YASALAR EĞİTİMDEN ÖNCE KULLANILAMAZ

      Hiçbir toplumda, eğitimle kazandırılması gerekenleri yasalarla, yasal düzenlemelerle kazanmak olası değildir.. Yasalar suçları önlemek için değil -öyle söylense bile öyle değil- suç sayılanları cezalandırmak için kullanılır. Bunun içindir ki dünyada suç işlenmesinin önlenmesi yasalar düzenlemeleriyle mümkün olmamıştır. ÇÜNKÜ YASALARIN GÖREVLERİ BAŞKADIR. SUÇLARIN ÖNLENMESİ İSE ANCAK EĞİTİMLE MÜMKÜNDÜR. Yasalar ise suç sayılanların yapılması halinde yapanların cezalandırılmasını sağlamak için kullanılır.. Bu da suçların ortadan kaldırılmasını getirmemektedir.

   Bir büyük kentimizde toplu taşıma aracında bir kadını tehdit eden bir kişi yakalanmış. Kişinin  ise 20  ayrı suçtan sabıkası olduğu görülmüştür. Bu yaratık yirmi suçu işlerken yasalar onu bir daha suç işlemekten alıkoyamamıştır. Aksine onu saptadıktan sonra serbest bırakmıştır. Başka suçlara katıldığı zaman geçmişteki suçlar karşısına çıkacaktır. Son işlediği suçu da eskilerine bir ilave olarak geçecektir. Ama bu onun aynı suçları işlemesine engel  olmayacaktır.. Onun için yasalarla düzen sağlanmaz. Ancak suç işleyenlerin cezalandırılması yapılabilir. Bu da  o suçların başkaları tarafından işlenmesini engellemeyecektir.

        Başta eğitim olmak üzere tüm sosyal değerlerin insan yetiştirmede yetersiz kaldığı görülüyor tüm dünyada. Bu bizim gibi toplumlarda ise da fazladır. Eğitimle önlenmesi gereken davranış örneklerini siz ceza ile düzenlemeye kalkışırsanız asla başarı sağlayamazsınız toplumda. ÇÜNKÜ CEZA EĞİTMEZ DAVRANIŞLARI SADECE GEÇİŞTİREBİLİR. Yani bir süre erteletebilir ama onları yok edemez. Ancak sağlam bir eğitim anlayışı ile istenmeyen davranışların önüne geçilebilir.

Hele bir toplumda birey olamamış daha çok kullanışlı insanlar çoğunlukta ise asla ceza ile gerekli önlemleri sağlamak mümkün olamaz orada. Çünkü birey davranışlarının sorumluluğunu bilen insandır. Kul ise bundan yoksundur. Birey olanın iyi-kötü davranabilme seçeneklerini kullanması elindedir. Ama kul olanın böyle bir seçeneği olamaz. Çünkü kul kendisine dayatılanı yapmak zorundadır. Akıl değil o dayatmalara uymak zorundadır. Seçenekli davranabilmek ancak  BİREYLERİN çok olduğu toplumlarda mümkündür. Demokrasi de buna bağlıdır. Yani seçeneklere sahip olduğuna inanan insanların çok olduğu toplumlarda var olabilir demokrasi.. Onun için sıkça kullandığımız bir deyişimiz var bu köşede.. DEMOKRASİ BİR YAŞAM BİÇİMİ VE  DAVRANIŞ BİÇİMİDİR..

Binlerce yıldır toplumlarda yasalar vardır. Yasaların olması ise suçların ortadan kaldırılmasını getirmemiştir. Demek ki  yasalar yasal düzenlemeler suçları ortadan kaldırmıyor. Suçların ortadan kaldırılması ise eğitimin varlığına bağlıdır.

Bu eğitimin de felsefe ağırlıklı olması kaçınılmazdır. Egemen anlayışlar bunun için felsefeye iyi gözle bakmazlar..

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI