GÖÇMEN SORUNU NEDEN YARATILDI


              Dünyanın eskiden beri bir göçmen sorunu yoktu. Bu sorun son yıllarda emperyalizmin ,bir amaç için geliştirdiği bir sorun olmuştur. O da dünyada devlet anlayışlarını onun öngördüğü biçimde dönüştürmek ve özellikle sosyal devlet anlayışını belleklerden kaldırmaktır. Çünkü onun istediği devlet şeklinde devletin  tüm özellikleriyle kendisine hizmet eden bir devlet olmasıdır. Özellikle son yıllarda Avrupa'da geçerli olan SOSYAL DEVLET anlayışının bitirilmesidir. Sosyal devlet anlayışının harcamalarında gözü vardır. Bu harcamaları devletin sermaye çıkarlarına en uygun biçimde kullanılmasını istemektedir. Bu harcamalar kesilince  onun yerine sermayeye aktarılmasını sağlamaktır düşü..

   Özelleştirme denilen soygun bunu için yapılmıştır. Yani özelleştirme devletin tüm yapacağı harcamaların sermaye öncelikle olmasını sağlamak için dikte edilmişti. Kapitalist mantık bu önceliği sağlamak için şöyle bir formül geliştirmişti o zaman: Özelleştirmenin amacı, EMEĞİN VE SERMAYENİN SERBEST DOAŞIMINI SAĞLAMAK. Bu koca bir yalandı çünkü sanki o zamana dek sermayenin serbest dolaşımı yasakmış gibi. Örneğin sosyalist  sitemde bile  sermayenin yatırımları olabiliyordu.

  Yani sermayenin serbest dolaşımı o koşullarda bile olabiliyordu ama emeğin böyle bir seçeneği yoktu. Tüm projelerine rağmen sermaye aradığı ve istediği devlet anlayışın gerçekleştirmeden kendini uzak görüyordu. Özellikle sosyal devlet anlayışını bir türlü ortadan kaldıramamıştı. Çünkü onun en büyük hedeflerinden biri devletin, SOSYAL DEVLET  olabilmek için yapacağı harcamaları kendine aktarabilmekti. Yani sosyal devlet harcamalarını kaldırıp yerine o harcamaları sermaye için yapmak düşündeydi. Bunun için de var olan SOSYAL DEVLET anlayışını  ORTADAN KALDIRMAYI DÜŞÜNYORDU.

   Sosyal devlet anlayışı daha çok Avrupa'da görülüyordu. Bunu bitirmek ve zayıflatmak gerekirdi. Bunun için kullanılacak en büyük koz YABANCI DÜŞMANLIĞINI körüklemekti. Böylece  sosyal devlet anlayışını bitirmese bile bu düşmanlığı geliştirerek Avrupa'da AŞIRI SAĞ DENİLEN ANLAYIŞLARIN HIZLA GELİŞMESİ SAĞLANACAKTI.

      Kapitalizm bu sorunu körüklemek ve büyütmek için göçmen olarak kullanılacaklara yardımlar bile yapmaktadır. Bu göçmenleri ülkelerine kabul edecekleri parasal yardımlar yapmaktadır. Âmâ şimdilik ,yakında bu yardımları da kesecektir.

  Yani çoğu insan bu göçmen sorununun neden ortaya çıktığını kavramakta zorlanıyor. Zorlanmamak için tüm bu anlatılanların gözden geçirilmesi gerekir. Boşuna insanlığın başına bela edilmedi çünkü bu gömenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI