EL-FETİH VE HAMAS

 

 

   Filistin davasının iki ünlü örgütü bunlar.Birinin adı kurtuluş örgütü, öbürü ise bu kurtuluş örgütüne karşı kurulmuş bir örgüt işte. Kurtuluş örgütü Filistin halkını bir devlet çatısı altında toplamayı öngören bir düşle yola çıkıyordu. Dünyada Filistin diye bir halkın ve sorunun olduğunu gösterdi bir sürü eylemleriyle. Gerçi bölgede herkes biliyordu bu sorunu ama dünyanın öteki taraflarında yaşayanlar ancak bu kurtuluş örgütünün eylemlerinden sonra öğreniyordu. Bu kurtuluş örgütü sonuçta bir devlet kurmayı başarmak üzereydi. Ancak bunun kurmak istediği devlet Ortadoğu'daki anlayışlara hiç uygun görünmüyordu. Çünkü bu bölgede yeni bir devlet şekli olarak ortaya çıkıyordu. Bu yeni devlet hukuk devleti görünümlü laiklik denilen bir anlayışa dayalı bir devlet olacaktı.

Oysa bölgenin öteki devletleri buna izin vermek istemiyordu. Çünkü onların devlet anlayışları hukuktan çok dinsel öngörülere göre olması gereken bir devletti.

Hele bu devletin laiklik gibi bir özelliği onlara çok ters gelecekti. Bu devlete bölgedeki tüm Müslüman devlet karşıydı. Aynı zamanda İsrail de karşı çıkıyordu. Bu devletin kurulmasını engellemek için önce  Önce bu el-fetih denilen örgütün  etkileme gücünün ortadan kaldırılması gerekirdi. İşte bunun için yeni bir örgütün kurulmasına karar verdiler..

İşte bu Hamas denilen örgüt böyle ortaya çıkıyordu.

   Şimdi bu Haması KUVAYI MİLLİYE  olarak göstermeğe çalışıyorlar.

Bu nasıl bir kuvayı milliyedir ki, İsrailli bir yetkili Hamasın desteklenmesini istiyordu  varsıllarından Hamas desteklensin ki bir devlet kurulmasın Filistinliler arasında. Bu mu  Kuvayı Milliye acaba?

  Bu gün   ElFetihin bir devleti var ama Hamasın devleti yok ortada. Dolayısıyla Filistinin toplam gücünün bir yerde toplanabilmesi henüz sağlanamadı.

   Çin bu  dağınıklığı gidermek için  iki ayrı grubu toplantıya davet etti. Yani hem Haması hem El Fetihi bir araya getirmek girişiminde bulundu. Bu yazının yazıldığı günlerde gruplar adına görüşmeciler Çine hareket etmişlerdi. beymie biz bunları okurken bu görüşmeler  bile tamamlanacaktır.

  Emperyalist dünya bu gelişmelerden çok rahatsız olmaktadır. Hele Çin ortak bir devlet içinde bunları birleştirirse korkusu yaşıyorlar başta ABD olmak üzere. Onun için Filistin'in tek bir devlet çatısı içinde toplanması onları çok ama çok rahatsız etmektedir. Bu yüzden bölgedeki savaşın bitmesini istememektedirler. ABD ve yandaşları..

Hele bu durumda Çin'in söz sahibi olmasını ise kemseler  hesaba katmak istememektedir..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI