SENDİKA KÜLTÜRÜ OLMADAN SENDİKACILIK YAPILAMAZ

                                SENDİKA  KÜLTÜRÜ OLMADAN SENDİKACILIK YAPILAMAZ

   Tüm mesleklerde olduğu gibi sendikacılık da özel bir BİLGİ, BECERİ, YETENEK  gerektirir. Buna ek olarak da kendine özgü olması gereken bir kültürü gerektirir. Sendikacıyım demekle olunmaz sendikacılık.. Hele Biaat ve İtaat kültürüyle koşullanmış bir mantıkla hiç olmaz. Birey olamamış insanların yapabileceği bir uğraş değildir sendikacılık.

 Küreselleşmenin önemli hedeflerinden biri sendikacılık anlayışını sermayenin öngördüğü bir noktada tutabilmektir. Dünyada sermaye sendikaların çıkarabilecekleri engelleri yok etmek için küreselleşme denilen  programı gerçekleştirmiştir. Her ne kadar küreselleşme sunulurken  emeğin ve sermayenin serbest dolaşımı olarak sunuldu ise de bu büyük bir aldatmaca idi. Sermayenin serbest dolaşımını sanki engelleyen bir dünya düzeni vardı. Bunu emeğin serbest dolaşımına dönüştürürsek  belki doğru olur ama ötekisi bütünüyle yalan ve yanlıştır. Sermayenin dolaşımını engelleyen bir şey yoktu çünkü özelleştirme furyasından önce..

  Küreselleştirme şunun için yaptırılmıştı tüm dünyada ve bizde de.. İlk büyük nedeni dünyada emeğin pazarlık gücünü kırmak isteniyordu. İkinci nedeni, sermayenin engel olarak gördüğü ne varsa hepsini ortadan kaldırmaktır. Üçüncüsü ise, kamu sektörü denilen ekonomik oluşumun sahip olduğu ekonomik olanakları kamudan alıp özel kişilere vermektir.

  Bunlardan sonra bunlar kadar ve belki daha da önemli görülen Demokratik taleplerin, hak ve özgürlüklerin ,hukuk kavgalarının arkasında durabilecek güç  olan emeğin gücünü yok etmektir. Böylece demokrasi kavgalarında emeğin desteklerinin çekilmesini sağlamak bir hedef oluyordu.

  Sermaye bunları gerçekleştirdikten sonra sendikal mücadelenin belini kırmak ve onu şekilden ibaret göstermek için etkinliğe soyunda tüm dünyada. Sendikaların güçsüzleştirilmesi, pazarlık edebilecek güçlerinden yoksun bırakılması için sendikal oyunlara da girişiyordu. Örneğin  aynı iş kollarında birden fazla sendikaların kurulması gibi.. Devletlerin resmi desteklerinin bir sendika anlayışına aktarılması gibi. Bir eğiti alanına baktığımızda belki de ona yakın sendika görüyoruz. Bunların hepsi de eğitim emekçilerinin haklarını korumak için ortaya çıktıklarını görüyoruz. Ama gerçekte bu nedenle mi kuruldu ve bazıları kurduruldu?

   Bunların üyelerinin bunu görüp düşünmeleri gerekir ama..

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI