KÜLTÜR SANAT VE UYGARLIK

Bir toplumun kültüründe sanat unsurları etkin değilse orada bir eksiklik otaya çıkar. Bir toplumun kültüründe "bu sanatın içine tüküreyim"  ilkelliği yer alıyorsa orada uygarlıktan söz etmek olası değildir. Çünkü sanat her alanda toplumların en önemli itici kuvveti olmaktadır. İleriye gitmek isteyen toplumları ileriye götürecek en önemli güçtür sanat. Onun için Atatürk SANATSIZ KALAN BİR TOPLUMUN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPUKTUR.

 Sanat, aynı zamanda uygarlık denilen gelişmişlik düzeyinin bir ölçüsüdür. Uygarlık deyince insanlığın bu gün BİLİMDE, SANATTA, HUKUKTA, FELSEFEDE GELDİĞİ EN SON NOKTA akla gelir. İnsanlık tarihinin beş büyük uygarlıklarına baktığınız zaman sanatın ne kadar önemli olduğunu görmüş oluruz. Hiç bir uygarlık yoktur ki sanat olmadan ortaya çıkmış olsun. Uygarlıkların yıkılışlarında da sanatın çöküşleri önemle etken olmuştur.

   Sanatı böylesine önemli kılan nedir?  Neden sanat uygarlıklar için önemli bir etkendir? Çünkü sanat yaratıcı aklın ürünüdür de ondan.. Toplumun hayat damarı olmasını sağlayan bu yaratıcılık gücüdür. Bu güçten yoksun bir toplumda ne bilim ortaya çıkar ne de bilimin maddeye uygulanması gerçekleşebilir. Yani bilim olmadığı için teknik denilen de olmaz orada.

Dince toplumlarda ilk dokunulan sanat olmuştur. Sanatın çeşitlerine yasaklamalar getirmek olmuştur. Çünkü bu toplumların en çok karşı çıktığı insan aklının yaratıcılığı anlayışı olmuştur. Yaratıcılığı sadece tanısal güçlere bağlamaya çalışın bu toplumlar sanatın yaratıcılık ürünü olmasını bir türlü hazmedemezler. Örneğin Hıristiyanlık bile başlangıçta sanata hoş bakmamıştır. Ne zaman ressamlar dinsel objeleri kullanmaya başladı o zaman dine katkısı olur diyerek resimlere izin vermişlerdir. İlke resimler dinsel öğelerin resmedilmesine olmuştur onlarda. İslam toplumunda ise sanatın hemen hemen tüm objelerine yasaklar getirilmiştir. Bu yüz sanat adına bir şey gelişmemiştir. Hatta Taliban denilen örgütün  bazı heykelleri dinamitlemesine tepkiler Müslüman toplumlardan gelmemiştir yıllar öncesinde..

  Bu gün uygar toplumların eğitim anlayışlarında sanatın özellikle resim sanatının önemli olduğu görülür. Anaokullarında çocuklara bolca resimler yaptırılarak onların hangi zihinsel düzeyde oldukları anlaşılır. Çünkü resimde çizgilerin kullanılmasa resim kağıdının kullanılması o çocukların iç dünyasını yansıtan önemli veriler olmaktadır eğitimciler için. Çocukların çizgilerini biraz inceleyiniz görürsünüz ki bu çizgile onların aynaları olmaktadır. Bunu anlatabilen ise sanat denilen güçtür..

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI