BAŞARILI TOPLUMLAR ORTAK DEĞERLERE SAHİPTİR

           BAŞARILI TOPLUMLAR ORTAK DEĞERLERE SAHİPTİR

       Bir reklamda sıkça yinelenen bir sözdür bu.Bilinmeyen bir şeyi değil bilinen bir gerçeği yansıtmak için kullanılması önemlidir.Çünkü herkes bunun böyle olduğunu biliyor.Ancak her bilenin buna uygun düşünüp davrandığını söylemek biraz zor.Tarihe baktığımız zaman adı-sanı bilinmeyen yüzlerce toplumun tarih sahnesinden çekildiğini görüyoruz.Bu yok oluşların arkasında hep bu gerçekler yatmaktadır.Yani ortak değerler zayıflayınca ve çökünce toplumlar da ortadan kalkmıştır.Ortak değerler ortak yaşamın sürmesini,güçlenmesini ve devamını sağlar.Onun için  bu gün dünyamızda toplumları zayıflatmak ve çökertmek için onların ortak değerlerine saldırı ile başlar emperyalizm.Değerleri zayıflatınca toplumların çözümü de kolaylaşır.Ulus denilen toplumlar da bu değerlerin varlığı ve yapıştırıcı gücü ile ortaya çıkmıştır.Uluslar sanayi ve ticaret denilen dönemin içinde ortaya çıkar.Sanayi ve ticaretin gelişmediği toplumlarda ulusları tarih sahnesinde göremeyiz.

  Uzun süre birlikte yaşayan toplumlar arasında oluşmuş ortak değerler ortak yaşam bağlarını yaratmıştır.Bu yaşam bağları birtakım birlikleri doğurmuştur.Bu birlikler sayesinde toplumlarda ulusu yaratan faktörler oluşmuştur.Bu faktörler de birkaç günlük,aylık ortaklıklar değil uzun bir süreçte oluşmuş ortaklıklardır.Bunların başında ve  belki de en önemlisi aynı sembolleri kullanmak ortaklığıdır.Bunu da adı DİL BİRLİĞİ dir.ÇOK UZUN SÜRE BİRLİKTE AYNI SELBOLLERİ KULLANMIŞ OLMAK BİRLİKE YAŞAMAY GETİREN EN ÖNEMLİ ETKEN OLMUŞTUR.

   Bu dil birliği denilen değer yanında başka değerleri de getirerek ortak yaşama katkı sağlamıştır.En azından ayrı dili kullanıyor diye insanlar arasında bir bağlılığı getiriyor.Sizin dilinizi kullananların olduğu bir yerde bilmediğiniz dili kullananlar varsa kime daha çok yakınlık duyarsınız?Elbette öncelikle kendinizden gördüğünüz sizi anlayabilecek olanlarla  ..Bu da psikolojik bir bağ oluşturur aynı dile kullananlar arasında.Bu süreçte aynı yerde yaşananlar arasında  ortak maddi değerler de ortaya çıkar.Örneğin bunlar zamanla ekonomik yaşam birliğini getirir ve geliştirir.

   Tüm bu birlikler zamanla birlikte yaşamayı sağlayan faktörler olarak gelişir ve ulusların ortaya çıkmasında bu faktörlerin belirleyici olduğu görülür.

   Bir toplumu o toplum yapan değerlere saldırmak onları zayıflatmak o toplumun çöküşünü getirir.Onun için bizde Cumhuriyetin kurulmasından sonra sürekli  ortak değerlere bir saldırı olgusu görülmektedir.Emperyalizm    bunu

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda başlatmış özellikle onun ONUNCU YILINDAN SONRA hazlandırmıştır.Sözde cumhuriyetin birleştirici-bağlayıcı değerlerini zayıflatmakla onun yıkacağını düşünmüştür.Şöyle demişti  yandaşlarına ve işbirlikçilerine:CUMHURİYETİ YIKMAK İÇİN ONUN DİN VE KÜRT DÜŞMANI OLDUĞUNU İŞLEYECEKSİNİZ.Bu emri birkaç kez yinelemiştir emperyalist sözcüleri.Örneğin Sovyet sisteminin çöktürülmesinden sonra.Avrupanın ünlü bir bakanının ağzından  dile getirmiştir.

Keşke Yunan kazansaydı diyen anlayış da bu emre göre söylemekteydi işte.

 

 


YAZARIN DİĞER YAZILARI