İMAR AFLARININ GEREKÇELERİ AÇIKLANAMAZ MI?

                  İMAR AFLARININ GEREKÇELERİ AÇIKLANAMAZ MI?

          Nedensiz bir değişim yoktur evrende.İmar aflarının da elbette olmasının nedenleri vardır. Olmamasının da nedenleri vardır. Yani dilek ve temennilerle olmuyor bu aflar. Karşılığında bir takım beklentiler var diye oluyor.

 Bunu açıklayabilmek için önce bu afların niçin getirildiğini, olmasının istendiğini anlamamız gerekir.

Bu aflardan kimin ne beklentileri vardır bir toplumda.  Bu beklentilerin  ne olabileceğini  göremezsek niçin yapıldığını da anlayamayız.Çünkü kimi ülkeler vardır sıkça b afları getirebiliyor da tüm ülkeler aynı şekilde veya sıklıkta yapmıyorlar bu işi..

     Bu aflarla düzeltilmesi istenen veya elde edilmesi istenenler mi bulunuyor?

Yani devlet bir yerde bir şeylerin yanlış yapılmış olduğunu gördüğü için bunları getiriyor?

Devlet bir şeylerin yanlış gittiğini gördüğü için mi bu yanlışları düzeltebilmek umuduyla mı getiriyor bu afları? Bu aflar bir şeylerin yanlış yapıldığını gördükleri için sen şunu yanlış yapıyorsun. Bana şu kadar para verirsen düzeltmelene yardım edeceğim demek için mi getiriliyor?

    Bu aflar hangi işler için hangi durumlar için getiriliyor.Kaçak bina yapanların affedilmesi için mi?

Sen şurayı yapamamışsın sana fırsat vereyim de yasalara göre düzelt diyebilmek için mi?

Tüm kaçak yapılar bir bombadır aslında ve devlet bu bombanın pimini birilerine vermiş oluyor.

Eninde sonunda patlayacağı bilindiği halde..

   Bize tuhaf gelen ise bu aflar çıkarılırken doyurucu gerekçelerin açıklamaların yapılmaması olmuştur.Sadece kanun değişikliği yapmak gerekçeleri kullanılır bazen. İmar afları ile ilgili açıklamalar sadece nasıl bir düzenleme yapılacağı söylenir ama ama neden bu iznin verilmekte olduğu asla söylenmez.Bu izinlerden kimlerin ne gibi beklentileri vardır sorusuna asla yanıt getirilmez, Yani bu aflarla kimlerin beklentileri karşılanacaktır sorusuna yanıt getirlmemektedir. Kimsenin hiçbir beklentisi olmadan mı getiriliyor bu aflar? Örneğin Almanya ikinci büyük savaştan sonra bir veya iki kez imarla ilgili düzenlemeler yapmış ama biz 160tan fazla düzenlemeye gitmişisiz.Bu kadar çok düzenleme yapma ihtiyacı nereden doğuyor?

    B u imarla ilgili bu kadar düzenlemeler her iktider döneminde değil aynı iktidarın  sürecinde bile bir-iki kez yapılmıştır. Genellikle iki yılda bir  bu düzenlemelere başvurulmaktadır.Örneğin bizde 2018 yılında  son imar affı getirilmiştir. İşte bu gün İzmir'de yaşanan yıkımların çoğu bu aftan yararlanıp binalarını yükselten-büyütenlerin yerleri olmuştur. Kimi bir kat yukarıya çıkmış kimileri  birkaç  yasa dışı düz enlemelerle binasını genişletmiştir.

    Bu afların birilerine kolaylıklar sağladığı ve rantlar getirdiği ise kesindir.

Sanki onlara demiş ki: Bize şukadar para verirsen senin binalardaki eksikliklerini görmeyeceğiz.bilmeyeceğiz.Demek ki bu afların rant yaratmak dışında bir tek yararı yoktur topluma..Ama birilerini katkı sağladığı kesindir,değil mi?

    Bu rantı   yaratmak için devlet bile bile bir araç olarak kullanılmış görünüyor sanki..Bir delet bunu yapar mı?

Çünkü devletin görevi önce  vaandaşın can ve mal ını korumuktır.Bunu ne kendisi için ne de başkalarına çıkar yaratmak için çiğneyebilir.Ama görünen o ki başka devletlerin yapmadığını biz 160tan fazla imar affı çıkararak yapmış görünüyoruz.

    Bir hukuk devletinde buna asla izin verilmemelidir.Hukukun geçerli olduğu bir  t oplumda ise bunun mutlaka bir sorgulaması yapılabilmelidir.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI