ÇOĞUNLUK İLKESİNE UYMAK İSTEMEYENLER

                                               ÇOĞUNLUK   İLKESİNE  UYMAK   İSTEMEYENLER

Nesnelerin birinci, ikinci, üçüncü. nitelikleri  vardır. Birinci nitelikleri nesneyi nesne yapan özellikleridir. Bunları ortadan kaldırdığınız zaman nesnenin  de ortadan kalkacağı niteliklerdir bunlar öteki nitelikleri olmasa  nesnenin olabileceği nitelikleridir. Yani o nitelikleri ortadan kaldırdığınız zaman nesne yine var olacaktır. Ama birinci niteliklerini kaldırdığınızda nesne de ortadan kalkacaktır. Diyelm ki bir masanın ayaklarını kestiğiniz zaman o zaman ona masa diyemeyiz. Ama aynı masanın ayaklarını renklerle boyadığımız zaman masa, masa olacaktır yine..

     Demokrasinin de böyle olmazsa olmazları vardır. Bunları yok saydığınız zaman orada demokrasiden söz edilemez. Demokrasinin varlık-koşulları bulunur. Bu koşullar olmadan demokrasi kendiliğinden ortaya çakmayacaktır.

Bu varlık koşulların başında toplumunu yapısı gelir. Yani her toplumda siz istiyorsunuz diye demokrasi gerçekleşemez, kurulamaz.. Yani demokrasi her toplum şeklinde gerçekleşemez. Çünkü  o bir yaşam biçimidir, bir davranış biçimidir. Buna uygun yaşamayan ,davranamayan, kültürünü oluşturamayan toplumlarda asla demokrasi kurulamaz

   Demokrasi feodal toplumda olamaz. Demokrasi inanç öncelikli davranışları öngören toplumlarda da olamaz.çünkü inanç  biçimlerin hiç birinde demokrasi örneklerini göremezsiniz. Demokrasi etnik öngörülü toplumlarda da kurulamaz.Çünkü demokrasinin olabilmesi için orada insanların ANLAYIŞ,SAYGI,VE HOŞGÖRÜYE uygun düşünebilmeleri ve davranabilmeleri gerekir. Onun için demokrasi gelişmiş toplumlarda ulusal öncelikli öngörülü toplumlarda olabilir ancak..

     Demokrasinin olmazlarından biri de seçim ve seçimin çoğunluk ilkesine dayanmasıdır. Anlayış, saygı ve hoşgörü ancak farklılıkların olabildiği bir yerde gereklidir. Demek ki demokrasi de farklılıkların birlikte olabilmesi için gereklidir ve önemlidir. Bu birlikteliği sağlayacak özelliklerden biri de bu farklılıkların söz sahibi olabilmesi kendi haklarını kullanabilmesidir. Onun için demokrasiler bu farklılıklara seçim hakkını tanımaktadır. Birilerine neden anlayış öğretecektir iteki insanlar? Çünkü kendilerinden farklı düşünebildiği ve davranabildiği için. Bunun için seçim bu farklılıkları birleştirmese de  bir arada olmasını getirecektir.Bu farklılıklara saygı ve hoş görü önemlidir. Demorasiler bunu yaratmak için seçim olgusunu kullanırlar.Bu olguda ötekilerden bir fazla alan kazanır. O zaman bu fazlalığı yakalamak için herkese bir fırsat verilir..

  Ancak sorun buradan çıkıyor işte kimi toplumlarda. Kendinden başkalarının kazanmasını istemeyenler bu ilkeye aykırı davranışlar sergilemektedir. Bunun da tek nedeni  başkalarının kazanmasına tahammül etmektir. Elbette bunun da nedenleri vardır ama konumuz bu nedenler değil şimdi..

    Demokrasinin bu  çoğunluk anlayışına saygı duymayanların demokrasiye bağlılıklarından söz edilemez.

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI