HOMEROS'UN İLYADA VE ODİSE DESTANLARI (MÖ 9 YÜZYIL) II

 

 

Bir önceki yazımda yaklaşık MÖ 1200 yıllarında Truva savaşının oldğunu belirtmiştim. Akalar, Peleponez yarımadasındaki (Mora) Grek devletleri Anadolu'da ki Trova kentine büyük bir ordu ve doanma ile savaş açarlar. Ordudun başında Miken Kralı Agamemnon var ancak büyük savaşçı bir tanrıça Thetis'in bir ölümlüden doğan oğlu Akhilius'un Agamemnon ile arası açıktır. Savaşa katılmaz, Zeus ise tarafsız davranır bir bu yana bir öbür yana haraket eder ve savaş on yıl devam eder. Sonunda Ahhilius'un çok yakını Patrokles savaşa katılır ve tanrıların isteği ile öldüdülür. Bunun üzerine Akhilius savaşa katılır ve Akaları zafere götürür, Truva kralının oğlu Hektor'u öldürür. İLYADA burada sona erer.

ODİSE

Akalar arasında pek çok kral yanında İTHAKA Kralı Odiseus da bulunmaktadır. Denizler tanrısı POSEİDON kralın baş düşmanıdır. Truva dönüşünde yolunu kaybeder ve pek çok yere seyahat eder buralar Akdeniz'in batı taraflarıdır.

Kralı olduğu İthaka adası Yunanistan ile İtalya arasında küçük bir adadır. 20 yıldan fazla memlektinden uzaktadır. Eşi Kraliçe PENELOPEA ve çocuk yaştaki oğlu TELEMAKHOS babasının dönüşünü beklemektedir. Ancak genç ve güzel kraliçe Penelopea'ya kocası öldü diye evlemmek isteyen pek çok talipler vardır. Talipler Odise'nin sarayında ziyafetler vermekte onun mallarını yeyip bitirmektediler. Odiseus tanrılarında yardımı ile memleketine döner eşi kraliçe ye evlenmek için bulunan talipleri ile onları bertaraf eder, öldürür eşi ve oğluna kavuşur.

Benim edindiğin ve dikkatle not aldığım noktalar da şunlardır.

MİTOLOJİ

Her ulusun, Sümerlerin, İbranılerin, Türklerin mitolojileri vardır. Bazıları sonradan yazılı hale gelmiştir. Sümerlerin mitolojileri Gılgamış Destanında, İbranilerin ki Tevrat'ta Eski Yunan mitolojileri Homeros'un İlyada ve Odise isimli destanlarda toplanmıştır.. Biz Türkleri ki yazıya geçmemiştir.

Eski Yunan Mitoljisi tanrılarla insanların birlikte hareket ettiği, insanoğlunun bir tanrıdan yardım alarak tanrıları tenkit edebildiği en esnek olanıdır. Bu esnekliğin sanatın, edebiyatın, felesenin doğuşuna zemin hazırladığına inanıyorum.

Tabi ki her şey dinle başlamıştır. İlyada ve Odise aynı zamanda bir din kitabıdır. Uzun yıllar kişiler tarafından törenlerde okuna gelmiştir.

BESLENME

En çok yedikleri koyun keçi, domuz, dananın kurban olarak kesilmesi etlerin şişe dizilmesi ve ızgara yapılması, tabii bu arada bir kısmının yakılarak tanrılara sunulması şeklindedir. Diğeri şarap küplerde su ile karıştırarak hazırlanması. Buğday öğütülerek ekmek yapılmış diğer çok önemli besindir. Balık yemesine pek rastlamadım. Meyve ve sebzeleri biliyorlar ama ana gıdaları et, şarap ve ekmek

KADIN ERKEK İLİŞKİLERİ

Tabiki toplamda fiziki güç sahibi erkekler topluma hâkimdir. Kadın tanrıçalar vardır, Athena, Afrodit, Hera gibi, bunlara büyük sevgi ve saygı besliyorlar. Kralların eşleri kraliçelere büyük saygı gösteriyorlar. Kadınlar toplum içine çıkabiliyor. Tanrılar ve tanrıçalar kaçak ilişkide bulunabiliyor.

Kadın güzelliğinin farkındalar, dünyanın en güzel kadını kabul ettikleri Helen için sonra pek çok tablolar yapılmış dünyanın en güzel kadınları pek çok film çevirmişlerdir. Bugün Yunan mitolojisi edebiyatta resimde hala karşımızdadır.

TRUVALILAR KİM

Truvalıların kökeni hakkında net bilgiler yoktur. Gerek Truvalılar gerekse Akalar aynı tanrı ve tanrıçalara tapıyorlar aynı dili konuşuyorlar. Savaşanlar arasında her iki tarafda farklı dil konuşanlar az da olsa bulunmaktadır.

Ben bu kitapları okumaktan çok aldım, tarihe meraklı olanlara okumalarını öneririm

Yazıma Truvalı Helen ile ilgili internetten bir gravür Helen ve Paris birlikte görüldüğü bir gravür ile temsili bir resmi eklenmiştir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI