SİYASET ADINA KULLANILAN DİL DOĞRU GELİYOR MU SİZE?

 

       Siyaset önderlerinin kullandığı dil , dilin en doğru en güzel kullanımını yansıtmalıdır. Siyaset adına kullanılan dil her zaman. Özellikle dil bilimine katkı sağlamalıdır. Hele çocuklara, öğrencilere deh önderlik etmelidir. Siyasetin kullandığı dil yetişkinlere de bir örnek vermelidir. Ben de böyle kullanmalıyım diye bir istek uyandırmalıdır insanlarda.. Siyaset adına kullanılan dil o toplumun sokak dilinden, kültüründen er uzak olmalıdır.

  Sadece dil değil söylemler de benzetmeler de toplumun en seçkin dil örneklerini tanımalıdır. Çünkü toplumun aynasıdır siyaset adına kullanılanlar. Bu aynaya baktığı zaman bir toplum, şurada çok büyük bir hata var. Şurada kabullenilemeyecek bir yanlışlık var dememeli insanlar. Söz gelimi gazeteci eylemlerinde gazetecilere karşı söylenen Siz bizim gazetecimiz değilsiniz ifadesi çok büyük bir yanlışlığın ifadesi olmuştur.

Bu sözü duyan herkesin  ürpermesi gerekir. Devletin Görevlerini üstlenen kişiler bu görevlerini yaparken "bunlar bizden değil" anlayışıyla hareket edemez. Görev yapan gazeteciler uzaydan değil bu toplumdan geliyor. Görevlerini yaparken de gazeteci olmanın yükümlülüğü içinde davranmak zorundadır, birileri bizi beğenir birileri beğenmez yaklaşımıyla görev yapılmaz

  Bu açıdan gazetecilere bu şekelde bakmak çok büyük bir yanlışlıktır hukuk devleti anlayışında..

Aynı zamanda hukuk devleti bakışı içinde gazetecilere böyle seslenmenin yeri de yoktur. Çünkü gazeteci birilerinin gazetecisi değil toplumun gazetecisi olmak zorundadır.

Böyle olduğu zaman da kimse ona sen bizim gazetecimiz değilsin  diyemez .Bunu dediği zaman ise  suç işlemiş olur.

   Bu söylem aslında bir yanlışlıktan gelmiyor.

Bu iktidar gücünü kullanan bir anlayışı mantığından gemliyor. Çünkü bu sözün kullanılmasından önce bu mantık şunları  kullanmıştı bir kısım insanlar için.. Onlar ÇÜRÜK VE SÜRTÜK'tür. Yılar önce yapılmış bir eylemden ötürü kullanılmıştır bu sözler. Siyaset adına kullanılması ise çok büyük bir yanlışlıktır.

Sokak dilini kahve kültürünü çağrıştırdığı için yanlıştır.

Oralarda bile kullanıldığı zaman kavgalara neden olabilmektedir. Nitekim bu sözlerden dolayı bir okulda sorunlar bile yaşanmıştır.

Böylesine etkili olabilecek  sözleri siyaset hangi amaçla kullanabilir ki?

  Çünkü bu iki sözcük   hiçbir siyasi anlayışı çağrıştıracak sözler değildir. Yani bu İşi siyasetin akla gelmesini sağlar diyebileceğimiz  söylemler değildir  bunlar. Hele bir devlet adamı anlayışına ve söylemine hiç  uygun değildir.

  Aynı zamanda bir gerginliği giderecek ,barışa katkı getirecek söylemler de değildir. Buna uygun bir anlayışı getirecek sözler de olamaz. Sadece  sokak kültürü örneğini getirebilecek sözdür bunlar.

   Hele hele gelecekte barışa katkı sağlayacak bu toplumun insanlarının barış içinde yaşamasına katkı getirecek deyişler de değildir.

      O zaman neden kullanılmıştır?

Hangi anlayış .hangi bakış açısı, hangi öngörü böyle bir söz söylemeyi

Getirmiştir?

 Siyaset bu kadar mı denetimden uzak olabilmektedir.

  Birilerini dedi gibi siz bezem gazetecimiz değilsiniz diyerek bizden olmayanlara her türlü söylemlerin kullanılması mı gerekir?

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI