KALKINMA için EĞİTİM; Ülkenin, gelecek 20-30 yıllık uzman, kalifiye eleman, ara elemanı ihtiyacı için planlama yapılmalıdır. Kişiler, buna göre meslek seçimi yapabilmelidir.

Gerekli olan meslekler için meslek liseleri açılmalıdır. Talep olursa, asgari 10- 12 kişi için meslek sınıfı açılmalıdır. İhtiyaç olmayan dallarda gereksiz okullar kapatılmalıdır. YATILI  meslek LİSELERİ KURULMALIDIR

Her öğrenci liseyi bitirdiğinde mutlaka bir meslek sahibi olmalıdır.

Mevcut normal Liseler, mesleki teknik Eğitim Lisesine  yada  Dil ve Fen  lisesine dönüştürülmelidir. Dil lisesinden mezun olanlar   en az 2 yabancı dili iyi derecede bilmelidir.

YETİŞKİN GECE  MESLEK OKULLARI;

Geceleri boş olan okullar, yetişkinler için eğitim amaçlı ve meslek kursları için, geceleri de değerlendirilmelidir.

SONUÇ OLARAK;  ailenin üzerindeki eğitim yükü  tamamen kaldırılmalı,

Öğrencinin gelecekte mutlu olabileceği, yaşamını, bilinçli bir şekilde düzenlemesi sağlanmalı,

Eğitimin, işsizlik sorununu çözecek şekilde, eğitim planlaması yapılmalıdır.

EĞİTİME YAPILAN YATIRIM, ÜLKENİN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMDIR. 12.04.2019

 

Nazif TOPALOĞLU

21. Dönem Muğla Milletvekili

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI