GREV VE LOKAVT

 

 

                          GREV  VE LOKAVT

Demokrasilerde  hak ve özgürlüklerden söz edilirken iki önemli haktan söz edilir sürekli.

Birincisi GREV hakkı diğeri de LOKAVT  hakkı. Ancak bu hakların kullanılması farklıdır. Devlet denilen gücün bu haklara bakışından  geliyor bu farklılık. Devlet denilen güç hiçbir zaman LOKAVT hakkının kullanılmasından yana tavır almamıştır.

Özellikle gelişmemiş toplumlarda ve demokrasilerde devletin gözündü GREV hakkı  hep olumsuz olarak görülmektedir. Ama aynı devletlerde asla LOKVAT hakkına bu gözle bakılmamıştır.

Örneğin Grev hakkını kullananlara karşı devletler tüm güçleriyle grevcilerin yanında değil işverenlerin yanında saf tutarlar. İşçilerin  grev sırasında işyerine zarar vermesinden korkulur. Onun için güvenlik güçlerini grevcilere karşı kullananlar. Aynı şekilde Lokavt ilan eden işverenlere karşı ise koruma ihtiyacını duymazlar.

    Bu elbette devletlerin ve demokrasinin gelişmesi ile ilgilidir. Gelişmiş demokrasilerde devletlerin böyle korkular yoktur. Yani işçilerin işyerlerine zarar verebileceği korkusu yoktur. Örneğin geçmiş yıllarda Almanya'da maden işçilerinin bir grevi yaşanmıştı. Sendik gece yarısından başlamak şartıyla grev gidileceğini ilan etmişti.. O yıllarda bizde ise sık sık grevler erteleniyordu. Gerekçe olarak da hep aynı şeyler ileri sürülüyordu.

Ekonomimizin bu grevlerden büyük zarar göreceği ileri sürülüyordu. Aynı günlerde Almanya'da ilgili bakana  soruluyor ve grevlerle ilgili ne düşündüğü açıklanması isteniyordu.. Bakanın yanıtı ise, grevin çalışanların hakkı olduğunu ve onların bu haklarını kullanacağını açıklıyordu. Onların nasıl hakları olduğunu ve bunu kullanmak isteyeceklerini belirtirken kendisinin ise bakan olarak buna -nasıl bir çözüm arayacağını söylüyordu. Yani grevden dolayı ne bir suçlama ne bir yakınma geliyordu..

   Nitekim  orada ilgililerin gece yarısına doğru sürdürdüğü çalışmalar sonucu anlaşmaya vardıkları görüldü ve grevin başlaması gereken tarihte anlaşma  imzalanıyordu  sendika ile ilgili kişiler arasında..

  Bunlar nereden geldi aklımıza biliyor musunuz?

Geçtiğimiz hafta içinde bir  yakın ilimizde işçilerin işveren tarafından işten çıkarılmak istenmesi üzerine gittikleri grev sırasında güvenlik güçleri işyerini abluka altına alarak grevi önlemeğe çalıştıkları haberi yer almıştı medyada.

YANİ işçiler  sendikalı oldukları için işveren tarafından işten atılmak isteniyordu ve bunun için grev gidiyorlardı.

Ama bu grevin önlenmesi için devlet i

 İşçilerden yana tavır koymuyordu..

Hani grev ve lokavt  hak sayılıyordu?

Birilerine hak birilerine ise değil midir yoksa?

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI