DEVLETLERİ KORUYAN "ÖCÜLER" YARATILIR HER ZAMAN

DEVLETLERİ   KORUYAN  "ÖCÜLER" YARATILIR  HER ZAMAN

   Hammurabi  yasalarından beri devletleri kullanan gücler kendi anlayışlarına uygun kuralları getirirler.Bunların da en doğru en iyi olduğunu söylerler.Bunun için bu  anlayışlarına uygun düşmeyen ne varsa hepsini suç sayarlar.DEMOKRASİ DENİLEN ANLAYIŞ GELİŞİNCEYE DEK BU HER DEVLET İÇİN GEÇERLİ OLMUŞTUR.Ancak demokrasi ve hukuk anlayışları gelişince bu yaklaşımdan uzaklaşılabilmiştir.Demokrasi ve hukuk anlayışları ise her toplum şeklinde aynı biçimde gelişmemiştir.Bu yüzden her devletin kullanımında göz önüne getirilen kurallar ve anlayışlar farklı olmuştur.Hukukun üstünlüğü ,hukuk devleti gibi anlayışlar gelişmediği zaman devletlerin kullanılması hukuk önceliklerine göre kullanan anlayışların isteklerine göre,öngörülerine göre olmuştur.Kullanan anlayışların ön gördüğü,istediği kullanıma izin veren kurallar getirilmiştir.Her devirde bu kurallar farklı olmuştur.Günün özelliklerine göre getirilmiş ve geliştirilmiştir bu kurallar..Bu kuralların ortak özelliği hepsinin günün koşullarına uygun devlet denilen gücü korumaya yönelik olmasıdır.Yani devletin istenilen şekilde kullanılmasına olanak sağlayan birtakım tabulardır bunlar.

    Örneğin   SOKRATES ten başlayarak hep aynı kalan öcüler kullanılmıştır.Hala da kullanılmaktadır bu öcülere..sokratese getirilen suçlamalar neydi?  GENÇLİĞİ BAŞTAN ÇIKARMAK,dönemin DAİMON adı verilen tanrıları tanımamak,küçümsemek..Bu o zamanın en büyük ÖCÜSÜ OLARAK çıkarılmıştı Sokratesin önüne. Bu yüzden de mahküm edilebilmiştir.Bu öcü Sokratesin mahküm edilmesi için üretilmişti.Başka bir gerekçe bulunamayacağını bildikleri için onun ancak bununla SUÇLU edilebileceği düşünülüyordu.

    Ünlü DREYFUS davasının öcüsü ise HAİNLİK olmuştu.Kaybedilen bir savaştan sonra dönemin komutanlarının aklanabilmesi için mutlaka bir suçlunun bulunması gerekirdi.Bu suçlu da suçlanmaya en uygun özellikleri taşıyan biri olacaktı.Bir Yahudi  askeri olan DREYFUS suçlanır ve suçlu ilan edilirse kimse savaşın kaybedilmesinden komutanları sorumlu bulmayacaktı.Onun için bir kurban gerekliydi o da Yahudi  olduğu için DREYFUS  olacaktı.Mahkeme böyle bir karar verdiğine göre kimseni bunun aksine düşünmesi elbette beklenemezdi..

Bunun dışında benzer bir öcü de CASUSLUK,AJANLIK  gibi suçlamalar devreye sokulur sazen.ber hainin,bir casusun toplumda sav unulması mümkün olamayacağı için bundan hüküm giyenler  elbette en suçlu insan olacaktır.Ergenekon sürecinde de tam 300 kişilik bir casuzluk davası sürmüştü.Neredeyse bir ordunun yarısını casus ilan etmişlerdi..

   Son yüzyılın en büyük öcüsü ise KOMÜNİZ M ÖCÜSÜ olmuştur.Bununla ilgili bir mahkümiyet kararı alanların  ise en büyük hain olacağına inanıyor insanlar.AMERAKADAKİ ÜNLÜ Mc CHARTY HAREKETİ BÖYLE BİR ÖCÜNÜN DEVREYE SOKULMASIYLA   gerçekleşmişti.

   Tüm bunlara ek olarak bizde son yıllarda bir de FETÖCÜlük öcüsü  getirimiştir.Bu nasıl bir öcü ki mecliste bunun araştırılması ve sorgulanması bile yaptırılmamıştı.

  DÜNYADA DEMOKRASİ VE HUKUK ANLAYIŞLARI GELİŞTİKÇE,BÜYÜDÜKÇE BU ÖCÜLER KÜÇÜLMÜŞTÜR.Bu yüzden öcülerden yararlanarak devlet denilen aracı kullanmak isteyenler demokrasi ve hukukun gelişmesini istemezler.

 


YAZARIN DİĞER YAZILARI