SOSYAL DEVLETİN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİR

                                   SOSYAL  DEVLETİN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİR

            Devlet büyük bir organizasyondur. Egemenlik alını içinde kalan yaşamının nasıl olacağını gösteren bir organizasyondur.Yani bunun örgütleyen bir büyük örgüttür.Bu alanda yaşayan insanların hemen hemen hepsi devletlerinden yaşamın düzenlenmesini beklerler  ya da bunu isterler çoğu kişi..

Hangi durumda ne tür davranılacağını gösteren kuralları koyar ve  bunların denetimlerini yapar.

Egemenlik alanı içinde bu kurallar aynıdır.yani bir yerde şöyle başka yere böyle değildir.

      Devletin bir takım görevleri vardır.

Bunların başında insanların can ve mal varlığını korumak, insanların  birtakım etkenlerden korunmasını sağlamaktır.

Bunun için ilk  görev egemenlik alanları içindeki yaşamın gerekli VARLIK-KOŞULLARINI hazırlamaktır.Yani her canlının  yaşamasına olanak verecek koşulları hazırlamaktır.

Kendi olanaklarıyla bu varlık koşullarını hazırlayabilenler devletten çok fazla beklentileri olmaz.Ama kendi koşullarını hazırlamaktan yoksun olanlar devletin bunu sağlamasını bekler.İşte bu durumda sosyal devlet diye bir şey ortaya çıkar.Yani kendi yaşam koşullarını hazırlamak gücünde olmayanların bu koşullarını hazırlamak  devlete verilmiş bir görevdir.

Bunun için de sosyal devlet anlayışı geliştirilmiştir.

Yani sosyal devlete  kendi olanaklarıyla varlık-koşullarını yaratamayacakların koşullarını yaratmak görevi  verilmiştir.

    Yaşanılan salgın dönemi tüm dünyada sosyal devlet anlayışının nasıl büyük bir ihtiyaç olduğunu gösterdi bize.Örneğin ABD de bu devlet anlayışı bulunmadığı için pek çok hastanın tedavisini yaptıracak gücü olmadığından ölümle  burun buruna gelmiştir.

      Devlet denilen aracı,gücü kullanan insanlardır.Devlet de bu insanların anlayışlarına göre bir işlev kazanır.Örneğin bir grup insan devleti herkesin sorunlarını çözecek,karşılayacak biçimde kullanılmasını isterken bir kısım da sadece belli  alanlarda kullanılmasından yana   bir kısmı da herkes başının çaresine baksın mantığına göre kullanılmasından

yanadır.Bu anlayışlara göre devletlerin çeşitleri ortaya çıkar.Sosyal devlet  bunlardan biridir sadece.

   Ne var ki sosyal devlet anlayışı  herkes tarafından aynı şekilde  kabul görmüş değildir.

Örneği 61 anayasasında ilk kez yer aldığı zaman buna karşı çıkanlar olmuştu.

Uzun süre bu toplumda sosyal devlet ile sosyalist devletin ne olduğunu anlamakta zorlanan insanlar vardı.

Sosyal devlet anlayışına karşı çıkıyordu bir zihniyetteki insanlar.

   Son depremle ilgili konuşmaları ekranlardan izlediğimiz zaman hemen hemen herkesin binalarla ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi için devletin mutlaka devreye girmesi gerektiğinden söz ediyordu.

İyi de bizde buna yanıt verecek sosyal devlet anlayışı ne kadardır?

Varmıdır?

Hala  birileri her şeyi devletten beklemeyin diyebiliyorsa orada sosyal devlet nasıl olacaktır?

   Ne var ki bu son salgın bize defalarca sosyal devletin ne kadar gerekli olduğunu  ne kadar gülcü olması gerektiğini göstermiştir.

Aynı şekilde sosyal devlet anlayışından uzak olanların ne kadar yanıldığını da kanıtlamıştır.ABD ve İngiltere gibi devletler bu konuda çok iyi örnek olmaktadır dünyaya..

   Ve bu salgın devletlerin sosyal devlet gücüne ulaşmadan bu salgından başarıyla çıkamayacağını da göstermektedir.

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI